ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saucy

S AO1 S IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saucy-, *saucy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saucy(adj) จองหอง, See also: ซึ่งไม่เกรงกลัว, บังอาจ, Syn. impudent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saucy(ซอ'ซี) adj. ทะลึ่ง,ซุ่มซ่าม,ไม่มีมารยาท,บุ่มบ่าม,ละลาบละล้วง,เฉียบแหลม,แคล่วคล่อง, See also: saucily adv. sauciness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
saucy(adj) ซุ่มซ่าม,ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท,ละลาบละล้วง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะลุกลางปล้อง[thaluklāngplǿng] (v, exp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in  FR: interrompre la conversation

CMU English Pronouncing Dictionary
SAUCY S AO1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saucy (j) sˈɔːsiː (s oo1 s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俏皮[qiào pí, ㄑㄧㄠˋ ㄆㄧˊ, ] saucy, #18,495 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frech {adj} | frecher | am frechstensaucy | saucier | sauciest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious [Add to Longdo]
御託;ご託[ごたく, gotaku] (n) tedious talk; impertinent talk; repetitious talk; saucy speech; pretentious statement [Add to Longdo]
小面憎い[こづらにくい, koduranikui] (n) cheeky; saucy; pert [Add to Longdo]
生意気[なまいき, namaiki] (adj-na,n) impertinent; saucy; cheeky; conceit; audacious; brazen; (P) [Add to Longdo]
利いた風;聞いた風[きいたふう, kiitafuu] (adj-na) flippant; saucy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saucy
   adj 1: characterized by a lightly pert and exuberant quality; "a
       certain irreverent gaiety and ease of manner" [syn:
       {impertinent}, {irreverent}, {pert}, {saucy}]
   2: improperly forward or bold; "don't be fresh with me";
     "impertinent of a child to lecture a grownup"; "an impudent
     boy given to insulting strangers"; "Don't get wise with me!"
     [syn: {fresh}, {impertinent}, {impudent}, {overbold},
     {smart}, {saucy}, {sassy}, {wise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top