ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sauciness

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sauciness-, *sauciness*, saucines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sauciness(n) ความอวดดี

English-Thai: Nontri Dictionary
sauciness(n) ความซุ่มซ่าม,ความทะลึ่ง,ความไร้มารยาท,ความละลาบละล้วง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sauciness (n) sˈɔːsɪnəs (s oo1 s i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お生;御生[おなま, onama] (n,adj-na) (fem) (See 生・なま) impudence; sauciness [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sauciness
      n 1: inappropriate playfulness [syn: {impertinence},
           {perkiness}, {pertness}, {sauciness}, {archness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top