ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sarcasm

S AA1 R K AE2 Z AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sarcasm-, *sarcasm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sarcasm(n) การถากถาง, See also: การพูดเหน็บแนม, การพูดเสียดสี, Syn. acerbity, causticity, mordancy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sarcasm(ซาร์'คัสซึม) n. การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี,การหัวเราะเยาะเย้ย., Syn. irony, satire

English-Thai: Nontri Dictionary
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sarcasmคำประชดเหน็บแนม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sarcasmHe spoke with a suggestion of sarcasm in his voice.
sarcasmHis sarcasm galls me.
sarcasmShe spoke with a suggestion of sarcasm in her voice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นะ[na] (x) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]  FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]

CMU English Pronouncing Dictionary
SARCASM S AA1 R K AE2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sarcasm (n) sˈaːkæzəm (s aa1 k a z @ m)
sarcasms (n) sˈaːkæzəmz (s aa1 k a z @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戳心灌髓[chuō xīn guàn suǐ, ㄔㄨㄛ ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˇ, ] sarcasm [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sarkasmus {m}; sarkastische Bemerkung {f} | scharfer Sarkasmus; beißender Sarkasmus | mit beißendem Sarkasmussarcasm | poignant sarcasm | with heavy sarcasm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嫌味;嫌み;厭味;厭み[いやみ, iyami] (adj-na,n) disagreeableness; disagreeability; gaudiness; sarcasm [Add to Longdo]
宣う;曰う[のたまう, notamau] (v4h) (uk) (pol) to say; to be pleased to say (hint of sarcasm) [Add to Longdo]
皮肉[ひにく, hiniku] (adj-na,n,adj-no) cynicism; sarcasm; irony; satire; (P) [Add to Longdo]
皮肉る[ひにくる, hinikuru] (v5r,vi) to speak cynically or with sarcasm [Add to Longdo]
風刺(P);諷刺[ふうし, fuushi] (n,vs,adj-no) satire; irony; sarcasm; (P) [Add to Longdo]
冷評[れいひょう, reihyou] (n,vs) sarcasm; sneer; jeer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sarcasm
   n 1: witty language used to convey insults or scorn; "he used
      sarcasm to upset his opponent"; "irony is wasted on the
      stupid"; "Satire is a sort of glass, wherein beholders do
      generally discover everybody's face but their own"--
      Jonathan Swift [syn: {sarcasm}, {irony}, {satire}, {caustic
      remark}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top