ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sapiently

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sapiently-, *sapiently*, sapient
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sapiently(adv) อย่างปราดเปรื่อง
sapient(adj) ปราดเปรื่อง, See also: ฉลาด, Syn. discriminating, sagacious, wise

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sapiently (a) sˈɛɪpɪəʳntliː (s ei1 p i@ n t l ii)
sapient (j) sˈɛɪpɪəʳnt (s ei1 p i@ n t)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sapient(เซ'เพียนทฺ) adj. ฉลาด,ปราดเปรื่อง,วางท่าฉลาด., See also: sapience, sapiency n., Syn. sagacious, wise
sapiential(เซพิเอน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความฉลาด,เกี่ยวกับสติปัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
sapient(adj) ฉลาดปราดเปรื่อง,ฉลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้วยน้ำว้า(n) Cultivated banana, See also: Musa sapientum Linn., Example: กล้วยที่อยู่ในสวนของลุงเป็นกล้วยน้ำว้าเสียเป็นส่วนใหญ่, Count Unit: ลูก, หวี, เครือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weisesapient [Add to Longdo]
weise {adv}sapiently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sapiently
   adv 1: in a shrewd manner; "he invested his fortune astutely";
       "he was acutely insightful" [syn: {astutely}, {shrewdly},
       {sagaciously}, {sapiently}, {acutely}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top