ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salve

S AA1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salve-, *salve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salve(n) ยาทาแผล, See also: น้ำมันขี้ผึ้งสำหรับทาแผล, Syn. healing ointment
salve(vt) ชโลมด้วยยาทาแผล, See also: ทาด้วยยาทาแผล
salve(n) สิ่งที่ช่วยให้ผ่อนคลาย
salve(n) การทำให้ผ่อนคลาย
salve(vt) ช่วยให้บรรเทา, See also: ช่วยให้พ้นจากอันตราย, ช่วยให้ผ่อนคลาย, ช่วยให้พ้นจากความสูญเสีย
salver(n) ถาดอาหารซึ่งมักทำด้วยโลหะ, See also: จานอาหาร, Syn. platter, tray

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salve(แซฟว,ซาฟว) n. ขี้ผึ้งทาแผล,ขี้ผึ้ง,น้ำมันขี้ผึ้ง,ยาบรรเทา,สิ่งบรรเทา,การทำให้ผ่อนคลาย,การประจบสอพลอ,การปลอบใจ -v. บรรเทา,บำรุงขวัญ,ทำให้ผ่อนคลาย,กู้,กอบกู้,ช่วยให้รอดพ้นจากภัยหรือการสูญเสีย,ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต, Syn. ointment
salver(แซล'เวอะ) n. ถาดอาหาร,จานอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
salve(n) ยาบรรเทา,ยาขี้ผึ้ง,สิ่งบรรเทา
salve(vt) ทำให้ผ่อนคลาย,ทำให้อ่อนลง,บรรเทา
salver(n) ถาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salveยาขี้ผึ้งข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salverform; hypocrateriform-รูปดอกเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาด(n) tray, See also: salver, Example: เราจัดผลไม้ใส่ถาด เพื่อถวายพระ, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะใส่สิ่งของ ทำด้วยไม้หรือโลหะ เป็นต้น รูปเตี้ยแบน มีขอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ผึ้ง[khīpheung] (n) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade  FR: pommade [f] ; onguent [m]
ถาด[thāt] (n) EN: tray ; salver ; server ; serving tray  FR: plateau [m] ; plat [m]
ทายา[thā yā] (v, exp) EN: apply a medicine ; apply an oinment ; apply a salve ; rub a medicament on

CMU English Pronouncing Dictionary
SALVE S AA1 V
SALVES S AA1 V Z
SALVESEN S AA0 L V IY1 Z AH0 N
SALVESON S AA0 L V EY1 S AH0 N
SALVETTI S AA0 L V EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salve (v) sˈælv (s a1 l v)
salved (v) sˈælvd (s a1 l v d)
salver (n) sˈælvər (s a1 l v @ r)
salves (v) sˈælvz (s a1 l v z)
salvers (n) sˈælvəz (s a1 l v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balsam {m} (für)salve (to) [Add to Longdo]
Salve {f} | Salven {pl}fusillade | fusillades [Add to Longdo]
Salve {f} | Salven {pl}salvo | salvos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークティックチャー;ホッキョクイワナ;アルプスイワナ[a-kuteikkucha-; hokkyokuiwana ; arupusuiwana] (n) Arctic char (Salvelinus alpinus alpinus) [Add to Longdo]
イワナ属[イワナぞく, iwana zoku] (n) Salvelinus (genus of salmonid fish of the family Salmonidae); char or charr [Add to Longdo]
オショロコマ[oshorokoma] (n) dolly varden (species of trout, Salvelinus malma, esp. subspecies Salvelinus malma malma) (ain [Add to Longdo]
レイクトラウト;レイク・トラウト[reikutorauto ; reiku . torauto] (n) lake trout (Salvelinus namaycush) [Add to Longdo]
一錠[いちじょう, ichijou] (n) (1) one tablet or pill; (2) tray; salver [Add to Longdo]
宮部岩魚[みやべいわな;ミヤベイワナ, miyabeiwana ; miyabeiwana] (n) (uk) Miyabe charr (Salvelinus malma miyabei) [Add to Longdo]
傷薬;疵薬[きずぐすり, kizugusuri] (n) salve; ointment; potion [Add to Longdo]
塗り薬;塗薬[ぬりぐすり, nurigusuri] (n) liniment; ointment; salve [Add to Longdo]
塗擦剤[とさつざい, tosatsuzai] (n) liniment; ointment; salve [Add to Longdo]
塗布剤[とふざい, tofuzai] (n) liniment; ointment; salve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salve
   n 1: semisolid preparation (usually containing a medicine)
      applied externally as a remedy or for soothing an
      irritation [syn: {ointment}, {unction}, {unguent}, {balm},
      {salve}]
   2: anything that remedies or heals or soothes; "he needed a
     salve for his conscience"
   v 1: save from ruin, destruction, or harm [syn: {salvage},
      {salve}, {relieve}, {save}]
   2: apply a salve to, usually for the purpose of healing

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top