ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salt

S AO1 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salt-, *salt*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
salt and pepperwhen referring to hair that is partially black and partially gray

English-Thai: Longdo Dictionary
with a grain of salt(phrase) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้
table salt(n) เกลือบริโภค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salt(sl) ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา), Syn. sort
salt(n) เกลือแกง, See also: เกลือ, Syn. sodium chloride, condiment, common salt
salt(vt) เติมเกลือ, See also: โรยเกลือ
salt(adj) ซึ่งมีเกลือผสม, See also: ซึ่งมีรสเค็ม, Syn. salted, brined, saline, briny
salty(adj) ซึ่งมีรสเค็ม, See also: เค็ม, Syn. briny, alkaline
salty(adj) (คารม) คมคาย, See also: คำ คม
salter(n) พ่อค้าเกลือ, See also: ผู้ผลิตเกลือ, ผู้ทำเกลือ, ผู้ใส่เกลือ
saltily(adv) อย่างมีรสเค็ม
saltire(n) กากบาททแยงมุม, See also: กากบาทไขว้, กางเขนไขว้
salt out(phrv) (เคมี) ทำให้แยกจากของเหลวโดยเติมเกลือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salt(ซอลทฺ) n. เกลือ,กลาสีเรือ,บ่อเกลือ; vt. ใส่เกลือ,จัดให้ได้รับเกลือ, salt away เก็บสงวน. adj. มีเกลือเจือปน. -Phr. (grain of salt สงสัย) -Phr. (worth one's salt สมกับค่าจ้างหรือเงินเดือน), See also: saltness n., Syn. sodi
salt laken. ทะเลสาบน้ำเค็ม
salt lickn. สถานที่สัตว์ป่าไปเลียเกลือธรรมชาติที่มีอยู่บนพื้นดิน,ก้อนเกลือสำหรับปศุสัตว์ไปเลียกิน
salt pitn. บ่อเกลือ
salt pork n.เนื้อหมูเค็ม
salted(ซอล'ทิด) adj. ใส่เกลือ,แช่เกลือ,ผสมเกลือ
salter(ซอล'เทอะ) n. พ่อค้าเกลือ,ผู้ผลิตเกลือ, ผู้ใส่เกลือ
saltiness(ซอล'ทิเนส) n. ความเค็ม
saltire(แซล'ไทเออะ) n. กากบาททแยงมุม,กากบาทไขว้,กางเขนไขว้, -Phr. (in saltire เป็นรูปกากบาทไขว้) -Phr. (per saltire ไขว้กันสองทิศทาง), Syn. saltier
saltpetern. โพแทสเซียมไนเทรท/ใช้ในการสร้างดินปืน ดอกไม้เพลิงและอื่น ๆ ,ดินประสิว, Syn. saltpetre

English-Thai: Nontri Dictionary
salt(n) บ่อเกลือ,เกลือ,กระปุกเกลือ,กะลาสี
saltation(n) การเต้นรำ,การกระโดดโลดเต้น
saltcellar(n) ขวดเกลือ,กระปุกเกลือ
saltpetre(n) ดินประสิว
salts(n) ยาดม,ดีเกลือ
salty(adj) มีเกลือ,เค็ม,เกี่ยวกับทะเล
psaltery(n) เครื่องดนตรีโบราณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SALT (Strategic Arms Limitation Talks)การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
salt bath brazingการแล่นประสานเตาเกลือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
salt domeโดมหินเกลือ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
salt lakeทะเลสาบน้ำเค็ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
salt marsh; salineที่ลุ่มน้ำเค็ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
salt storage systemระบบสะสมน้ำเกลือแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
salt, acidเกลือกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salt, basicเกลือเบส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salt, bay; salt, seaเกลือทะเล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salt, bileเกลือน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
saltเกลือ, สารประกอบที่เกิดจากกรดทำปฏิกิริยากับเบสหรือโลหะแทนที่ไฮโดรเจนในกรด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
salt bridgeสะพานเกลือ, ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เชื่อมอิเล็กโทรไลต์ของครึ่งเซลล์ทั้งสองและเป็นทางผ่านของไอออน อาจทำจากสารละลายอิ่มตัวของ KNO3,  KCl หรือ NH4NO3 อย่างใดอย่างหนึ่ง ผสมรวมกับวุ้นขณะร้อนแล้วบรรจุไว้ในหลอดแก้วรูปตัวยู เมื่อวุ้นแข็งตัวก็นำมาใช้ได้  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
salt domesalt dome, โดมหินเกลือ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Salt industry and tradeอุตสาหกรรมเกลือ [TU Subject Heading]
Salt licksดินโป่ง [TU Subject Heading]
Salt Marshที่ลุ่มน้ำเค็ม [สิ่งแวดล้อม]
salt marsh; salinesalt marsh; saline, ที่ลุ่มน้ำเค็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Salt mines and miningเหมืองเกลือและการทำเหมือง [TU Subject Heading]
Salt-tolerant cropพืชทนเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Salt-Water Intrusionการแพร่เข้าปนของน้ำเค็ม, Example: การแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าไปในแหล่งน้ำจืด และทำให้แหล่งน้ำจืดเดิม เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำเค็ม อาจเกิดขึ้นได้ทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
salt marsh(n) บึงน้ำเค็ม, บึงน้ำกร่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saltAbstract salt from seawater.
saltAdd more salt to the soup.
saltAdd salt and pepper to taste.
saltAdvice is like salt.
saltAfter you with the salt.
saltA gargle with salt water is good for coughs.
saltA man worthy of his salt cannot do such a thing.
saltCan you pass me the salt, please?
saltCould you pass me the salt, please?
saltCould you please pass me the salt?
saltCut that out. You're just rubbing salt in the poor guy's wounds.
saltDid you put in any salt?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือแกง(n) salt, See also: sodium chloride, table salt, Syn. เกลือทะเล, เกลือสมุทร, เกลือ, โซเดียมคลอไรด์, Example: น้ำเปล่าหนึ่งขวดเหล้ากลมจุประมาณ 750 ซี.ซี. และควรเติมเกลือแกงลงไปครึ่งช้อนชาเพื่อชดเชยเกลือที่เสียไปจากร่างกาย, Thai Definition: เกลือปกติชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายน้ำได้ มีมากในน้ำทะเล ใช้ปรุงอาหาร ทำเครื่องดองเค็ม, น้ำเกลือ สำหรับให้ผู้ป่วยโดยให้ทางเส้นโลหิต ใช้ในอุตสาหกรรมทำสบู่ อุตสาหกรรมผลิตโซดาแผดเผา
เกลือ(n) salt, See also: sodium chloride, Example: สำหรับเนื้อสัตว์จะปรุงรสและดับกลิ่นคาวด้วยรกผักชี กระเทียม พริกไทย และเกลือ เช่น กุ้งทอดหมูทอด ปลาทอด, Count Unit: เม็ด, ถุง, Thai Definition: วัตถุที่มีรสเค็ม ใช้ประกอบอาหารเป็นต้น โดยทั่วไปได้มาจากน้ำทะเล
ไข่พอก(n) salted egg, Syn. ไข่เค็ม, Example: อาหารที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของภาคใต้ก็คือไข่พอก, Count Unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai Definition: ไข่ที่ดองในน้ำเกลือหรือพอกด้วยเกลือ ขี้เถ้า และแกลบ
ไข่เค็ม(v) salted egg, Syn. ไข่พอก, Example: ไข่เป็ดใช้ทำไข่เค็มได้ดีกว่าไข่ไก่, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ไข่ที่ดองในน้ำเกลือหรือพอกด้วยเกลือ ขี้เถ้า และแกลบ
เค็ม(adj) salted, See also: salty, saline, Example: ผู้สมัครรับเลือกตั้งนำปลาทูเค็มไปแจกชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน, Thai Definition: มีรสอย่างเกลือ
เค็ม(v) salt, See also: be saline, be salty, be salted, Example: ปลาแห้งตัวนั้นเค็ม ส่วนปลาตัวนี้จืด, Thai Definition: มีรสอย่างเกลือ
ปลาเกลือ(n) salted fish, Syn. ปลาเค็ม, Example: เมื่อซื้อปลาเกลือที่เค็มจัดมาประกอบอาหารก็คงไม่อร่อย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ปลาเคล้าเกลือแล้วตากแห้ง สามารถเก็บไว้กินได้นาน
ปูเค็ม(n) salted crab, See also: preserved crab with salt, Count Unit: ตัว
โป่งดิน(n) salt earth, See also: salinized soil land, Syn. โป่ง, Example: สัตว์ป่ามักมาชุมนุมกันที่โป่งดิน, Thai Definition: ดินที่มีเกลือ
เต้าเจี้ยว(n) salted soya beans, See also: miso, bean paste, fermented whole soybeans, Example: อาหารหลายอย่างที่เรารับประทานได้มาจากหมัก เช่นเต้าเจี้ยว น้ำปลาและขนมจีน เป็นต้น, Thai Definition: ถั่วเหลืองที่หมักเกลือสำหรับปรุงอาหาร, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[dāng] (n, exp) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye  FR: sel alcalin [m] ; alcali [m]
ดินโป่ง[dinpōng] (n) EN: salt lick ; saline land
ดินประสิว[dinprasiū] (n) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder  FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
ดอง[døng] (v) EN: pickle ; preserve in salt ; cure  FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
ฟังหูไว้หู[fanghūwaihū] (v) EN: take a statement with a grain of salt
หินบะซอลต์[hin basøn] (n, exp) EN: basalt  FR: basalte [m]
ไข่เค็ม[khai khem] (n, exp) EN: salted egg ; preserved egg
ไข่พอก[khai phøk] (n, exp) EN: salted egg
เค็ม[khem] (x) EN: salty ; salted ; briny ; saline  FR: salé
ขวดเกลือ[khūat kleūa] (n) EN: salt shaker  FR: salière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SALT S AO1 L T
SALTZ S AE1 L T S
SALTY S AO1 L T IY0
SALTS S AO1 L T S
SALTED S AO1 L T IH0 D
SALTED S AO1 L T AH0 D
SALTON S AO1 L T AH0 N
SALTER S AO1 L T ER0
SALTBOX S AO1 L T B AA2 K S
SALTING S AO1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
SALT (n) sˈɒlt (s o1 l t)
salt (v) sˈɔːlt (s oo1 l t)
salts (v) sˈɔːlts (s oo1 l t s)
salty (j) sˈɔːltiː (s oo1 l t ii)
salted (v) sˈɔːltɪd (s oo1 l t i d)
Saltash (n) sˈɒltæʃ (s o1 l t a sh)
saltier (j) sˈɔːltɪəʳr (s oo1 l t i@ r)
salting (v) sˈɔːltɪŋ (s oo1 l t i ng)
saltpan (n) sˈɔːltpæn (s oo1 l t p a n)
Saltburn (n) sˈɒltbɜːʳn (s o1 l t b @@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán, ㄧㄢˊ, / ] salt, #2,785 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] salted; salty, #6,808 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] salted vegetable; to extract, #11,621 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] saltpeter; to tan (leather), #21,592 [Add to Longdo]
咸菜[xián cài, ㄒㄧㄢˊ ㄘㄞˋ, / ] salted vegetables; pickles, #28,285 [Add to Longdo]
盐田[yán tián, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] saltpan, #38,519 [Add to Longdo]
盐湖城[Yán hú chéng, ㄧㄢˊ ㄏㄨˊ ㄔㄥˊ, / ] Salt Lake City, capital of Utah, #38,878 [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, ] salted fermented beans, #46,873 [Add to Longdo]
咸水[xián shuǐ, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, ] salt water, #48,331 [Add to Longdo]
咸肉[xián ròu, ㄒㄧㄢˊ ㄖㄡˋ, ] salt-cured meat, #63,232 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hirschhornsalz {n} [cook.]salt of the hartshorn [Add to Longdo]
Pökelfleisch {n}salt meat [Add to Longdo]
Salto {m} | Saltos {pl}somersault | somersaults [Add to Longdo]
Salto {m} [sport]flip [Add to Longdo]
Salz {n} | Salze {pl}salt | salts [Add to Longdo]
Salz- und Pfefferstreuer {m}salt cellar and pepper pot [Add to Longdo]
Salzbergwerk {n}salt mine [Add to Longdo]
Salzfässchen {n}salt cellar [Add to Longdo]
Salzfass {n}salt shaker [Add to Longdo]
Salzgehalt {m}salt content [Add to Longdo]
Salzglasur {f} (Keramik)salt glaze; saltglaze [Add to Longdo]
Salzsee {m}salt lake [Add to Longdo]
Salzstreuer {m}salt shaker [Add to Longdo]
Salzwasser {n}salt water; saltwater [Add to Longdo]
Salzwerk {m}salt works [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
くさや[kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun [Add to Longdo]
アルカリ塩[アルカリえん, arukari en] (n) alkali salt [Add to Longdo]
イクラ[ikura] (n) (See 筋子) salted salmon roe (i.e. individual mature eggs) (rus [Add to Longdo]
ガーリックソルト[ga-rikkusoruto] (n) garlic salt [Add to Longdo]
ジアゾニウム塩[ジアゾニウムえん, jiazoniumu en] (n) diazonium salt [Add to Longdo]
セロリソルト[serorisoruto] (n) celery salt [Add to Longdo]
ソーラーポンド[so-ra-pondo] (n) solar pond (salty pond in which energy from solar energy accumulates in the lower layers, due to lack of convection) [Add to Longdo]
ソルティドッグ[soruteidoggu] (n) salty dog (cocktail) [Add to Longdo]
ソルト[soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
宙返り[ちゅうがえり, chuugaeri] Salto, Ueberschlag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salt
   adj 1: (of speech) painful or bitter; "salt scorn"- Shakespeare;
       "a salt apology"
   n 1: a compound formed by replacing hydrogen in an acid by a
      metal (or a radical that acts like a metal)
   2: white crystalline form of especially sodium chloride used to
     season and preserve food [syn: {salt}, {table salt}, {common
     salt}]
   3: negotiations between the United States and the Union of
     Soviet Socialist Republics opened in 1969 in Helsinki
     designed to limit both countries' stock of nuclear weapons
     [syn: {Strategic Arms Limitation Talks}, {SALT}]
   4: the taste experience when common salt is taken into the mouth
     [syn: {salt}, {saltiness}, {salinity}]
   v 1: add salt to
   2: sprinkle as if with salt; "the rebels had salted the fields
     with mines and traps"
   3: add zest or liveliness to; "She salts her lectures with
     jokes"
   4: preserve with salt; "people used to salt meats on ships"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top