ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salient

S EY1 L IY0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salient-, *salient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salient(adj) สำคัญที่สุด, See also: โดดเด่น, สะดุดตา, Syn. notable, remarkable, striking
salient(n) ส่วนที่ยื่นออกมา, See also: ส่วนที่โผล่ออกมา, Syn. bowed, jutting, swelling
saliently(adv) อย่างโดดเด่น
salientness(n) ความเด่น, See also: ความสะดุดตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salient(เซ'เลียนทฺ) adj., (ส่วนที่) นูนขึ้น,เด่น,สะดุดตา,เป็นลักษณะเฉพาะ,ยื่นออก,โผล่ออก,กระโดดโลดเต้น,พุ่งออก, Syn. prominent, projecting

English-Thai: Nontri Dictionary
salient(adj) สะดุดตา,เด่น,นูน,พุ่งออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salient angleมุมยื่นเด่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
salient pointจุดยื่นเด่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

CMU English Pronouncing Dictionary
SALIENT S EY1 L IY0 AH0 N T
SALIENT S EY1 L Y AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salient (n) sˈɛɪlɪəʳnt (s ei1 l i@ n t)
salients (n) sˈɛɪlɪəʳnts (s ei1 l i@ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
主要諸元[しゅようしょげん, shuyoushogen] (n) salient points [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salient
   adj 1: having a quality that thrusts itself into attention; "an
       outstanding fact of our time is that nations poisoned by
       anti semitism proved less fortunate in regard to their
       own freedom"; "a new theory is the most prominent feature
       of the book"; "salient traits"; "a spectacular rise in
       prices"; "a striking thing about Picadilly Circus is the
       statue of Eros in the center"; "a striking resemblance
       between parent and child" [syn: {outstanding},
       {prominent}, {salient}, {spectacular}, {striking}]
   2: (of angles) pointing outward at an angle of less than 180
     degrees [ant: {re-entrant}, {reentrant}]
   3: represented as leaping (rampant but leaning forward)
   n 1: (military) the part of the line of battle that projects
      closest to the enemy

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top