ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saintly

S EY1 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saintly-, *saintly*, saint
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saintly(adj) คล้ายนักบุญ, See also: เหมาะสมกับนักบุญ, เกี่ยวกับนักบุญในศาสนาคริสต์, Syn. divine, godly, holy, virtuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saintly(เซนทฺ'ลี) adj. คล้ายนักบุญ,เหมาะกับนักบุญ., See also: saintlily adv. saintliness n., Syn. godly, holy, benevolent, kindly

English-Thai: Nontri Dictionary
saintly(adj) คล้ายนักบุญ,ใจบุญ

CMU English Pronouncing Dictionary
SAINTLY S EY1 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saintly (j) sˈɛɪntliː (s ei1 n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
生き神様[いきがみさま, ikigamisama] (n) living god; saintly person [Add to Longdo]
生き仏[いきぼとけ, ikibotoke] (n) saintly person; living Buddha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saintly
   adj 1: marked by utter benignity; resembling or befitting an
       angel or saint; "angelic beneficence"; "a beatific
       smile"; "a saintly concern for his fellow men"; "my
       sainted mother" [syn: {angelic}, {angelical}, {beatific},
       {saintlike}, {saintly}, {sainted}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top