ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sagen

S AE1 G AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sagen-, *sagen*
Possible hiragana form: さげん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sageness(n) ความฉลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sagenoid venationการเรียงเส้นใบแบบซาจีนอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAGEN S AE1 G AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
sagenพูด, กล่าว |sagte, gesagt|
ansagen(n) |sagte an, hat angesagt| ประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ ว่ามีรายการอะไรถัดไป, Syn. ankündigen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sagen; besagen | sagend | gesagt | er/sie sagt | ich/er/sie sagte | er/sie hat/hatte gesagt | ich/er/sie sagte | (jdm.) guten Tag sagen | wie er zu sagen pflegteto say {said; said} | saying | said | he/she says (saith [obs.]) | I/he/she said | he/she has/had said | I/he/she would say | to say hello (to someone) | as he was wont to say [Add to Longdo]
sagend; erzählendtelling [Add to Longdo]
sagenhaftfabulous [Add to Longdo]
sagenhaft {adv}fabulously [Add to Longdo]
sagenhaft; legendär {adj} | sagenhafter | am sagenhaftestenlegendary | more legendary | most legendary [Add to Longdo]
sagenumwoben {adj}steeped in legend; ... of many legends; storied [Add to Longdo]
Sagen Sie es ihm doch!Why don't you go and tell him? [Add to Longdo]
Sagen Sie ihm, er möchte uns abholen.Tell him to pick us up. [Add to Longdo]
Sagen Sie ihr durch die Blume, dass ...Tell her in a roundabout way that ... [Add to Longdo]
Sagen Sie mir bitte ...Kindly tell me ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
データ操作言語[データそうさげんご, de-ta sousagengo] (n) {comp} Data Manipulation Language; DML [Add to Longdo]
ニュースエージェント[nyu-sue-jiento] (n) {comp} NewsAgent [Add to Longdo]
黄砂現象[こうさげんしょう, kousagenshou] (n) (See 黄砂) yellow sand phenomenon (dust carried on high winds from China) [Add to Longdo]
左舷[さげん, sagen] (n) port (left side of vessel) [Add to Longdo]
新聞販売店[しんぶんはんばいてん, shinbunhanbaiten] (n) news dealer's shop; newsagent's shop [Add to Longdo]
動作原理[どうさげんり, dousagenri] (n) operating principles [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
ニュースエージェント[にゅーすえーじえんと, nyu-sue-jiento] NewsAgent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
告げる[つげる, tsugeru] sagen, ansagen, mitteilen, berichten [Add to Longdo]
申す[もうす, mousu] sagen, heissen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top