ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sag

S AE1 G   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sag-, *sag*
English-Thai: Longdo Dictionary
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sag(vi) จมลง
sag(vi) ห้อย, See also: แอ่น, หย่อน, ย้อย, Syn. hang, stoop
sag(vt) ทำให้ลดลง (คุณค่า, จำนวน, ระดับ,...), Syn. droop, weaken
sag(n) การทำให้จมลง, See also: การจมลง, Syn. sinking, droop
sag(n) การลดลง (คุณค่า, จำนวน, ระดับ,...), Syn. droop
saga(n) ตำนานการผจญภัยและความกล้าหาญ, Syn. epic, legend
sage(n) คนฉลาด, See also: นักปราชญ์, บัณฑิต, Syn. philosopher, savant, wise man
sage(adj) ฉลาด, See also: รอบรู้, ปราดเปรื่อง, Syn. philosophic
sage(n) เครื่องเทศอย่างหนึ่ง, See also: เสจ, Syn. ramona
sago(n) แป้งสาคู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sag(แซก) vi.,vt.,n. (การ,ทำให้) จมลง,ห้อยลง,หย่อนลง,ย้อยลง,โค้งลง,ลดลง,ลาดลง,ตกลง,ตกท้องช้าง,เอียงข้าง., Syn. bow, droop
saga(ซา'กะ) n. นิยายเล่าลือเกี่ยวกับการผจญภัยและความกล้าหาญ,นิยายลำดับเหตุการณ์สมาชิกครอบครัวหรือวงค์ตระกูลหรือกลุ่มของสังคม ,การเล่าอย่างยืดยาว
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด,เฉียบแหลม,หลักแหลม,มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd, wise, intelligent
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,ความหลักแหลม,ไหวพริบ,ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen, judgment
sage(เซจฺ) n. คนที่ฉลาดมาก,นักปราชญ์,บัณฑิต,พืชจำพวก Salvia adj. ฉลาดมาก,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ, See also: sagely adv. sageness n., Syn. intellectual, pundit
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
blood sausagen. ไส้กรอกที่มีเลือดหมูมาก,ทำให้มีสีเข้ม.
corsage(คอร์ซาจฺ') n. เสื้อรัดอกของหญิง,เสื้อยกทรง,ช่อดอกไม้ที่ประดับที่ส่วนหน้าอกหรือที่เอวหรือที่ไหล่ของเสื้อสตรี, Syn. retinue
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent, quarrel
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable

English-Thai: Nontri Dictionary
sag(vi) ตกลง,จมลง,ห้อยลง,หย่อนลง,ลดลง
saga(n) นิยายเกี่ยวกับวีรชน
sagacious(adj) หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,เฉียบแหลม
sagacity(n) ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ
sage(adj) หลักแหลม,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ
sage(n) บัณฑิต,ปราชญ์
sago(n) สาคู
corsage(n) เอวเสื้อสตรี,เสื้อยกทรง
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sagaนิยายซากา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
saga novelนวนิยายซากา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sagenoid venationการเรียงเส้นใบแบบซาจีนอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sagged weldรอยเชื่อมหย่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sagittal-แบ่งซ้ายขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sagittal planeระนาบแบ่งซ้ายขวา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sagittal sectionการตัดแบ่งซ้ายขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sagittal suture; sutura sagittalisรอยประสานหว่างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sagittal synostosis; scaphocephalism; scaphocephalyกะโหลกเป็นสันหว่างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sagittate๑. -รูปหัวลูกศร [แผ่นใบ]๒. -รูปเงี่ยงลูกศร [โคนใบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sago palmsสาคู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I assume you're covered by SAG insurance?ผมคิดว่าค่าใช้่จ่ายของคุณ SAG insurance เป็นคนดูแล Spooky Little Girl (2011)
He sublets a one-bedroom in Sag Harbor.เขาแบ่งห้องเช่าให้พักแบบ ห้องนอนเดียวที่ท่าเรือแซก Revelations (2012)
And that's why I'm the only one here with a SAG card.นั่นไงฉันจึงเป็นคนเดียวที่มีบัตร. Bears Undercover (2012)
Then men shock me with two air hockey paddles and I feel better except the right side of my face sags for a while.แล้วคนตกใจฉัน กับสองพายฮอกกี้อากาศ และผมรู้สึกดีขึ้น ยกเว้นด้านขวา ของอุปใบหน้าของฉันในขณะที่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
It is the only chair in the house that doesn't sag should you shift in search of comfort.มันเป็นเก้าอี้เฉพาะใน บ้านที่ไม่ได้ลดลง คุณควรเปลี่ยน ในการค้นหาของความสะดวกสบาย The Invisible Woman (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sagHis shoulders sagged when he heard the news.
sagIt was the third year of Meiji when their family name was changed to Saga.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราศีธนู(n) Sagittarius, Example: เขาเกิดในราศีธนู, Thai Definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปธนู เป็นราศีหนึ่งในจักรราศี, Notes: (บาลี)
มุนินทร์(n) sage, See also: great sage, Buddha, Syn. จอมนักปราชญ์, พระพุทธเจ้า
มุนิ(n) ascetic, See also: sage, saint, priest, monk, hermit, holy man, wise man, intellectual, Syn. มุนี, นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์, Example: เขาถือว่าข้อความต่างๆ ในอุปนิษัทเป็นอุทานของมุนีที่เปล่งออกมาเป็นครั้งคราว, Thai Definition: ผู้บำเพ็ญตบะที่นุ่งห่มสีเหลือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิญญู(n) sage, See also: scholar, savant, Syn. ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์, ผู้รู้, Example: วิญญูย่อมใช้วิจารณญาณแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)
วิทิต(n) sage, See also: scholar, learned person, savant, Syn. ผู้รู้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้คงแก่เรียน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิทู(n) sage, See also: scholar, learned person, savant, expert, Syn. ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ชำนาญ, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)
สุธี(n) sage, See also: scholar, Syn. นักปราชญ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนมีปัญญาหรือคนฉลาด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสียขวัญ(v) sag, See also: droop, Syn. ขวัญหาย, เสียกำลังใจ, Example: ตัวประกันกำลังเสียขวัญ อย่าเพิ่งซักไซ้อะไรตอนนี้เลย, Thai Definition: ทำให้รู้สึกท้อแท้ใจ
ทรุด(v) sink, See also: sag, collapse, subside, shrink, deteriorate, cave in, Syn. ยุบ, จม, Example: พื้นดินในกรุงเทพฯ ทรุดลง เพราะมีการขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มาก, Thai Definition: จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ
ทรุดตัว(v) subside, See also: sag, collapse, shrink, deteriorate, drop, down into, Syn. ทรุด, ยุบ, Example: แผ่นดินจะทรุดตัวลงทุกๆ ปี เพราะมีการขุดเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
แบบแผน[baēpphaēn] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice  FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
ใบหน้า[bainā] (n) EN: face ; visage  FR: visage [m]
บานเช้าสีเหลือง[bānchao sī leūang] (n, exp) EN: Sage rose ; West indian holly
บัณฑิต[bandit] (n) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage  FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
บีบนวด[bīpnūat] (v, exp) EN: massage  FR: masser
บอกฝาก[bøk fāk] (v, exp) FR: laisser un message
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บุกรุก[bukruk] (v) EN: attack ; commit aggression  FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ใช้กำลัง[chai kamlang] (v, exp) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle  FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force

CMU English Pronouncing Dictionary
SAG S AE1 G
SAGA S AA1 G AH0
SAGO S EY1 G OW0
SAGS S AE1 G Z
SAGE S EY1 JH
SAGEN S AE1 G AH0 N
SAGAS S AA1 G AH0 Z
SAGAR S AA0 G AA1 R
SAGAN S EY1 G AH0 N
SAGER S EY1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sag (v) sˈæg (s a1 g)
saga (n) sˈaːgə (s aa1 g @)
sage (n) sˈɛɪʤ (s ei1 jh)
sago (n) sˈɛɪgou (s ei1 g ou)
sags (v) sˈægz (s a1 g z)
Sagan (n) sˈɛɪgən (s ei1 g @ n)
sagas (n) sˈaːgəz (s aa1 g @ z)
sages (n) sˈɛɪʤɪz (s ei1 jh i z)
sagely (a) sˈɛɪʤliː (s ei1 jh l ii)
sagged (v) sˈægd (s a1 g d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下垂[xià chuí, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄟˊ, ] sagging, #18,578 [Add to Longdo]
西米[xī mǐ, ㄒㄧ ㄇㄧˇ, 西] sago, #46,302 [Add to Longdo]
贤能[xián néng, ㄒㄧㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] sage, #69,671 [Add to Longdo]
圣训[shèng xùn, ㄕㄥˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] sage's instructions; imperial edict, #94,768 [Add to Longdo]
人马座[Rén mǎ zuò, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Sagittarius (constellation and sign of the zodiac), #100,207 [Add to Longdo]
圣雄[shèng xióng, ㄕㄥˋ ㄒㄩㄥˊ, / ] sage hero; refers to Mahatma Gandhi, #249,068 [Add to Longdo]
天箭座[tiān jiàn zuò, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Sagitta (constellation), #961,070 [Add to Longdo]
人马臂[rén mǎ bì, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄅㄧˋ, / ] Sagittarius spiral arm (of our galaxy) [Add to Longdo]
射手座[Shè shǒu zuò, ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Sagittarius (constellation and sign of the zodiac); popular variant of 人馬座|人马座 [Add to Longdo]
洋紫苏[yáng zǐ sū, ㄧㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨ, / ] sage (herb) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] TH: สวม  EN: to wear
下げる[さげる, sageru] TH: แขวน
下げる[さげる, sageru] TH: ลดให้ต่ำลง  EN: to lower
下げる[さげる, sageru] TH: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน  EN: to move back
下げる[さげる, sageru] TH: ยกให้ต่อ  EN: to grant
捜す[さがす, sagasu] TH: ค้นหา  EN: to seek
探す[さがす, sagasu] TH: หา  EN: to look for
探す[さがす, sagasu] TH: ค้นหา  EN: to search
探る[さぐる, saguru] TH: ค้นหา  EN: to search

German-Thai: Longdo Dictionary
sagenพูด, กล่าว |sagte, gesagt|
sagtกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
sagteกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
wie gesagtอย่างที่เคยกล่าวไว้, See also: sagen
Ansage(n) |die, pl. Ansagen| คำประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ
ansagen(n) |sagte an, hat angesagt| ประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ ว่ามีรายการอะไรถัดไป, Syn. ankündigen
Vorhersage(n) |die, pl. Vorhersagen| การพยากรณ์ล่วงหน้า
Wettervorhersage(n) |die, pl. Wettervorhersagen| การพยากรณ์อากาศ เช่น die Wettervorhersage für die Region Bonn
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, Syn. die Streichung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sage {f}; Saga {f} | Sagen {pl}legend; saga | legends; sagas [Add to Longdo]
Sage {f}rumor [Am.]; rumour [Br.]; myth [Add to Longdo]
Sago {m}sago [Add to Longdo]
sagt vorherforetells [Add to Longdo]
sage und schreibebelieve it or not [Add to Longdo]
sagen; besagen | sagend | gesagt | er/sie sagt | ich/er/sie sagte | er/sie hat/hatte gesagt | ich/er/sie sagte | (jdm.) guten Tag sagen | wie er zu sagen pflegteto say {said; said} | saying | said | he/she says (saith [obs.]) | I/he/she said | he/she has/had said | I/he/she would say | to say hello (to someone) | as he was wont to say [Add to Longdo]
sagend; erzählendtelling [Add to Longdo]
sagenhaftfabulous [Add to Longdo]
sagenhaft {adv}fabulously [Add to Longdo]
sagenhaft; legendär {adj} | sagenhafter | am sagenhaftestenlegendary | more legendary | most legendary [Add to Longdo]
sagenumwoben {adj}steeped in legend; ... of many legends; storied [Add to Longdo]
sagttells [Add to Longdo]
sagt abreneges [Add to Longdo]
sagt vorausprophesies [Add to Longdo]
sagt vorherpredicts [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P) [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message [Add to Longdo]
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下ル[さがる, sagaru] herabhaengen, fallen [Add to Longdo]
告げる[つげる, tsugeru] sagen, ansagen, mitteilen, berichten [Add to Longdo]
差額[さがく, sagaku] Differenz [Add to Longdo]
捜し回る[さがしまわる, sagashimawaru] umhersuchen [Add to Longdo]
捜し当てる[さがしあてる, sagashiateru] herausfinden, entdecken [Add to Longdo]
捜す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]
探し回る[さがしまわる, sagashimawaru] ueberall_suchen [Add to Longdo]
探す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]
探り出す[さぐりだす, saguridasu] ausspionieren, aushorchen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sag
   n 1: a shape that sags; "there was a sag in the chair seat"
      [syn: {sag}, {droop}]
   v 1: droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss
      of tautness [syn: {sag}, {droop}, {swag}, {flag}]
   2: cause to sag; "The children sagged their bottoms down even
     more comfortably" [syn: {sag}, {sag down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top