ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sadness

S AE1 D N AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sadness-, *sadness*, sadnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadness(n) ความเศร้า, See also: ความโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์, ความเศร้าหมอง, ความเศร้าใจ, Syn. unhappiness, misery, sorrow, depression

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow

English-Thai: Nontri Dictionary
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sadnessความเศร้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sadnessAll love and sadness melt in my heart.
sadnessChris could not conceal his sadness when he heard that Beth had been unable to find his valuable watch.
sadnessHe hid his sadness behind a smile.
sadnessI'm drowning in sadness falling far behind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสลด(n) sadness, See also: sorrow, Syn. ความเศร้าเสียใจ, ความสลดหดหู่, Example: เธอปล่อยโฮออกมาด้วยความสลดหดหู่ใจสงสารเพื่อนที่หล่อนไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรได้
โทมนัส(n) sadness, See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency, Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความเศร้า, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสียใจ[khwām sīajai] (n) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness  FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ความทุกข์[khwām thuk] (n) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain  FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ทุกข์[thuk] (n) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering  FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SADNESS S AE1 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sadness (n) sˈædnəs (s a1 d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドツボ;どつぼ[dotsubo ; dotsubo] (adj-na) state of profound sadness [Add to Longdo]
哀しさ[かなしさ, kanashisa] (n) sadness; sorrow; grief [Add to Longdo]
哀歓[あいかん, aikan] (n) joys and sorrows; happiness and sadness [Add to Longdo]
哀情[あいじょう, aijou] (n) sadness [Add to Longdo]
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
陰惨[いんさん, insan] (adj-na,n) sadness and gloom [Add to Longdo]
空泣き[そらなき, soranaki] (n,vs) false or crocodile tears; feigned sadness [Add to Longdo]
深憂[しんゆう, shinyuu] (n) deep sadness; great worry [Add to Longdo]
先に立つ[さきにたつ, sakinitatsu] (exp,v5t,vi) (1) to lead; to take the initiative; (2) to take precedence (e.g. sadness taking precedence over anger); (3) to be most essential [Add to Longdo]
多恨[たこん, takon] (adj-na,n) many troubles or sadnesses or vexations or grudges [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sadness
   n 1: emotions experienced when not in a state of well-being
      [syn: {sadness}, {unhappiness}] [ant: {happiness}]
   2: the state of being sad; "she tired of his perpetual sadness"
     [syn: {sadness}, {sorrow}, {sorrowfulness}]
   3: the quality of excessive mournfulness and uncheerfulness
     [syn: {gloominess}, {lugubriousness}, {sadness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top