ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sacrifice to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacrifice to-, *sacrifice to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacrifice to(phrv) สังเวย, See also: ถวาย, พลี
sacrifice to(phrv) เสียสละตนเพื่อ, See also: อุทิศตัวให้กับ, สละเพื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sacrifice toHe sold his goods at a sacrifice to close down his business.
sacrifice toThey killed a goat as a sacrifice to God.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังเวย[sangwoēi] (v) EN: offer sacrifice to spirits ; make a votive offering to spirits ; propitiate by sacrifice or offerings   FR: faire une offrande
เซ่น[sen] (v) EN: make offerings ; worship ; sacrifice to the spirits ; propitiate the spirits by a sacrifice/offerings of food
เซ่นผี[sen phī] (v, exp) EN: propitiate the spirits make offerings to the spirits ; sacrifice to the spirits
เซ่นไหว้[senwāi] (v) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits ; make sacrifice to the spirits  FR: honorer les esprits
ไหว้เจ้า[wāijao] (v) EN: make a sacrifice to gods ; pay respect to god ; make a spirit offering  FR: honorer les dieux

Are you satisfied with the result?Discussions