ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

runner

R AH1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -runner-, *runner*
English-Thai: Longdo Dictionary
runner-upรองอันดับหนึ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
runner(n) ผู้วิ่ง, See also: นักวิ่งแข่ง, Syn. athlete, jogger
runner(n) ผู้ส่งข่าวสาร, See also: คนเดินหนังสือ, Syn. courier, messenger
runner(n) ผู้ลักลอบขนส่งสินค้า, Syn. smuggler
runner(sl) หลบฉากออกไป, Syn. do a runner
runner-up(n) ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ, Syn. second place
runner-up(n) ผู้ได้ตำแหน่งที่สองในการแข่งขัน
runner bean(n) ถั่วฝักชนิดหนึ่ง, Syn. pole bean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
runner(รัน'เนอะ) n. ผู้วิ่ง,นักวิ่งแข่ง,สัตว์ที่วิ่งเร็ว,ผู้ส่งข่าว,นักค้าของหนีภาษี,ทางวิ่ง,เส้นทาง,แนวทาง,ผู้คุมเครื่อง,ผู้ขับรถไฟ,ลูกกลิ้ง,พืชไม้เลื้อย
runner-up(รัน'เนอะอัพ) n., ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ,ผู้ที่ได้ตำแหน่งตั้งแต่ที่2ถึงที่10ของการแข่งขัน pl. runners-up
forerunner(ฟอร์'รันเนอะ) n. บรรพบุรุษ,ผู้นำหน้า,ผู้บอกกล่าวล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,เครื่องนำทาง,ผู้เบิกทาง, Syn. herald

English-Thai: Nontri Dictionary
runner(n) ผู้แข่งขัน,ผู้วิ่ง,ผู้ส่งข่าว,คนค้าของหนีภาษี
RUNNER-runner-up(n) ตำแหน่งรองชนะเลิศ
forerunner(n) ผู้มาก่อน,ผู้เบิกทาง,สัญญาณ,เครื่องนำทาง,บรรพบุรุษ,ลางสังหรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
runner; stolonไหล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
runnerAt the beginning of a marathon race, scores of runners start, but only a few finish and just one takes the cake.
runnerBefore the race, the runners have to warm up.
runnerFive runners reached the finals.
runnerHe batted three runners home.
runnerHe did his best but soon saw that he could not compete with such a fast runner.
runnerHe is a fast runner.
runnerHe is at the head of runners.
runnerHe is fast runner.
runnerHe is the fastest runner in our class.
runnerI am a runner.
runnerI am the fastest runner.
runnerI got the OK so I unthinkingly created the cliched 'grass runner thief/bard' character.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกีฬาวิ่ง[nakkīlā wing] (n, exp) EN: runner  FR: coureur [m]
นักวิ่ง[nakwing] (n) EN: runner  FR: coureur (à pied) [m]
ผู้บุกเบิก[phūbukboēk] (n) EN: Innovator ; pioneer ; forerunner  FR: innovateur [m] ; pionnier [m] ; précurseur [m]
ผู้ที่มีคะแนนนำ[phū thī mī khanaēn nam] (n, exp) EN: front-runner

CMU English Pronouncing Dictionary
RUNNER R AH1 N ER0
RUNNERS R AH1 N ER0 Z
RUNNER'S R AH1 N ER0 Z
RUNNER-UP R AH1 N ER0 AH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
runner (n) rˈʌnər (r uh1 n @ r)
runners (n) rˈʌnəz (r uh1 n @ z)
runner-up (n) rˌʌnər-ˈʌp (r uh2 n @ r - uh1 p)
runners-up (n) rˌʌnəz-ˈʌp (r uh2 n @ z - uh1 p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殿军[diàn jūn, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄩㄣ, 殿 / 殿] runner-up, #110,739 [Add to Longdo]
跑步者[pǎo bù zhě, ㄆㄠˇ ㄅㄨˋ ㄓㄜˇ, ] runner, #126,591 [Add to Longdo]
跑垒员[pǎo lěi yuán, ㄆㄠˇ ㄌㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] runner (in baseball), #207,142 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerbohne {f} [bot.] [cook.]runner bean [Add to Longdo]
Kufe {f} (Schlittschuh) | Kufen {pl}runner | runners [Add to Longdo]
Läufer {m} [sport] | Läufer {pl}runner | runners [Add to Longdo]
Stangenbohne {f} | Stangenbohnen {pl}runner bean [Br.]; pole bean | runner beans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころ[koro] (n) (obsc) (See ころコンベヤ,ころ軸受け) roller; runner; dried whale blubber [Add to Longdo]
トップランナー[toppuranna-] (n) top runner (system of benchmarking against best-in-class performance) [Add to Longdo]
ピンチランナー[pinchiranna-] (n) pinch runner [Add to Longdo]
ランナー[ranna-] (n) runner; (P) [Add to Longdo]
ランナーズハイ[ranna-zuhai] (n) runner's high [Add to Longdo]
逸足[いっそく, issoku] (n) fast runner; excellence [Add to Longdo]
花豆[はなまめ, hanamame] (n) (1) scarlet runner bean; (2) flower bean [Add to Longdo]
脚がある;足がある[あしがある, ashigaaru] (exp) to have legs; to be able to get around; to be a good runner [Add to Longdo]
脚質[きゃくしつ, kyakushitsu] (n) running style (of a horse, e.g. a front runner) [Add to Longdo]
牽制球;けんせい球[けんせいきゅう, kenseikyuu] (n) throw to check a runner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 runner
   n 1: someone who imports or exports without paying duties [syn:
      {smuggler}, {runner}, {contrabandist}, {moon curser},
      {moon-curser}]
   2: someone who travels on foot by running
   3: a person who is employed to deliver messages or documents;
     "he sent a runner over with the contract"
   4: a baseball player on the team at bat who is on base (or
     attempting to reach a base) [syn: {base runner}, {runner}]
   5: a horizontal branch from the base of plant that produces new
     plants from buds at its tips [syn: {stolon}, {runner},
     {offset}]
   6: a trained athlete who competes in foot races
   7: (football) the player who is carrying (and trying to advance)
     the ball on an offensive play [syn: {ball carrier}, {runner}]
   8: a long narrow carpet
   9: device consisting of the parts on which something can slide
     along
   10: fish of western Atlantic: Cape Cod to Brazil [syn: {runner},
     {blue runner}, {Caranx crysos}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top