ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

runaway

R AH1 N AH0 W EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -runaway-, *runaway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
runaway(n) ผู้หลบหนี, See also: คนหลบหนี, คนที่วิ่งหนี, ผู้วิ่งหนี, Syn. escapee, deserter, refugee
runaway(adj) ซึ่งวิ่งหนีไป, See also: ซึ่งหลบหนีไป, ซึ่งเตลิดไป, Syn. escaped, fugitive
runaway(adj) ที่ควบคุมไม่อยู่, Syn. out of control
runaway(adj) ชนะอย่างง่ายดาย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. easily won

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
runaway(รัน'อะเว) n. ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย,การวิ่งหนี adj. หลบหนี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Runaway childrenเด็กที่หนีออกจากบ้าน [TU Subject Heading]
Runaway Industryอุตสาหกรรมวิ่งหนี, Example: อุตสาหกรรมซึ่งย้ายจากถิ่นที่ตั้งเดิมในประเทศ หนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อหาประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนด้านค่าแรงงาน อุตสาหกรรมประเภทที่ใช้ แรงงานจำนวนมากจากประเทศพัฒนาแล้วที่มีค่าจ้างแรงงานสูง จึงมักจะนิยมย้ายถิ่นมาสร้างโรงงานในประเทศกำลังพัฒนาที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำ มีความหมายเช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายแหล่งผลิตอุตสาหกรรม (ดู Industrial Migration) [สิ่งแวดล้อม]
Runaway wivesภรรยาที่หนีออกจากบ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
runawayA hunt is on for the runaway.
runawayThe police are in pursuit of the runaway.
runawayZeal without knowledge is a runaway horse.

CMU English Pronouncing Dictionary
RUNAWAY R AH1 N AH0 W EY2
RUNAWAYS R AH1 N AH0 W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
runaway (n) rˈʌnəwɛɪ (r uh1 n @ w ei)
runaways (n) rˈʌnəwɛɪz (r uh1 n @ w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奔马[bēn mǎ, ㄅㄣ ㄇㄚˇ, / ] runaway horses, #55,612 [Add to Longdo]
亡命之徒[wáng mìng zhī tú, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] runaway (成语 saw); desperate criminal; fugitive, #68,414 [Add to Longdo]
逃亡者[táo wáng zhě, ㄊㄠˊ ㄨㄤˊ ㄓㄜˇ, ] runaway, #104,318 [Add to Longdo]
惊车[jīng chē, ㄐㄧㄥ ㄔㄜ, / ] runaway carriage (caused by stampede of draught animals), #617,226 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausreißer {m} | Ausreißer {pl}runaway | runaways [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やさぐれ[yasagure] (n) (1) (sl) running away from home; (2) runaway (child) [Add to Longdo]
ランナウェー[rannaue-] (n) runaway [Add to Longdo]
家出少女[いえでしょうじょ, iedeshoujo] (n) runaway girl [Add to Longdo]
逃亡者[とうぼうしゃ, toubousha] (n) runaway; fugitive [Add to Longdo]
抜け忍;抜忍[ぬけにん, nukenin] (n) runaway ninja; fugitive ninja [Add to Longdo]
暴れ馬[あばれうま, abareuma] (n) restive horse; runaway [Add to Longdo]
暴走[ぼうそう, bousou] (n,vs) running wildly; reckless driving; runaway; rampage; (P) [Add to Longdo]
奔馬[ほんば, honba] (n) runaway horse; galloping horse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 runaway
   adj 1: completely out of control; "runaway inflation"
   n 1: an easy victory [syn: {runaway}, {blowout}, {romp},
      {laugher}, {shoo-in}, {walkaway}]
   2: someone who flees from an uncongenial situation; "fugitives
     from the sweatshops" [syn: {fugitive}, {runaway}, {fleer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top