ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

run away

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -run away-, *run away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
run away(phrv) หนี, See also: วิ่งหนี, Syn. abscond, escape
run away(phrv) หนี, See also: วิ่งหนี, Syn. abscond, escape
run away(phrv) วิ่งหนี, See also: วิ่งหลบไป, Syn. run off
run away(phrv) (ของเหลว) ไหลออกไป, Syn. run off
run away(phrv) หนีรอด, See also: รอดพ้นจาก, หลบหนี, Syn. run off
run away from(phrv) วิ่งหนีจาก, See also: วิ่งหนี
run away from(phrv) (ของเหลว) ไหลจาก
run away from(phrv) หนีรอดจาก, See also: หลบพ้น
run away from(phrv) เลี่ยงการเผชิญกับ
run away with(phrv) วิ่งออกไปกับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
run away(vi) หนี, Syn. flee

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
run awayDid you see anyone run away?
run awayHe had no choice but to run away.
run awayHe had no other resource but to run away.
run awayHe made a gesture to me to run away.
run awayHe run away at the sight of me.
run awayHe run away for dear life.
run awayHe saw the boy jump over the fence and run away.
run awayI can't run away from the fascination of music.
run awayIf I should be suddenly spoken to in English, I might run away.
run awayI saw him run away.
run awayIt is feared that those citizens now present will run away.
run awayI wanna run away I don't know how to set me free to live.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผละหนี(v) flee (from), See also: run away (from), Syn. ผละออก, หนีจาก, Ant. เข้าหา, เข้าใกล้, Example: ฝูงปลาเล็กรีบผละหนีเข้าซุกตามพุ่มปะการัง ด้วยท่าทางตื่นตระหนกกับแสงสีขาวจ้า, Thai Definition: หลีกไปให้พ้นอย่างกระทันหัน
หนีปัญหา(v) run away from a problem, See also: flee/escape one's problem, Syn. หลีกหนีปัญหา, Ant. เผชิญปัญหา, Example: คนบางคนตัดสินใจหนีปัญหาด้วยวิธีการง่ายๆ เช่นฆ่าตัวตาย, Thai Definition: หลีกหนีเพื่อให้พ้นจากปัญหา
หลบหนี(v) flee, See also: run away, slip away, Syn. หลบซ่อน, ลอบหนี, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมทหารหน่วยสืบราชการลับเคจีบีของสหภาพโซเวียตได้ที่สนามบิน ขณะกำลังหลบหนีออกนอกประเทศ, Thai Definition: หนีไปโดยที่ผู้อื่นไม่ทันรู้
หลีกหนี(v) escape, See also: run away from, Syn. หนี, หลีกลี้, หลบลี้, Example: ชาวชนบทหลายคนกระเสือกกระสนเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ เพื่อหลีกหนีความทุกข์ยากในชนบท, Thai Definition: ไปให้พ้นจากสิ่งที่ไม่อยากประสบ
ทิ้ง(v) run away, See also: separate, escape, Syn. ตีจาก, ทิ้งไป, แยกตัว, ลาจาก, หนีหน้า, Example: สามีทิ้งวิภาไป เพราะเธอเป็นบ้า
ชิ่ง(v) run away, See also: dodge, evade, avoid, elude, Syn. หนีไป, หายไป, Example: เขากลัวต้องตอบคำถามเลยชิ่งไปเสียก่อน
กระเจิดกระเจิง(v) stray, See also: run away, wander, roam, Syn. กระเจิง, เตลิด, Example: น้ำป่าไหลท่วมมาจนคนกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง
แจว(v) run away, See also: escape, flee, skip, Syn. หนี, เผ่นหนี, วิ่งหนี, Example: การต่อสู้ยังไม่ทันเริ่มเขาก็แจวเสียแล้ว, Thai Definition: รีบหนีไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[choēt] (v) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with
แจว[jaēo] (v) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels  FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
โกย[kōi] (v) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper
หลบหนี[lopnī] (v) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond  FR: s'échapper ; s'enfuir ; partir discrètement
หนี[nī] (x) EN: run away ; escape ; flee ; fly ; shun  FR: fuir ; s'enfuir ; se sauver
หนีไป[nīpai] (v) EN: escape ; run away ; elope  FR: s'enfuir ; fuir ; se sauver ; s'échapper ; déguerpir ; filer (fam.)
หนีไปได้[nīpai dai] (v) EN: escape ; run away  FR: s'enfuir ; se sauver
เผ่นหนี[phennī] (v) EN: flee ; leap away ; escape ; run away
ทิ้ง[thing] (v) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender  FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ถอยหนี[thøi nī] (v, exp) EN: flee ; run away ; retreat  FR: céder ; flancher ; fuir ; lâcher pied ; reculer ; se replier

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらかる[zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
ふける[fukeru] (v1,vi) (sl) to run away (e.g. from work) [Add to Longdo]
意識過剰[いしきかじょう, ishikikajou] (n,adj-na,adj-no) hyperconsciousness; too great a sense (of); something being only one's imagination; letting imagination run away with one [Add to Longdo]
去る者は追わず[さるものはおわず, sarumonohaowazu] (exp) (id) Not worth pursuing those who run away [Add to Longdo]
走り去る[はしりさる, hashirisaru] (v5r) to run away [Add to Longdo]
走る(P);奔る;趨る[はしる, hashiru] (v5r,vi) (1) to run; (2) to travel (movement of vehicles); (3) to hurry to; (4) to retreat (from battle); to take flight; (5) (esp. 奔る) to run away from home; (6) to elope; (7) (esp. 趨る) to tend heavily toward; (P) [Add to Longdo]
逃げる(P);迯げる(oK)[にげる, nigeru] (v1,vi) to escape; to run away; (P) [Add to Longdo]
逃げを打つ[にげをうつ, nigewoutsu] (exp,v5t) to (prepare to) run away (from one's responsibilities, etc.) [Add to Longdo]
逃げ隠れる[にげかくれる, nigekakureru] (v1,vi) to run away and hide [Add to Longdo]
逃げ腰;逃腰[にげごし, nigegoshi] (n) preparing to flee; being ready to run away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 run away
   v 1: flee; take to one's heels; cut and run; "If you see this
      man, run!"; "The burglars escaped before the police showed
      up" [syn: {scat}, {run}, {scarper}, {turn tail}, {lam},
      {run away}, {hightail it}, {bunk}, {head for the hills},
      {take to the woods}, {escape}, {fly the coop}, {break
      away}]
   2: escape from the control of; "Industry is running away with us
     all"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top