ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

run around

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -run around-, *run around*, run aroun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
run around(phrv) วิ่งเล่นไปทั่ว, Syn. run about
run around(phrv) ใช้ (บางสิ่ง) เป็นพาหนะ (สำหรับเดินทางสั้น ๆ), Syn. knock about, run about
run around(phrv) เปลี่ยนเพื่อนหรือคนรักบ่อย, See also: คบหากับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
run aroundDon't run around in the room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิ่งรอก(v) run around, See also: run continuously, run ceaselessly, Thai Definition: อาการที่รถรับจ้างวิ่งรถเปล่าตระเวนหาผู้โดยสาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆けずり回る[かけずりまわる, kakezurimawaru] (v5r,vi) to run around; to bustle about; to busy oneself [Add to Longdo]
駆け回る(P);駆回る;駆けまわる[かけまわる, kakemawaru] (v5r,vi) to run around; to bustle about; (P) [Add to Longdo]
走り回る(P);走りまわる[はしりまわる, hashirimawaru] (v5r,vi) to run around; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 run around
   v 1: play boisterously; "The children frolicked in the garden";
      "the gamboling lambs in the meadows"; "The toddlers romped
      in the playroom" [syn: {frolic}, {lark}, {rollick},
      {skylark}, {disport}, {sport}, {cavort}, {gambol}, {frisk},
      {romp}, {run around}, {lark about}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top