ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

run

R AH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -run-, *run*
Possible hiragana form: るん
English-Thai: Longdo Dictionary
runner-upรองอันดับหนึ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
run(vi) วิ่ง, See also: วิ่งควบ, Syn. gallop, jog
run(vi) วิ่งแข่ง, Syn. race, sprint
run(vt) วิ่งแข่ง, Syn. race, sprint
run(vi) วิ่งหนี, See also: หนี, Syn. escape, leave
run(vt) รีบไป, See also: รีบเร่ง, Syn. hurry, rush
run(vt) พาไปส่ง, Syn. transport
run(vt) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, See also: เคลื่อนผ่านไป, Syn. move, pass
run(vi) ไปขอความช่วยเหลือ, Syn. go for help
run(vi) เยี่ยมเยียน, Syn. visit
run(vi) เข้าสมัครรับเลือกตั้ง, Syn. be a candidate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
run(รัน) {ran,run,running,runs} vi.,vt. วิ่ง,เข้าแข่ง,รีบ,ขับ,แล่น,เดินเครื่อง,ดำเนินการ,ปฏิบัติการ, (เวลา) ผ่านไป,เป็นจำนวน,เป็นดังต่อไปนี้,เป็นหนี้,มีอายุ,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนไปตาม,วิ่งไปตาม,กระทำ n. การวิ่ง,ระยะทางที่ไป,เส้นทาง,ทางน้ำไหล,เที่ยวเรือ,เที่ยวรถ,ความต่อเนื่อง,ก้าวหน้า,ทิศทาง,ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC) ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม
run timeระยะเวลาดำเนินงานหมายถึง เวลาที่ใช้ไปในขณะที่คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการตามโปรแกรมใด โปรแกรมหนึ่ง
run-down(รัน'เดานฺ) adj. หมดแรง,เหน็ดเหนื่อย,มีสุขภาพทรุดโทรม,สิ้นหวัง, (นาฬิกา) ลานหมด, Syn. tired, exhausted, fatigued
run-out(รัน'เอาทฺ) n. การหลบหนี,การหลีก,การเลี่ยง
runaway(รัน'อะเว) n. ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย,การวิ่งหนี adj. หลบหนี
rung(รัง) n. ขั้นบันได,ซี่ล้อรถ,ชั้น vi. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ ring
runlet(รัน'ลิท) n. สายน้ำเล็ก ๆ ,ลำธาร
runner(รัน'เนอะ) n. ผู้วิ่ง,นักวิ่งแข่ง,สัตว์ที่วิ่งเร็ว,ผู้ส่งข่าว,นักค้าของหนีภาษี,ทางวิ่ง,เส้นทาง,แนวทาง,ผู้คุมเครื่อง,ผู้ขับรถไฟ,ลูกกลิ้ง,พืชไม้เลื้อย
runner-up(รัน'เนอะอัพ) n., ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ,ผู้ที่ได้ตำแหน่งตั้งแต่ที่2ถึงที่10ของการแข่งขัน pl. runners-up
running(รัน'นิง) n. การวิ่ง,การวิ่งแข่ง,การวิ่งเต้น,การควบคุม,การจัดการ,การเคลื่อนที่,การไหล,ความต่อเนื่องกัน,การเดินเครื่อง adj. วิ่ง,วิ่งแข่ง,เป็นของเหลว,ซึ่งไหล,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป,ซึ่งต่อเนื่องกัน,ยืดเยื้อ,ระหว่างการวิ่ง,มีหนองไหล,มีของเ

English-Thai: Nontri Dictionary
run(n) ทางน้ำไหล,การวิ่ง,การเดินเครื่อง,ทิศทาง,เที่ยวเรือ
run(vi) ไหล,วิ่ง,ขับ,เดินเครื่อง,แล่น,เคลื่อนที่
runabout(n) เรือยนต์เล็ก,รถที่นั่งเดี่ยว
rung(n) ซี่ไม้,ขั้นบันได,ซี่ล้อรถ
rung(vt pt และ pp ของ) ring
runnel(n) คูน้ำ,ห้วย,ลำธาร,ร่องน้ำ
runner(n) ผู้แข่งขัน,ผู้วิ่ง,ผู้ส่งข่าว,คนค้าของหนีภาษี
RUNNER-runner-up(n) ตำแหน่งรองชนะเลิศ
running(adj) วิ่งแข่ง,วิ่ง,ไหล,ติดกันไป,เดินเครื่อง
running(n) การแข่งขัน,การวิ่ง,การวิ่งเต้น,การเคลื่อนที่,การจัดการ,ความต่อเนื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
run๑. ดำเนินงาน๒. การดำเนินงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
run๑. ดำเนินงาน๒. การดำเนินงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
run capacitorตัวเก็บประจุขณะทำงาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
run modeภาวะดำเนินงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
run-inรันอิน [มีความหมายเหมือนกับ break-in] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
run-of-mineสินแร่ดิบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
run-off liabilityความรับผิดติดพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
run-off plateแผ่นต่อท้าย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
run-off statementงบความรับผิดติดพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
run-off test plateแผ่นทดสอบต่อท้าย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
runดำเนินงาน,วิ่ง (โปรแกรม), Example: เริ่มให้โปรแกรมดำเนินงาน เมื่อเราวิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมนั้นจากจานแม่เหล็กบรรจุโปรแกรมนั้นในหน่วยความจำ แล้วจึงให้โปรแกรมนั้นดำเนินงานจนได้ผลลัพธ์ [คอมพิวเตอร์]
Run-Off, Runoffน้ำไหลผ่าน, Example: น้ำฝนที่ตกลงสู่ผิวโลกแล้วไหลลงสู่ที่ต่ำ มีทั้งที่ไหลบนพื้นผิวดิน และที่ซึมขึ้นมาจากใต้ดินแล้วไหลต่อไปบนดิน [สิ่งแวดล้อม]
Runaway childrenเด็กที่หนีออกจากบ้าน [TU Subject Heading]
Runaway Industryอุตสาหกรรมวิ่งหนี, Example: อุตสาหกรรมซึ่งย้ายจากถิ่นที่ตั้งเดิมในประเทศ หนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อหาประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนด้านค่าแรงงาน อุตสาหกรรมประเภทที่ใช้ แรงงานจำนวนมากจากประเทศพัฒนาแล้วที่มีค่าจ้างแรงงานสูง จึงมักจะนิยมย้ายถิ่นมาสร้างโรงงานในประเทศกำลังพัฒนาที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำ มีความหมายเช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายแหล่งผลิตอุตสาหกรรม (ดู Industrial Migration) [สิ่งแวดล้อม]
Runaway wivesภรรยาที่หนีออกจากบ้าน [TU Subject Heading]
Runningการวิ่ง [TU Subject Heading]
Running titleชื่อเรื่องประจำหน้า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Running Toolsเครื่องมือที่ใช้หย่อนและติดตั้งอุปกรณ์ในหลุมเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Runoffน้ำท่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Runoffน้ำท่า [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
run[รัน] (vi) กริยาช่องที่ 3 ของ rin
run away(vi) หนี, Syn. flee
RUN OF THE HOUSE[しゅつにゅう] (n) ที่พักที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นประเภทใด แต่จะเป็นห้องว่างในอาคารนั้นๆ
run of the house(n) Run-of-the-house rate อัตราค่าห้องพักทีทางโรงแรมเสนอให้กลุ่มทัวร์ที่มาเป็นหมู่คณะ Ref: http://www.welcomethai.com/hotelreservation/vocab.asp?letter=r
run out ofThe plane crashed because it run out of fuel.
run overวิ่งทับ
run the gamut(phrase) แสดงขอบเขตครอบคลุมครบถ้วน, ครอบคลุมตั้งแต่....จนถึง....,, See also: display, or perform the complete range of something., Syn. experience
run-off(n) ๑. [countable] การจัดการเลือกตั้งหรือการแข่งขันในครั้งที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผลแพ้ชนะที่ชัดเจนในรอบรอก ตัวอย่างเช่น a run-off election ๒. [uncountable] น้ำหรือของเหลวอย่างอื่นที่ไหลลงแม่น้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
runA boy came running toward me.
runA boy came running towards me.
runA boy stood by to run errands for her.
runA broad river runs through the city.
runA cheetah runs as fast as any animal.
runA child was run over here last night.
runA diligent man will succeed in the long run.
runA dog can run faster than a man can.
runA dog is running in the park.
runA dog runs after a cat, and the cat after a mouse.
runA dog was running.
runA dog was running after a cat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกอบธุรกิจ(v) run a business, See also: manage a business, Example: บริษัทซีพีขอสัมประทานประกอบธุรกิจโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย, Thai Definition: ดำเนินธุรกิจ
ผละหนี(v) flee (from), See also: run away (from), Syn. ผละออก, หนีจาก, Ant. เข้าหา, เข้าใกล้, Example: ฝูงปลาเล็กรีบผละหนีเข้าซุกตามพุ่มปะการัง ด้วยท่าทางตื่นตระหนกกับแสงสีขาวจ้า, Thai Definition: หลีกไปให้พ้นอย่างกระทันหัน
หาเสียง(v) campaign, See also: run for an election, try to get votes, solicit votes, Example: หัวหน้าพรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง, Thai Definition: แสวงหาคะแนนเสียง
ชนตอ(v) have difficulty, See also: run into difficulty, be in difficulty, Example: ผมไม่คิดว่าโครงการนี้จะต้องชนตอกลางคันแบบนี้, Thai Definition: พบอุปสรรคในการทำงาน, Notes: (สำนวน)
พุ่งชน(v) collide with, See also: run into, Ant. ถอยรูด, Thai Definition: มุ่งตรงไปกระแทกสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแรง
หนีปัญหา(v) run away from a problem, See also: flee/escape one's problem, Syn. หลีกหนีปัญหา, Ant. เผชิญปัญหา, Example: คนบางคนตัดสินใจหนีปัญหาด้วยวิธีการง่ายๆ เช่นฆ่าตัวตาย, Thai Definition: หลีกหนีเพื่อให้พ้นจากปัญหา
เหยียบย่ำ(v) disparage, See also: run someone down, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เขาเหยียบย่ำน้ำใจผู้ที่เคยภักดีต่อเขา, Thai Definition: แสดงอาการดูหมิ่น
แห้งขอด(v) run dry, See also: run out of, dry up, Ant. เต็มเปี่ยม, ล้นเอ่อ, ท่วมท้น, Example: ลำคลองที่ฉันเห็นในวันนี้แห้งขอดไป ไม่เหมือนลำคลองที่ฉันเคยเห็นอีกแล้ว, Thai Definition: เหลืออยู่น้อย (ใช้กับของเหลว)
ขาดดุล(v) run deficit, See also: be imbalanced, Syn. เสียดุล, เสียดุลการค้า, ขาดดุลการค้า, Ant. เกินดุล, Example: ประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในเกณฑ์สูง 7 - 8 % ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2536, Thai Definition: มูลค่าของสินค้าที่นำเข้าสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออก
ชิงตำแหน่ง(v) run for, See also: campaign, Syn. ชิงเก้าอี้, Example: คลินตันประกาศตัวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกสมัย, Thai Definition: แข่งขัน เพื่อให้ได้ตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
อัดสำเนา[atsamnao] (v) EN: photocopy ; run off ; Xerox  FR: photocopier ; dupliquer
บรูไน[Brūnai] (n, prop) EN: Brunei)
บุก[buk] (v) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun  FR: attaquer ; envahir
เฉลิม อยู่บำรุง[Chaloēm Yūbamrung] (n, prop) EN: Chalerm Yubamrung   FR: Chalerm Yubamrung
เชิด[choēt] (v) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with
ชมพู่[chomphū] (n) EN: rose apple  FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินกิจการ[damnoēn kitjakān] (v, exp) EN: run business
ดำเนินงาน[damnoēn-ngān] (v) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform  FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer

CMU English Pronouncing Dictionary
RUN R AH1 N
RUNK R AH1 NG K
RUND R AH1 N D
RUNS R AH1 N Z
RUNE R UW1 N
RUNG R AH1 NG
RUNCO R AH1 NG K OW0
RUNES R UW1 N Z
RUNCK R AH1 NG K
RUN'S R AH1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
run (v) rˈʌn (r uh1 n)
rune (n) rˈuːn (r uu1 n)
rung (v) rˈʌŋ (r uh1 ng)
runs (v) rˈʌnz (r uh1 n z)
runt (n) rˈʌnt (r uh1 n t)
runes (n) rˈuːnz (r uu1 n z)
rungs (n) rˈʌŋz (r uh1 ng z)
runic (j) rˈuːnɪk (r uu1 n i k)
runny (j) rˈʌniː (r uh1 n ii)
runts (n) rˈʌnts (r uh1 n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rùn, ㄖㄨㄣˋ, / ] smooth; moist, #3,720 [Add to Longdo]
奔驰[bēn chí, ㄅㄣ ㄔˊ, / ] run quickly; speed, #6,784 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, / ] run fast; speed; spread; gallop, #7,247 [Add to Longdo]
营运[yíng yùn, ㄧㄥˊ ㄩㄣˋ, / ] running; operation (of airport, bus service, business etc), #8,034 [Add to Longdo]
自来水[zì lái shuǐ, ㄗˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] running water; tap water, #8,500 [Add to Longdo]
流水[liú shuǐ, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ, ] running water, #11,040 [Add to Longdo]
狂奔[kuáng bēn, ㄎㄨㄤˊ ㄅㄣ, ] run crazily, #15,416 [Add to Longdo]
奔走[bēn zǒu, ㄅㄣ ㄗㄡˇ, ] run; rush about; be busy running about, #17,737 [Add to Longdo]
润滑[rùn huá, ㄖㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] smooth; oily; sleek; to lubricate, #20,834 [Add to Longdo]
润滑油[rùn huá yóu, ㄖㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˊ ㄧㄡˊ, / ] lubricating oil, #21,206 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
rundกลม
rundรอบๆ
rund(adj) กลม, เป็นวงกลม
rund um(adv) โดยประมาณ เช่น Rund um eine Million Vietnamesen leben in Frankreich. คนเวียดนามประมาณหนึ่งล้านคนอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส
rund um die Uhrตลอด 24 ชั่วโมง
Bevölkerung(n) |die| ประชากร
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Führung(n) |die, pl. Führungen| การนำ, การชี้นำ, See also: die Leitung
Führung(n) |die, pl. Führungen| ทิศทาง
Grünen(n) |pl.| ชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rundheit {f}chubbiness [Add to Longdo]
Rundheit {f}rotundity [Add to Longdo]
Rundheit {f}roundness [Add to Longdo]
Ablaufanweisung {f}run chart [Add to Longdo]
Ansturm {m}; Run {m} (auf)run (on) [Add to Longdo]
Auflage von ...run of ... copies [Add to Longdo]
Förderkohle {f}run of mine [Add to Longdo]
Förderkohle {f}run of mine coal [Add to Longdo]
Geschäftsgang {m}run of business; business routine [Add to Longdo]
Lauf {m} | Läufe {pl} | einen 5-km-Lauf machenrun | runs | to go for a 5-km run [Add to Longdo]
Leitersprosse {f}run (of a ladder) [Add to Longdo]
Pechsträhne {f}run of bad luck [Add to Longdo]
Rundbau {m}rotunda [Add to Longdo]
Rundblick {m}panorama [Add to Longdo]
Rundbogen {m} [arch.]round arch [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
brun(adj) |f. -e| ที่มีสีน้ำตาล

Japanese-English: EDICT Dictionary
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
がっかりするな[gakkarisuruna] (exp) cheer up! [Add to Longdo]
くちゃくちゃ[kuchakucha] (adv,adv-to,adj-na) (on-mim) crunching; crumpling; messy [Add to Longdo]
ぐし縫[ぐしぬい, gushinui] (n) running stitch [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
オーバラン[おーばらん, o-baran] overrun (vs) [Add to Longdo]
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] karnaugh map [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
シリアルナンバー[しりあるなんばー, shiriarunanba-] serial number [Add to Longdo]
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
テクニカルネーム[てくにかるねーむ, tekunikarune-mu] technical [Add to Longdo]
テルネット[てるねっと, terunetto] telnet [Add to Longdo]
トランキング[とらんきんぐ, torankingu] trunking [Add to Longdo]
トランクタイプ[とらんくたいぷ, torankutaipu] trunk type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丸める[まるめる, marumeru] rund_machen, zu_einem_Ball_formen [Add to Longdo]
円盤[えんばん, enban] runde_Scheibe, Diskus [Add to Longdo]
周遊[しゅうゆう, shuuyuu] Rundreise [Add to Longdo]
周遊券[しゅうゆうけん, shuuyuuken] Rundreisebillett [Add to Longdo]
巡回[じゅんかい, junkai] Runde, Tour, Wander- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 run
   n 1: a score in baseball made by a runner touching all four
      bases safely; "the Yankees scored 3 runs in the bottom of
      the 9th"; "their first tally came in the 3rd inning" [syn:
      {run}, {tally}]
   2: the act of testing something; "in the experimental trials the
     amount of carbon was measured separately"; "he called each
     flip of the coin a new trial" [syn: {test}, {trial}, {run}]
   3: a race run on foot; "she broke the record for the half-mile
     run" [syn: {footrace}, {foot race}, {run}]
   4: an unbroken series of events; "had a streak of bad luck";
     "Nicklaus had a run of birdies" [syn: {streak}, {run}]
   5: (American football) a play in which a player attempts to
     carry the ball through or past the opposing team; "the
     defensive line braced to stop the run"; "the coach put great
     emphasis on running" [syn: {run}, {running}, {running play},
     {running game}]
   6: a regular trip; "the ship made its run in record time"
   7: the act of running; traveling on foot at a fast pace; "he
     broke into a run"; "his daily run keeps him fit" [syn: {run},
     {running}]
   8: the continuous period of time during which something (a
     machine or a factory) operates or continues in operation;
     "the assembly line was on a 12-hour run"
   9: unrestricted freedom to use; "he has the run of the house"
   10: the production achieved during a continuous period of
     operation (of a machine or factory etc.); "a daily run of
     100,000 gallons of paint"
   11: a small stream [syn: {rivulet}, {rill}, {run}, {runnel},
     {streamlet}]
   12: a race between candidates for elective office; "I managed
     his campaign for governor"; "he is raising money for a
     Senate run" [syn: {political campaign}, {campaign}, {run}]
   13: a row of unravelled stitches; "she got a run in her
     stocking" [syn: {run}, {ladder}, {ravel}]
   14: the pouring forth of a fluid [syn: {discharge},
     {outpouring}, {run}]
   15: an unbroken chronological sequence; "the play had a long run
     on Broadway"; "the team enjoyed a brief run of victories"
   16: a short trip; "take a run into town"
   v 1: move fast by using one's feet, with one foot off the ground
      at any given time; "Don't run--you'll be out of breath";
      "The children ran to the store"
   2: flee; take to one's heels; cut and run; "If you see this man,
     run!"; "The burglars escaped before the police showed up"
     [syn: {scat}, {run}, {scarper}, {turn tail}, {lam}, {run
     away}, {hightail it}, {bunk}, {head for the hills}, {take to
     the woods}, {escape}, {fly the coop}, {break away}]
   3: stretch out over a distance, space, time, or scope; run or
     extend between two points or beyond a certain point; "Service
     runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very
     far"; "My memory extends back to my fourth year of life";
     "The facts extend beyond a consideration of her personal
     assets" [syn: {run}, {go}, {pass}, {lead}, {extend}]
   4: direct or control; projects, businesses, etc.; "She is
     running a relief operation in the Sudan" [syn: {operate},
     {run}]
   5: have a particular form; "the story or argument runs as
     follows"; "as the saying goes..." [syn: {run}, {go}]
   6: move along, of liquids; "Water flowed into the cave"; "the
     Missouri feeds into the Mississippi" [syn: {run}, {flow},
     {feed}, {course}]
   7: perform as expected when applied; "The washing machine won't
     go unless it's plugged in"; "Does this old car still run
     well?"; "This old radio doesn't work anymore" [syn:
     {function}, {work}, {operate}, {go}, {run}] [ant:
     {malfunction}, {misfunction}]
   8: change or be different within limits; "Estimates for the
     losses in the earthquake range as high as $2 billion";
     "Interest rates run from 5 to 10 percent"; "The instruments
     ranged from tuba to cymbals"; "My students range from very
     bright to dull" [syn: {range}, {run}]
   9: run, stand, or compete for an office or a position; "Who's
     running for treasurer this year?" [syn: {campaign}, {run}]
   10: cause to emit recorded audio or video; "They ran the tapes
     over and over again"; "I'll play you my favorite record";
     "He never tires of playing that video" [syn: {play}, {run}]
   11: move about freely and without restraint, or act as if
     running around in an uncontrolled way; "who are these people
     running around in the building?"; "She runs around telling
     everyone of her troubles"; "let the dogs run free"
   12: have a tendency or disposition to do or be something; be
     inclined; "She tends to be nervous before her lectures";
     "These dresses run small"; "He inclined to corpulence" [syn:
     {tend}, {be given}, {lean}, {incline}, {run}]
   13: be operating, running or functioning; "The car is still
     running--turn it off!" [ant: {idle}, {tick over}]
   14: change from one state to another; "run amok"; "run rogue";
     "run riot"
   15: cause to perform; "run a subject"; "run a process"
   16: be affected by; be subjected to; "run a temperature"; "run a
     risk"
   17: continue to exist; "These stories die hard"; "The legend of
     Elvis endures" [syn: {prevail}, {persist}, {die hard},
     {run}, {endure}]
   18: occur persistently; "Musical talent runs in the family"
   19: carry out a process or program, as on a computer or a
     machine; "Run the dishwasher"; "run a new program on the
     Mac"; "the computer executed the instruction" [syn: {run},
     {execute}]
   20: include as the content; broadcast or publicize; "We ran the
     ad three times"; "This paper carries a restaurant review";
     "All major networks carried the press conference" [syn:
     {carry}, {run}]
   21: carry out; "run an errand"
   22: pass over, across, or through; "He ran his eyes over her
     body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He
     drew her hair through his fingers" [syn: {guide}, {run},
     {draw}, {pass}]
   23: cause something to pass or lead somewhere; "Run the wire
     behind the cabinet" [syn: {run}, {lead}]
   24: make without a miss
   25: deal in illegally, such as arms or liquor [syn: {run},
     {black market}]
   26: cause an animal to move fast; "run the dogs"
   27: be diffused; "These dyes and colors are guaranteed not to
     run" [syn: {run}, {bleed}]
   28: sail before the wind
   29: cover by running; run a certain distance; "She ran 10 miles
     that day"
   30: extend or continue for a certain period of time; "The film
     runs 5 hours" [syn: {run}, {run for}]
   31: set animals loose to graze
   32: keep company; "the heifers run with the bulls to produce
     offspring" [syn: {run}, {consort}]
   33: run with the ball; in such sports as football
   34: travel rapidly, by any (unspecified) means; "Run to the
     store!"; "She always runs to Italy, because she has a lover
     there"
   35: travel a route regularly; "Ships ply the waters near the
     coast" [syn: {ply}, {run}]
   36: pursue for food or sport (as of wild animals); "Goering
     often hunted wild boars in Poland"; "The dogs are running
     deer"; "The Duke hunted in these woods" [syn: {hunt}, {run},
     {hunt down}, {track down}]
   37: compete in a race; "he is running the Marathon this year";
     "let's race and see who gets there first" [syn: {race},
     {run}]
   38: progress by being changed; "The speech has to go through
     several more drafts"; "run through your presentation before
     the meeting" [syn: {move}, {go}, {run}]
   39: reduce or cause to be reduced from a solid to a liquid
     state, usually by heating; "melt butter"; "melt down gold";
     "The wax melted in the sun" [syn: {melt}, {run}, {melt
     down}]
   40: come unraveled or undone as if by snagging; "Her nylons were
     running" [syn: {ladder}, {run}]
   41: become undone; "the sweater unraveled" [syn: {run},
     {unravel}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 overrun
 
 1. (ran, run, running) üstüne yayılmak, kaplamak
 2. istila etmek
 3. üstünden geçmek
 4. koşarak birini geçmek.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top