ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rump

R AH1 M P   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rump-, *rump*
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Rumpelstilzchen {n}(n) nominee

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rump(n) สะโพกสัตว์, Syn. hindquarters, posterior
rump(n) เนื้อสะโพกสัตว์
rump(n) ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย, Syn. buttocks, bottom
rump(n) สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา
rumple(vt) ทำให้ยุ่ง, See also: ทำให้ย่น, ทำให้ยับยู่ยี่, Syn. crease, ruffle, untidy
rumple(vi) ยับ, See also: ยู่ยี่, ยับยู่ยี่, ย่น, Syn. crease, ruffle, untidy
rumple(n) รอยยับ, See also: รอยย่น, ส่วนที่ยับ, Syn. crease, wrinkle
rumpus(n) เสียงเอะอะอึกทึก, See also: ความชุลมุนวุ่นวาย, Syn. commotion, disturbance, uproar
rumpus(sl) การเอะอะโวยวาย, See also: ความอึกทึกครึกโครม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rump(รัมพฺ) n. ตะโพกสัตว์,เนื้อตะโพก,ตะโพก,บั้นท้าย,ส่วนที่เหลือ,ส่วนท้าย,ส่วนที่ไม่สำคัญ,สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา, Syn. posterior, buttocks
rumple(รัม'เพิล) vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) ย่น,พับ,จีบ,ยู่ยี่,ยุ่ง,ขมวดคิ้ว, Syn. crease, wrinkle
rumpus(รัม'พัส) n. ความวุ่นวายที่อึกทึกครึกโครม,ความอลหม่าน,การส่งเสียงเอะอะโวยวาย pl. rumpuses, Syn. commotion, uproar
crump(ครัมพฺ) {crumped,crumping,crumps} vt. เคี้ยว,ขบด้วยฟัน vi. (ลูกปืนใหญ่) ตกลงและระเบิดด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว,ทำเสียงกระทืบ,ระเบิดขนาดใหญ่ adj. เปราะ,แตกง่าย
crumpet(ครัม'พิท) n. ขนมปังนิ่ม,ศีรษะ,หัว
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
crumpled(ครัม'เพิลดฺ) adj. ย่น,เป็นรอยจีบ,เป็นรอยพับ,คดเกลียว, Syn. rumpled, wrinkled
frump(ฟรัมพฺ) n. หญิงที่แต่งตัวมอซอ,หญิงที่แต่งตัวไม่ทันสมัย., See also: frumpness n.
frumpy(ฟรัม'พี) adj. ซึ่งแต่งตัวมอซอ หรือไม่ทันสมัย., See also: frumpily adv. frumpiness n., Syn. dowdy, shabby, Ant. stylish
grump(กรัมพฺ) n. คนขี้บ่น,grumps อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์บูดบึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
rumple(vt) ขมวดคิ้ว,ทำให้ยับ,จีบ,พับ,ทำยู่ยี่
crumple(vt) บี้,ขยี้,ละลาย,ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่
strumpet(n) นางโลม,หญิงโสเภณี
trump(n) ไพ่ตัวสำคัญ,เสียงแตร
trump(vt) ปลอมแปลง,เอาชนะ,ทำอุบาย
trumpery(adj) เล็กน้อย,เก๊,เหลวไหล,ไร้ค่า,สวะ
trumpery(n) ของเล็กน้อย,ของเก๊,ผักชีโรยหน้า
trumpet(n) แตรเดี่ยว,ทรัมเปต
trumpet(vi) ป่าวประกาศ,(ช้าง)ร้อง
trumpet(vt) เป่าแตร,เป่าทรัมเปต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rumps; buttocks; clunes; natesแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rumpSometimes I feel like kicking my own rump.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานบุรีสีเหลือง[bānburī sī leūang] (n, exp) EN: Common allamanda ; Golden trumpet
ชมพูพันธ์ทิพย์[chomphū phan thip] (n, exp) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree
แฮปปี้เนส[haēppīnēt] (n) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine
อีแร้งเทาหลังขาว[īraēng thao lang khāo] (n, exp) EN: White-rumped Vulture  FR: Vautour chaugoun [m] ; Vautour à dos blanc [m]
ขยำ[khayam] (v) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple  FR: presser ; écraser
คนเป่าแตร[khon pao traē] (n) EN: trumpeter ; trumpet player  FR: trompettiste [m]
คุยโม้[khui mō] (v, exp) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow  FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
กบไต๋[koptai] (v) EN: hide one's trump card
โม้[mō] (v) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn  FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
เนื้อตะเข้[neūa takhē] (n) EN: rumpsteak  FR: romsteck [m] ; rumsteck [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUMP R AH1 M P
RUMPF R AH1 M P F
RUMPH R AH1 M F
RUMPEL R AH1 M P AH0 L
RUMPLE R AH1 M P AH0 L
RUMPLED R AH1 M P AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rump (n) rˈʌmp (r uh1 m p)
rumps (n) rˈʌmps (r uh1 m p s)
rumple (v) rˈʌmpl (r uh1 m p l)
rumpus (n) rˈʌmpəs (r uh1 m p @ s)
rumpled (v) rˈʌmpld (r uh1 m p l d)
rumples (v) rˈʌmplz (r uh1 m p l z)
rumpling (v) rˈʌmplɪŋ (r uh1 m p l i ng)
rump-steak (n) rˈʌmp-stˈɛɪk (r uh1 m p - s t ei1 k)
rump-steaks (n) rˈʌmp-stˈɛɪks (r uh1 m p - s t ei1 k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
rumpeln(vt) |rumpelte, hat/ist gerumpelt| ส่งเสียงดัง, ส่งเสียงกระหึ่ม, Syn. poltern

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinterteil {n}; Hinterbacken {pl}; Steiß {m} | Hinterteile {pl}rump | rumps [Add to Longdo]
Rumpelkammer {f}limbo [Add to Longdo]
Rumpf {m}; Torso {m}; Körper {m}trunk; torso; body [Add to Longdo]
Rumpf {m}fuselage [Add to Longdo]
Rumpf {m}nacelle [Add to Longdo]
Rumpfgeschäftsjahr {n}short fiscal year [Add to Longdo]
Rumpfquerschnittswinkel {m} (Schiff)deadrise [Add to Longdo]
Rumpfseitenteil {n}chine [Add to Longdo]
Rumpfspant {m}bulkhead [Add to Longdo]
Rumpsteak {n}rump steak [Add to Longdo]
rumpeln; poltern; rumoren | rumpelnd; polternd; rumorend | gerumpelt; gepoltert; rumort | rumpelt; poltert | rumpelte; polterte | Es rumorte in seinem Bauchto rumble | rumbling | rumbled | rumbles | rumbled | His stomach rumbled. [Add to Longdo]
rumpelnto lumber [Add to Longdo]
Rumpeln {n}rumble [Add to Longdo]
Rumpelstilzchen {n}Rumpelstiltskin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
おほんおっほん[ohon'ohhon] (int) ahem; harrumph [Add to Longdo]
お婆ん[おばん, oban] (n) (See おばあさん・2) old maid; frump; hag; old woman [Add to Longdo]
くしゃくしゃ[kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
くちゃくちゃ[kuchakucha] (adv,adv-to,adj-na) (on-mim) crunching; crumpling; messy [Add to Longdo]
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐしゃっ[gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
こぼし屋;零し屋[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant [Add to Longdo]
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]
アフリカ腰白雨燕[アフリカこしじろあまつばめ;アフリカコシジロアマツバメ, afurika koshijiroamatsubame ; afurikakoshijiroamatsubame] (n) (uk) white-rumped swift (Apus caffer) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラム[らむ, ramu] lamb, rump, rum, RAM (random access memory) [Add to Longdo]
トランペットウィンソック[とらんぺっとういんそっく, toranpettouinsokku] Trumpet Winsock [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
物置[ものおき, monooki] Rumpelkammer, Lager, Schuppen [Add to Longdo]
[どう, dou] RUMPF, LEIB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rump
   n 1: the part of an animal that corresponds to the human
      buttocks [syn: {hindquarters}, {croup}, {croupe}, {rump}]
   2: fleshy hindquarters; behind the loin and above the round
   3: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
     deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
     your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
     {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
     {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
     {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
     {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
     {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top