ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rumbustious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rumbustious-, *rumbustious*, rumbustiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rumbustious(adj) ครึกโครม, See also: อึกทึก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rumbustious (j) rˈʌmbˈʌstɪəʳs (r uh1 m b uh1 s t i@ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
derb {adj}rumbustious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rumbustious
   adj 1: noisy and lacking in restraint or discipline; "a
       boisterous crowd"; "a social gathering that became
       rambunctious and out of hand"; "a robustious group of
       teenagers"; "beneath the rumbustious surface of his
       paintings is sympathy for the vulnerability of ordinary
       human beings"; "an unruly class" [syn: {boisterous},
       {rambunctious}, {robustious}, {rumbustious}, {unruly}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top