ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rubicon

R UW1 B IH0 K AO0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rubicon-, *rubicon*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rubicon(รู'บะคอน) n. ชื่อแม่น้ำในภาคเหนือของอิตาลี -Phr. (cross (pass) the Rubicon ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rubiconCaesar leaves Gaul, crosses the Rubicon, and enters Italy.

CMU English Pronouncing Dictionary
RUBICON R UW1 B IH0 K AO0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rubicon (n) rˈuːbɪkən (r uu1 b i k @ n)
Rubicons (n) rˈuːbɪkənz (r uu1 b i k @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Rubicon
   n 1: the boundary in ancient times between Italy and Gaul;
      Caesar's crossing it with his army in 49 BC was an act of
      war
   2: a line that when crossed permits of no return and typically
     results in irrevocable commitment [syn: {Rubicon}, {point of
     no return}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top