ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rub

R AH1 B   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rub-, *rub*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rub(vt) นวด, Syn. massage
rub(vi) ขูด, See also: ครูด, เสียดสี, Syn. chafe, serape
rub(vi) ขัดถู, Syn. polish, wipe
rub(vt) ขัดถู, Syn. polish, wipe
rub(n) การขัด, See also: การถู, การเช็ด, Syn. polish, wipe
rub(n) การนวด, Syn. kneading, massage
rub(n) อุปสรรค, See also: ความลำบาก, สิ่งรบกวน, สิ่งระคายเคือง, Syn. difficulity, obstacle
ruby(n) ทับทิม
ruby(adj) สีแดงทับทิม, See also: สีทับทิม, Syn. dark red
ruby(sl) แกงเผ็ด, Syn. ruby Murray

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rub(รับ) vt. ถูก,ขัด,สี,เสียดสี,นวด,ลูบ vi. ถูออก,ขัดออก,เสียดสี n. การถู,การขัด,การสี,การนวด,การลูบ,สิ่งระคายเคือง,อุปสรรค,ความลำบาก, Syn. spread, chafe, contact, obstacle
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber, natural rubber, gum elastic, caoutchouc
rubber band n.ยางรัด,แถบยางรัด
rubber-stamp(-สแทมพฺ) adj. ซึ่งประทับตรายาง,อนุมัติตามพิธีโดยไม่ได้พิจารณาก่อน
rubbing(รับ'บิง) n. การถู,การนวด
rubbish(รับ'บิช) n. ของเสีย,ขยะ,สวะ,สิ่งที่เหลวไหล,สิ่งที่ไร้สาระ,สิ่งที่ไร้ค่า, Syn. refuse, trash, debris
rubble(รับ'เบิล) n. เศษหิน,เศษอิฐ,เศษเหล็ก,เศษหัก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย
rubbly(รับ'บลี) adj. ประกอบด้วยเศษอิฐ
rube(รูบ) n. คนบ้านนอก,คนลูกทุ่ง
rubefacient(รูบะเฟ'เชินทฺ) adj.,n. (สารหรือยาที่) ทำให้ผิวหนังแดง (เลือดคั่ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
rub(vt) เฉียด,ถู,ลบ,ลูบ,นวด,ขัด,สี
rubber(n) ผู้ถู,ยางลบ,ยางรถยนต์,อุปสรรค,ถุงยางคุมกำเนิด
rubbish(n) ขยะ,ของสวะ,เศษของ,สิ่งไร้สาระ
rubble(n) เศษอิฐ,เศษหิน,เศษหัก
rubicund(adj) แดงก่ำ,แดงเรื่อ,แดง
ruble(n) เงินรูเบิล
rubric(n) หมายเหตุ,หัวเรื่อง
ruby(adj) ประดับทับทิม,แดง
ruby(n) พลอยแดง,ทับทิม
cherub(n) เทวดาเด็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rubber solutionน้ำยาปะยางใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubber stampผู้ทำตามบัญชา (เสมือนตรายาง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubbingการถูภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubbing compound; cutting compoundยาขัดสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubefacient๑. -ทำให้ผิวแดง๒. สารทำให้ผิวแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubella; measles, Germanโรคหัดเยอรมัน, โรคเหือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubeola; measles; morbilliโรคหัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruber; rhod(o)-; rubricแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubescent๑. แดงเรื่อ๒. กลายเป็นสีแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruborการแดง (เหตุอักเสบ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubberยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubberยาง [TU Subject Heading]
Rubber chemicalสารเคมียาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber chemicalsสารเคมียาง [TU Subject Heading]
Rubber chemistryเคมีของยาง [TU Subject Heading]
rubber damrubber dam, ฝายยาง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rubber goodsผลิตภัณฑ์ยาง [TU Subject Heading]
Rubber hot water bagsกระเป๋าน้ำร้อนยาง [TU Subject Heading]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rubbery(adj) คล้ายยาง
rubeola(n) โรคหัด, Syn. measles
rubik(n) ลูกบิด , ลูกบาศก์มี6สี บิดสลับสีได้และใช้สูตรในการบิดให้สีเหมือนกันทั้ง6ด้านได้, Syn. rubiks
ruby(n) พลอย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rubA rubber ball bounces because it is elastic.
rubBurn this rubbish on the fire.
rubCaesar leaves Gaul, crosses the Rubicon, and enters Italy.
rubCut that out. You're just rubbing salt in the poor guy's wounds.
rub"Don't say such rubbish!" said the farmer.
rubDo you think we'll get a chance to rub shoulders with any celebrities?
rubDuring prohibition days, racketeers used to rub each other out to get control of the rum-running racket.
rubEverything he says rubs me the wrong way.
rubGet the rubbish out of the building.
rubHe rubbed his eyes with his hands.
rubHe rubbed his hands together.
rubHe rubbed the rust off with a file.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยางพารา(n) rubber tree, See also: hevea brasiliensis, Syn. ต้นยางพารา, Example: ยางพาราเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อนชื้น, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง มียางสีขาวที่ได้จากการกรีด ใช้ทำผลิตภัณฑ์หลายชนิด
ขัดสี(v) scrub, See also: rub, scour, Syn. ถูกัน, เสียดสี, Example: ส่วนหนึ่งของเครื่องขัดสีกันจนหลวม
กุมฝอย(n) garbage, See also: rubbish, refuse, offal, Syn. คุมฝอย, มูลฝอย, ขยะ, ขี้ฝอย, Example: บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อยไม่มีกุมฝอย ร่มรื่นน่าอยู่
ขัดสีฉวีวรรณ(v) wash, See also: rub, scrub, do beauty treatment, Syn. ชำระล้าง, ล้าง, ขัดถู, Example: อุไรลงคลองขัดสีฉวีวรรณพิถีพิถันกว่าวันอื่นๆ, Thai Definition: ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดและใช้เวลานาน
ขัด(v) rub, See also: burnish, wipe, scrub, Syn. ถู, ขูด, ลับ, ขัดเงา, ขัดสี, Example: คนใช้กำลังขัดพื้นด้วยแปรงทองเหลือง, Thai Definition: ถูให้เกลี้ยง, ถูให้ผ่องใสหรือให้ขึ้นเงา
เคล้น(v) massage, See also: rub, knead, Syn. นวด, คลึง, บีบ, Example: ชายชรารู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวจึงนอนให้หลานชายบีบเคล้นตามลำขาและน่อง, Thai Definition: บีบเน้นไปมา
มูลฝอย(n) waste, See also: rubbish, garbage, trash, refuse, corpse, remains, dung, droppings, Syn. ขยะมูลฝอย, สวะ, Example: มูลฝอยบางส่วนสามารถคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ได้, Thai Definition: เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว
ลบรอย(v) rub out the mark, Example: แป้งยี่ห้อนี้ช่วยลบรอยบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี
ไล้(v) smear, See also: rub, apply, Syn. ลูบ, ลูบไล้, Example: นางแบบใช้ครีมไล้ผิวที่แก้มทั้งสองข้างเบาๆ, Thai Definition: ทาโดยละเลงทั่วๆ ไปอย่างแผ่วเบา
สวนยาง(n) rubber plantation, Example: แฟนเขาทำสวนยางอยู่ที่สงขลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิลิรูบิน[bilirūbin] (n) EN: bilirubin  FR: bilirubine [f]
โบ[bō] (n) EN: ribbon ; bow  FR: ruban [m] ; noeud de ruban [m]
โบแดง[bō daēng] (n, exp) EN: red ribbon ; blue ribbon  FR: ruban rouge [m]
เช็ด[chet] (v) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub  FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดมือ[chet meū] (v, exp) EN: rub the hands dry  FR: essuyer les mains
เช็ดหน้า[chet nā] (v, exp) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face  FR: essuyer le visage
เช็ดถู[chetthū] (v) EN: rub ; scrub ; wipe ; clean
เช็ดตัว[chet tūa] (v, exp) EN: rub the body dry  FR: essuyer
ด้วง[duang = dūang] (n) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm
ด้วง[duang = dūang] (n) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm  FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUB R AH1 B
RUBI R UW1 B IY0
RUBE R UW1 B
RUBY R UW1 B IY0
RUBS R AH1 B Z
RUBBO R UW1 B OW0
RUBIK R UW1 B IH0 K
RUBIA R UW1 B IY0 AH0
RUBEY R UW1 B IY0
RUBIE R UW1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rub (v) rˈʌb (r uh1 b)
rubs (v) rˈʌbz (r uh1 b z)
ruby (n) rˈuːbiː (r uu1 b ii)
ruble (n) rˈuːbəl (r uu1 b @ l)
rubles (n) rˈuːbəlz (r uu1 b @ l z)
rub-up (n) rˈʌb-ʌp (r uh1 b - uh p)
rubbed (v) rˈʌbd (r uh1 b d)
rubber (v) rˈʌbər (r uh1 b @ r)
rubble (n) rˈʌbl (r uh1 b l)
rubies (n) rˈuːbɪz (r uu1 b i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mó, ㄇㄛˊ, ] rub, #5,763 [Add to Longdo]
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] rubbing from incised inscription, #5,794 [Add to Longdo]
橡胶[xiàng jiāo, ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ, / ] rubber, #7,921 [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, ] rub, #9,781 [Add to Longdo]
[cèng, ㄘㄥˋ, ] rub against; walk slowly, #9,781 [Add to Longdo]
废物[fèi wù, ㄈㄟˋ ㄨˋ, / ] rubbish; waste material; useless person, #10,953 [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] Rubia cordifolia; Indian madder; munjit, #14,083 [Add to Longdo]
垃圾桶[lā jī tǒng, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄊㄨㄥˇ, ] rubbish bin, #17,376 [Add to Longdo]
橡皮[xiàng pí, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ, ] rubber; an eraser, #21,054 [Add to Longdo]
红宝石[hóng bǎo shí, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] ruby, #23,821 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
darüber
darüber hinausเหนือไปจากนั้น, เลยไปจากนั้น เช่น Darüber hinaus bestehen viele Möglichkeiten, Ihre Kompetenzen im Bereich Literatur zu erweitern., Syn. außerdem
darüber hinausนอกเหนือจากนั้น, See also: des Weiteren, Syn. ausserdem
vorübergehend(adv) ชั่วคราว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rubbelbild {n} | Rubbelbilder {pl}scratch picture | scratch pictures [Add to Longdo]
Rubel {m}ruble; rouble [Add to Longdo]
Rubin {m} [min.] | Rubine {pl}ruby | rubies [Add to Longdo]
Rubrik {f}; Überschrift {f} | in der Rubrikrubric | under the rubric [Add to Longdo]
rubinrot {adj}ruby [Add to Longdo]
rubrizierento categorize; to put under a heading [Add to Longdo]
Rubinkehlchen {n} [ornith.]Siberian Rubythroat (Luscinia calliope) [Add to Longdo]
Rubinralle {f} [ornith.]Ruddy Crake [Add to Longdo]
Rubinlori {m} [ornith.]Kuhl's Lory [Add to Longdo]
Rubinkolibri {m} [ornith.]Ruby-throated Hummingbird [Add to Longdo]
Rubinkrönchen {n} [ornith.]Kinglet Calyptura [Add to Longdo]
Rubinkehlpieper {m} [ornith.]Rosy-breasted Longclaw [Add to Longdo]
Rubingoldhähnchen {n} [ornith.]Ruby-crowned Kinglet [Add to Longdo]
Rubinkehl-Mistelfresser {m} [ornith.]Scarlet-breasted Flowerpecker [Add to Longdo]
Rubinwangen-Nektarvogel {m} [ornith.]Ruby-cheeked Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
あどけない[adokenai] (adj-i) innocent; cherubic [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer [Add to Longdo]
スクロールバー[すくろーるばー, sukuro-ruba-] scroll bar [Add to Longdo]
スペクトルバンド[すぺくとるばんど, supekutorubando] spectral band [Add to Longdo]
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
セルバス[せるばす, serubasu] cell path [Add to Longdo]
セルバッファ[せるばっふぁ, serubaffa] cell buffer [Add to Longdo]
セルベース[せるべーす, serube-su] cell based [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rub
   n 1: an unforeseen obstacle [syn: {hang-up}, {hitch}, {rub},
      {snag}]
   2: the act of rubbing or wiping; "he gave the hood a quick rub"
     [syn: {rub}, {wipe}]
   v 1: move over something with pressure; "rub my hands"; "rub oil
      into her skin"
   2: cause friction; "my sweater scratches" [syn: {rub}, {fray},
     {fret}, {chafe}, {scratch}]
   3: scrape or rub as if to relieve itching; "Don't scratch your
     insect bites!" [syn: {rub}, {scratch}, {itch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top