ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rpg

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rpg-, *rpg*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rpgอาร์พีจี <คำอ่าน>ย่อมาจาก report program generator เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เหมาะกับงานด้านธุรกิจ คล้ายกับภาษาโคบอล (COBOL) โดยเฉพาะการออกแบบรายงานต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
RPG (Report Program Generator)(ภาษา)อาร์พีจี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
RPG (Computer program language)อาร์พีจี (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーフ[shi-fu] (n) thief (particularly in RPG games) [Add to Longdo]
ディスペル;デスペル[deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.) [Add to Longdo]
バード[ba-do] (n) (1) bird; (2) bard (esp. in RPG games) [Add to Longdo]
パトる[pato ru] (v5r) (sl) to have your party wiped out (in the RPG Shin Megami Tensei [Add to Longdo]
レアアイテム[reaaitemu] (n) rare item (e.g. in RPG games) [Add to Longdo]
ロープレ[ro-pure] (n) (abbr) {comp} (See ロールプレイ) roleplay (e.g. in RPG computer games) [Add to Longdo]
ロールプレーイングゲーム;ロールプレイングゲーム[ro-rupure-inguge-mu ; ro-rupureinguge-mu] (n) {comp} role-playing game; RPG [Add to Longdo]
ロールプレイ[ro-rupurei] (n) roleplay (e.g. in computer RPG games) [Add to Longdo]
会心の一撃[かいしんのいちげき, kaishinnoichigeki] (n) critical hit (esp. in RPGs) [Add to Longdo]
経験値[けいけんち, keikenchi] (n) experience point (in an RPG, etc.); exp; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top