ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rovingly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rovingly-, *rovingly*, roving
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเซอะกระเซิง(adv) aimlessly, See also: rovingly, at random, ramblingly, wanderingly, Syn. ระเหระหน, เร่ร่อน, Example: กลุ่มผู้ก่อจราจลหนีตำรวจกระเซอะกระเซิง, Thai Definition: อาการที่ไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
両手(P);諸手;双手[りょうて(両手)(P);もろて(諸手;双手);そうしゅ(双手), ryoute ( ryoute )(P); morote ( morote ; soushu ); soushu ( soushu )] (n,adj-no) (1) (with) both hands; (2) approvingly; (P) [Add to Longdo]
移動大使[いどうたいし, idoutaishi] (n) roving ambassador [Add to Longdo]
勘責[かんせき, kanseki] (n) reproving for a fault [Add to Longdo]
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher [Add to Longdo]
実験場[じっけんじょう, jikkenjou] (n) proving ground; test site [Add to Longdo]
諸手を挙げて[もろてをあげて, morotewoagete] (exp,adv) unconditionally (approving); wholeheartedly [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] (n,vs) establishing; proving; identifying; confirming; (P) [Add to Longdo]
普及啓発[ふきゅうけいはつ, fukyuukeihatsu] (n) public awareness (e.g. publicity and education campaigns aimed at improving the health, environment, etc.) [Add to Longdo]
盲判;めくら判[めくらばん, mekuraban] (n) (sens) approving a document without adequately reading it; rubber-stamping [Add to Longdo]
遊軍記者[ゆうぐんきしゃ, yuugunkisha] (n) roving reporter [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disapproving(adj) ซึ่งไม่เห็นด้วย, See also: ซึ่งไม่ยอมรับ
proving ground(n) สถานที่ทดลอง, See also: ห้องทดลอง, Syn. laboratory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roving(โร'วิง) adj. ท่องเที่ยว,ร่อนเร่,พเนจร,ไม่อยู่กับที่,ทำงานไม่เป็นที่, See also: rovingness n., Syn. roaming, drifting

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proving a debtการพิสูจน์หนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proving a will; probateการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate; proving a willการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automated theorem provingการพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disproving a Provisional Clinical Diagnosisเครื่องลบล้างการวินิจฉัยขั้นแรกของแพทย์ [การแพทย์]
Eye, Rovingลูกตาไม่เคลื่อนไหวไปด้วยกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rovingBusiness is improving.
rovingBusiness is, to a large extent, improving.
rovingCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.
rovingHe is improving in health.
rovingHe is improving in speaking English.
rovingHe put forward a plan for improving office efficiency.
rovingHe put forward a plan for improving the rate of production.
rovingHer studies are improving slowly but steadily.
rovingHe was very sick but his health is improving.
rovingHis health is improving little by little.
rovingIf it is useful for improving your life, it cannot be done too soon.
rovingImproving corporate performances are behind the stock market recovery.
rovingIt would seem that the weather is improving.
rovingShe threw a disapproving glance at me.
rovingThe situation is improving, so cheer up!
rovingThis experience will be invaluable as a way of improving the way I study English.
rovingTom's Japanese is improving little by little.
rovingTo my thinking, business is improving.
rovingWe are always aiming at improving in the quality of service.
rovingWhile I was intent on improving my language, I met with an English grammar book.
rovingWith the weather improving, players began running in the ground.
rovingYour English is improving.

CMU English Pronouncing Dictionary
ROVING R OW1 V IH0 NG
PROVING P R UW1 V IH0 NG
ROVINGS R OW1 V IH0 NG Z
APPROVING AH0 P R UW1 V IH0 NG
IMPROVING IH2 M P R UW1 V IH0 NG
APPROVINGLY AH0 P R UW1 V IH0 NG L IY0
DISAPPROVING D IH0 S AH0 P R UW1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roving (v) rˈouvɪŋ (r ou1 v i ng)
proving (v) prˈuːvɪŋ (p r uu1 v i ng)
approving (v) ˈəprˈuːvɪŋ (@1 p r uu1 v i ng)
improving (v) ˈɪmprˈuːvɪŋ (i1 m p r uu1 v i ng)
reproving (v) rˈɪprˈuːvɪŋ (r i1 p r uu1 v i ng)
disproving (v) dˌɪsprˈuːvɪŋ (d i2 s p r uu1 v i ng)
approvingly (a) ˈəprˈuːvɪŋliː (@1 p r uu1 v i ng l ii)
reprovingly (a) rˈɪprˈuːvɪŋliː (r i1 p r uu1 v i ng l ii)
disapproving (v) dˌɪsəprˈuːvɪŋ (d i2 s @ p r uu1 v i ng)
disapprovingly (a) dˌɪsəprˈuːvɪŋliː (d i2 s @ p r uu1 v i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精益求精[jīng yì qiú jīng, ㄐㄧㄥ ㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄥ, ] to perfect sth that is already outstanding (成语 saw); constantly improving, #25,970 [Add to Longdo]
流寇[liú kòu, ㄌㄧㄡˊ ㄎㄡˋ, ] roving bandit; rebel band, #54,751 [Add to Longdo]
巡迴分析端口[xún huí fēn xī duān kǒu, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, ] Roving Analysis Port; RAP [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erprobung {f}proving [Add to Longdo]
Genehmigungsbehörde {f}approving authority [Add to Longdo]
Modellpflege {f} (z.B. bei Autos)improving the specification (of a car) [Add to Longdo]
Wandertrieb {m}roving spirit [Add to Longdo]
aufbessern | aufbessernd | aufgebessertto improve | improving | improved [Add to Longdo]
ausfasern; umherstreichen | ausfasernd; umherstreichendto rove | roving [Add to Longdo]
beifällig; zustimmendapproving [Add to Longdo]
beweisen; beglaubigen; erproben; prüfen; besagen | beweisend | bewiesen | er/sie beweist | ich/er/sie bewies | er/sie hat/hatte bewiesento prove {proved; proved, proven} | proving | proved; proven | he/she proves | I/he/she proved | he/she has/had proven [Add to Longdo]
etw. billigen; etw. genehmigen | billigend; genehmigend | gebilligt; genehmigt | er/sie billigt; er/sie genehmigt | ich/er/sie billigte; ich/er/sie genehmigte | er/sie hat/hatte gebilligt; er/sie hat/hatte genehmigtto approve sth. | approving | approved | he/she approves | I/he/she approved | he/she has/had approved [Add to Longdo]
herumtreiben | herumtreibendto rove about | roving about [Add to Longdo]
missbilligen | missbilligend | missbilligt | missbilligt | missbilligteto disapprove | disapproving | disapproved | disapproves | disapproved [Add to Longdo]
missbilligend {adv}disapprovingly [Add to Longdo]
nachweisen | nachweisend | nachgewiesen | er/sie weist nach | ich/er/sie wies nach | er/sie hat/hatte nachgewiesento prove {proved; proved, proven} | proving | proven | he/she proves | I/he/she proved | he/she has/had proven [Add to Longdo]
rügen | rügend | rügt | rügteto reprove | reproving | reproves | reproved [Add to Longdo]
rügend {adv}reprovingly [Add to Longdo]
scheel {adj}disapproving [Add to Longdo]
tadeln | tadelndto reprove | reproving [Add to Longdo]
verbessern; sich bessern | verbessernd | verbessert | verbessert | verbesserteto improve | improving | improved | improves | improved [Add to Longdo]
widerlegen | widerlegend | widerlegt | widerlegt | widerlegteto disprove | disproving | disproved | disproves | disproved [Add to Longdo]
zustimmend {adv}approvingly [Add to Longdo]
Prüfgelände {n}proving ground [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top