ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roving

R OW1 V IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roving-, *roving*, rov
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roving(โร'วิง) adj. ท่องเที่ยว,ร่อนเร่,พเนจร,ไม่อยู่กับที่,ทำงานไม่เป็นที่, See also: rovingness n., Syn. roaming, drifting

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเซอะกระเซิง(adv) aimlessly, See also: rovingly, at random, ramblingly, wanderingly, Syn. ระเหระหน, เร่ร่อน, Example: กลุ่มผู้ก่อจราจลหนีตำรวจกระเซอะกระเซิง, Thai Definition: อาการที่ไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย

CMU English Pronouncing Dictionary
ROVING R OW1 V IH0 NG
ROVINGS R OW1 V IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roving (v) rˈouvɪŋ (r ou1 v i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流寇[liú kòu, ㄌㄧㄡˊ ㄎㄡˋ, ] roving bandit; rebel band, #54,751 [Add to Longdo]
巡迴分析端口[xún huí fēn xī duān kǒu, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, ] Roving Analysis Port; RAP [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wandertrieb {m}roving spirit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移動大使[いどうたいし, idoutaishi] (n) roving ambassador [Add to Longdo]
勘責[かんせき, kanseki] (n) reproving for a fault [Add to Longdo]
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher [Add to Longdo]
実験場[じっけんじょう, jikkenjou] (n) proving ground; test site [Add to Longdo]
諸手を挙げて[もろてをあげて, morotewoagete] (exp,adv) unconditionally (approving); wholeheartedly [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] (n,vs) establishing; proving; identifying; confirming; (P) [Add to Longdo]
普及啓発[ふきゅうけいはつ, fukyuukeihatsu] (n) public awareness (e.g. publicity and education campaigns aimed at improving the health, environment, etc.) [Add to Longdo]
盲判;めくら判[めくらばん, mekuraban] (n) (sens) approving a document without adequately reading it; rubber-stamping [Add to Longdo]
遊軍記者[ゆうぐんきしゃ, yuugunkisha] (n) roving reporter [Add to Longdo]
両手(P);諸手;双手[りょうて(両手)(P);もろて(諸手;双手);そうしゅ(双手), ryoute ( ryoute )(P); morote ( morote ; soushu ); soushu ( soushu )] (n,adj-no) (1) (with) both hands; (2) approvingly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roving
   adj 1: migratory; "a restless mobile society"; "the nomadic
       habits of the Bedouins"; "believed the profession of a
       peregrine typist would have a happy future"; "wandering
       tribes" [syn: {mobile}, {nomadic}, {peregrine}, {roving},
       {wandering}]
   n 1: travelling about without any clear destination; "she
      followed him in his wanderings and looked after him" [syn:
      {wandering}, {roving}, {vagabondage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top