ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rotunda

R OW0 T AH1 N D AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rotunda-, *rotunda*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rotunda(n) ตึกหรือห้องที่เป็นทรงกลมโดยเฉพาะที่มีหลังคาโค้งกลม

English-Thai: Nontri Dictionary
rotunda(n) ห้องโถงกลม,ตึกหลังคาทรงกลม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know what a rotunda is! You can't be here.ฉันรู้น่าว่า Rotunda คืออะไร นายมาที่นี่ไม่ได้นะ Goodbye, Columbia (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROTUNDA R OW0 T AH1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rotunda (n) rˈoutˈʌndə (r ou1 t uh1 n d @)
rotundas (n) rˈoutˈʌndəz (r ou1 t uh1 n d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロタンダ;ロータンダ;ロウタンダ;ロトンダ[rotanda ; ro-tanda ; routanda ; rotonda] (n) rotunda [Add to Longdo]
正円窓[せいえんそう, seiensou] (n) fenestra rotunda (of the ear) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rotunda
      n 1: a building having a circular plan and a dome
      2: a large circular room

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top