ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosters

R AA1 S T ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosters-, *rosters*, roster
CMU English Pronouncing Dictionary
ROSTERS R AA1 S T ER0 Z
ROSTER R AA1 S T ER0
EUROSTERLING Y UW1 R OW0 S T ER1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rosters (n) rˈɒstəz (r o1 s t @ z)
roster (n) rˈɒstər (r o1 s t @ r)
defroster (n) dˌiːfrˈɒstər (d ii2 f r o1 s t @ r)
defrosters (n) dˌiːfrˈɒstəz (d ii2 f r o1 s t @ z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roster(n) บัญชีรายชื่อ, See also: ทะเบียนรายชื่อ, Syn. roll, membership

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
androsterone(แอนดรอส' ทะโรน) n. ฮอร์โมนชายที่มักพบในปัสสาวะชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
roster(n) บัญชีชื่อ,รายการ,ทะเบียนชื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retrosternal-หลังกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
androsteroneแอนโดรสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eurosterlingเงินสเตอร์ลิงนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Eurosterlingเงินสเตอร์ลิงในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Androsteroneแอนโดรสเตอโรน, ฮอร์โมน; แอนโดรสเตอโรน [การแพทย์]
Dehydroepiandrosteroneดีไฮโดรเอพิแอนโดรสเตอโรน,ดีฮัยโดรเอปิแอนโดรสตีโรน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัญชีรายชื่อ(n) list, See also: name list, roster, rota, roll, Example: เขาอัดสำเนาเอกสารแล้วส่งไปให้ทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
บัญชีชื่อ(n) list, See also: roll, register, roster, party list, Syn. บัญชีรายชื่อ, Example: สหรัฐขู่จะถอนชื่อจีนออกจากบัญชีชื่อประเทศที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการค้ามากที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชี[banchī] (n) EN: list ; roll ; roster ; catalog  FR: liste [f] ; rôle [m]
บัญชีชื่อ[banchī cheū] (n, exp) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list  FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีรายชื่อ[banchī rāicheū] (n, exp) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll  FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [m]
กราบ[krāp] (v) EN: prostrate oneself  FR: se prosterner
กราบพระพุทธเจ้า[krāp Phra Phuttha Jao] (v, exp) EN: prostrate oneself to worship Buddha  FR: se prosterner devant le Bouddha
หมอบ[møp] (v) EN: crouch ; prostrate ; kowtow  FR: se prosterner ; s'agenouiller
นอบ[nøp] (v) EN: bow ; respect  FR: s'incliner ; se prosterner
รายชื่อ[rāicheū] (n) EN: list ; name list ; list of names ; roll ; register ; roster  FR: liste (nominative) [f] ; registre [m] ; liste de noms [f]
สัญกรณ์บัญชีชื่อ[sanyakōn banchī cheū] (n, exp) EN: roster notation
ทะเบียน[thabīen] (n) EN: register ; record ; list ; roll ; roster ; certificate ; credentials ; license   FR: registre [m] ; enregistrement (officiel) ; certificat [m] ; liste [f]
ทะเบียนสมาชิก[thabīen samāchik] (n, exp) EN: membership roster  FR: liste des membres [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
列入[liè rù, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, ] included (on a roster); incorporated (into the agenda), #4,850 [Add to Longdo]
轮换[lún huàn, ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] duty roster, #18,928 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enteisungsanlage {f}; Entfroster {m} | Enteisungsanlagen {pl}; Entfroster {pl}defroster | defrosters [Add to Longdo]
Liste {f}roster [Add to Longdo]
Stammrolle {f}personnel roster [Add to Longdo]
retrosternal {adj}; hinter dem Brustbein liegend [med.]retrosternal; behind the breastbone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンドロステロン[andorosuteron] (n) androsterone [Add to Longdo]
デフロスター[defurosuta-] (n) defroster [Add to Longdo]
ラスター;ラスタ[rasuta-; rasuta] (n) (1) roster; (2) raster; (3) (ラスタ only) (abbr) (See ラスタファリアン) Rastafarian; Rasta [Add to Longdo]
ロースター[ro-suta-] (n) (1) roaster; (2) roster [Add to Longdo]
ロスター[rosuta-] (n) roster [Add to Longdo]
顔ぶれ(P);顔触れ(P)[かおぶれ, kaobure] (n) (1) personnel; members; lineup (of a team); roster; cast (of a play); (2) announcement of next day's match-ups (sumo); (P) [Add to Longdo]
鬼籍[きせき, kiseki] (n) roster of the dead [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top