ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roomy

R UW1 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roomy-, *roomy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roomy(adj) กว้าง, See also: กว้างใหญ่, Syn. spacious, extensive, ample

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roomy(รูม'มี,รู'มี) adj. มีห้องกว้าง,มีห้องใหญ่มีเนื้อที่มาก,ใหญ่,กว้าง, See also: roomily adv. roominess n., Syn. commodious

English-Thai: Nontri Dictionary
roomy(adj) ใหญ่,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, it's surprisingly roomy in here.- มีที่ว่างเหลือเยอะจังเลย แปลกจริง Pandora (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้าง[kwāng] (adj) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious  FR: large ; spatieux ; vaste
กว้างใหญ่[kwāngyai] (adj) EN: vast ; large ; immense ; roomy ; spacious ; expansive ; extensive  FR: vaste ; immense ; étendu
หลวม[lūam] (adj) EN: roomy ; wide ; too large ; lax ; loose  FR: large ; ample ; lâche ; vaste ; trop grand

CMU English Pronouncing Dictionary
ROOMY R UW1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roomy (j) rˈuːmiː (r uu1 m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geräumig {adj} | geräumiger | am geräumigstenroomy | roomier | roomiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手広い[てびろい, tebiroi] (adj-i) spacious; roomy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roomy
   adj 1: (of buildings and rooms) having ample space; "a roomy but
       sparsely furnished apartment"; "a spacious ballroom"
       [syn: {roomy}, {spacious}]
   n 1: an associate who shares a room with you [syn: {roommate},
      {roomie}, {roomy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top