ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

romantic

R OW0 M AE1 N T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -romantic-, *romantic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
romantic(adj) เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่และการผจญภัย, Syn. amorous, passinate, sentimental
romantic(adj) เพ้อฝัน, See also: ในอุดมคติ, Syn. dreamy, idealistic
romantic(adj) เต็มไปด้วยจินตนาการ, Syn. imaginary
romantic(n) บุคคลที่มีลักษณะโรแมนติก, See also: บุคคลที่ช่างเพ้อฝัน, Syn. dreamer, sentimentalist
romanticise(vt) ทำให้เย้ายวนใจ
romanticism(n) รูปแบบศิลปะ ดนตรีและวรรณคดีปลายศตวรรษ18และต้นศตวรรษ19
Romanticism(n) รูปแบบศิลปะ ดนตรีและวรรณคดีปลายศตวรรษ18และต้นศตวรรษ19
romanticize(vt) ทำให้เย้ายวนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent

English-Thai: Nontri Dictionary
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
romanticism(n) การเขียนเรื่องแนวโรแมนติก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
romantic comedyสุขนาฏกรรมจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic ironyการแฝงนัยเชิงจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic revivalการฟื้นฟูจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม, ลัทธิโรแมนติก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Romanticism in artศิลปะโรแมนติคคิสม์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will you be able to identify the one Jonathan Switcher has a romantic interest in?นายจะจำหุ่นตัวนั้น... ...ที่โจนาธาน สวิทช์เชอร์เค้า... ปั่ม ปั๊ม ได้หรือ? Mannequin (1987)
Do you ever let a romantic moment make you do something stupid?เคยปล่อยให้อารมณ์โรแมนติค ทำให้คุณทำอะไรโง่ ๆ ไหมคะ As Good as It Gets (1997)
A new romantic interest will be introduced. I'm determined that TVs first on-air conception will take place.แล้วจะมีรักใหม่โรแมนติกเข้ามา และผมจะยืนหยัดถ่ายทอดสดต่อไป The Truman Show (1998)
It´s romantic what you´re doing, and they want to be a part of it.It's romantic what you're doing, and they want to be a part of it. Never Been Kissed (1999)
-I'm taking her to a romantic dinner...- จะไปกินข้าว (พ่อพูด) The Story of Us (1999)
It's that pretty, romantic one...เพลงรักโรแมนติกเพลงนั้นที่ร้องว่า... Malèna (2000)
What a romantic name!ชื่อโรแมนติกจัง Malèna (2000)
Don't you have a single romantic bone in your body?คุณมีความโรแมนติกในตัวสักนิดมั้ย The Time Machine (2002)
This has been the most romantic weekend I may ever have.นี่เป็นวันหยุดที่โรแมนติกที่สุด ที่ฉันอาจจะไม่มี... Mona Lisa Smile (2003)
Oh, look at all these pretty candles. AII romantic an' shit.โอดูเทียนสวย ๆ พวกนี้ซะมั่ง โรแมนติกซะไม่มีละ Bringing Down the House (2003)
- A true romantic can tell.- ความรักอันบริสุทธิ์ บอกข้าได้ Mulan 2: The Final War (2004)
Sitting here at night, watching the romantic lights of the old finery.นั่งอยู่ตรงนี้ในยามค่ำคืน มองดู / แสงไฟที่โรแมนติก กับเครื่องอาภรณ์โบราณที่หรูหรา Ladder 49 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
romanticBill just wanted to comfort Monica, but she interpreted it as romantic interest.
romanticBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
romanticHeavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.
romanticHe, if anything, is the romantic type.
romanticHe's a very romantic boyfriend who brings me flowers each night.
romanticHe was something of a poet and used to write romantic poems.
romanticI found the film romantic.
romanticI imagined my first kiss would be more romantic.
romanticI went to the South Pacific for a summer of romantic adventure.
romanticMusic started playing in the restaurant so there was a real romantic mood.
romantic"Nice person," that's the word girls use to call men to indicate that they aren't possible objects of romantic interest.
romanticNow Marina was a romantic, she had not yet fallen into that passive state of mind which accepts that one should find a corner to live, anywhere, and then arrange one's whole life around it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิงรัก(adj) romantic, Syn. เชิงรักๆ ใคร่ๆ, Example: ผู้ชมละครส่วนใหญ่จะชอบหนังเชิงรัก
คนโรแมนติค(n) romantic man, Example: เขาเป็นคนที่ไม่พูดมาก แต่เขาเป็นคนโรแมนติคมากคนหนึ่ง, Count Unit: คน
โรแมนติก(adj) romantic, Example: ท่านคงเป็นบุคคลที่อารมณ์โรแมนติกมากทีเดียวถึงได้ระบายอารมณ์ออกมาทางบทกวี, Thai Definition: เกี่ยวกับรักๆ ใคร่ๆ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสัมพันธ์ฉันคู่รัก[khwām samphan] (n, exp) EN: romantic relationship
พาฝัน[phāfan] (adj) EN: romantic
เรื่องชู้สาว[reūang chūsāo] (n, exp) EN: illicit romantic liaison  FR: liaison (amoureuse) [f]
เรื่องพาฝัน[reūang phāfan] (n, exp) EN: romantic fiction ; romance
โรแมนติก[rōmaēntik] (adj) EN: romantic  FR: romantique

CMU English Pronouncing Dictionary
ROMANTIC R OW0 M AE1 N T IH0 K
ROMANTICS R OW0 M AE1 N T IH0 K S
ROMANTICISM R OW0 M AE1 N T AH0 S IH2 Z AH0 M
ROMANTICIZE R OW0 M AE1 N T AH0 S AY2 Z
ROMANTICALLY R OW0 M AE1 N T IH0 K AH0 L IY0
ROMANTICALLY R OW0 M AE1 N T IH0 K L IY0
ROMANTICIZED R OW0 M AE1 N T AH0 S AY2 Z D
ROMANTICIZING R OW0 M AE1 N T AH0 S AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
romantic (n) rˈəmˈæntɪk (r @1 m a1 n t i k)
romantics (n) rˈəmˈæntɪks (r @1 m a1 n t i k s)
romanticism (n) rˈəmˈæntɪsɪzəm (r @1 m a1 n t i s i z @ m)
romanticist (n) rˈəmˈæntɪsɪst (r @1 m a1 n t i s i s t)
romanticize (v) rˈoumˈæntɪsaɪz (r ou1 m a1 n t i s ai z)
romantically (a) rˈəmˈæntɪkliː (r @1 m a1 n t i k l ii)
romanticists (n) rˈəmˈæntɪsɪsts (r @1 m a1 n t i s i s t s)
romanticized (v) rˈoumˈæntɪsaɪzd (r ou1 m a1 n t i s ai z d)
romanticizes (v) rˈoumˈæntɪsaɪzɪz (r ou1 m a1 n t i s ai z i z)
romanticizing (v) rˈoumˈæntɪsaɪzɪŋ (r ou1 m a1 n t i s ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浪漫[làng màn, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ, ] romantic, #2,874 [Add to Longdo]
浪漫主义[làng màn zhǔ yì, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] romanticism, #30,409 [Add to Longdo]
罗曼蒂克[luó màn dì kè, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄜˋ, / ] romantic (loan word), #60,976 [Add to Longdo]
爱情喜剧[ài qíng xǐ jù, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, / ] romantic comedy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
romantisch {adj} | romantischer | am romantischstenromantic | more romantic | most romantic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
びたびた[bitabita] (adj-no,adj-na,adv,vs) (1) drenched; soaked; (adv,vs) (2) romantically [Add to Longdo]
セックスフレンド[sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
セフレ[sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway) [Add to Longdo]
ネオロマンチシズム[neoromanchishizumu] (n) neoromanticism [Add to Longdo]
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
ヤンデレ;やんでれ[yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability) [Add to Longdo]
ラブコメ[rabukome] (n) (abbr) (See ラブコメディ) romantic comedy (wasei [Add to Longdo]
ラブコメディ[rabukomedei] (n) romantic comedy (wasei [Add to Longdo]
ロマンチシスト;ロマンティシスト[romanchishisuto ; romanteishisuto] (n) romanticist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 romantic
   adj 1: belonging to or characteristic of Romanticism or the
       Romantic Movement in the arts; "romantic poetry" [syn:
       {romantic}, {romanticist}, {romanticistic}]
   2: expressive of or exciting sexual love or romance; "her
     amatory affairs"; "amorous glances"; "a romantic adventure";
     "a romantic moonlight ride" [syn: {amatory}, {amorous},
     {romantic}]
   3: not sensible about practical matters; idealistic and
     unrealistic; "as quixotic as a restoration of medieval
     knighthood"; "a romantic disregard for money"; "a wild-eyed
     dream of a world state" [syn: {quixotic}, {romantic}, {wild-
     eyed}]
   n 1: a soulful or amorous idealist
   2: an artist of the Romantic Movement or someone influenced by
     Romanticism [syn: {romanticist}, {romantic}] [ant:
     {classicist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top