ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

romance

R OW0 M AE1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -romance-, *romance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Romance(n) กลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน, Syn. Romanic, Latinic
romance(n) เรื่องรักใคร่, See also: นวนิยายรักใคร่, Syn. amour, love story
romance(n) การผจญภัย, See also: ความโลดโผน, Syn. excitement, glamour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring, love affair

English-Thai: Nontri Dictionary
romance(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ,เรื่องผจญภัย,เรื่องจินตนาการ,เรื่องโกหก
romancer(n) คนโกหก,นักเขียนเรื่องรักๆใคร่ๆ
necromancer(n) หมอผี,พ่อมด,ผู้วิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
romanceนิยายวีรคติ, นิยายโรมานซ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Romancesนิยายรัก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
romanceHis romance was the talk of the town.
romance"It's the age of BL!" "bee elu?" "Yup, Boy's Love. Books and such dealing with romance between boys."
romanceThe novelist wrote several romances.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเพ้อฝัน(n) romance, See also: whim, caprice, prank, Syn. ความหลงละเมอ, การฝันเฟื่อง, Example: บางครั้งจิตใจของเราก็ล่องลอยไปตามความเพ้อฝัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนทรงเจ้า[khonsongjao = khonsongjāo] (n) EN: necromancer ; medium  FR: nécromancien [m] ; nécromancienne [f] ; nécromant [m]
เรื่องพาฝัน[reūang phāfan] (n, exp) EN: romantic fiction ; romance

CMU English Pronouncing Dictionary
ROMANCE R OW0 M AE1 N S
ROMANCE R OW1 M AE0 N S
ROMANCES R OW0 M AE1 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Romance (j) rˈəmˈæns (r @1 m a1 n s)
romance (v) rˈoumˈæns (r ou1 m a1 n s)
romanced (v) rˈoumˈænst (r ou1 m a1 n s t)
romances (v) rˈoumˈænsɪz (r ou1 m a1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao, #21,589 [Add to Longdo]
罗曼史[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, / ] romance (loan word); love affair, #56,578 [Add to Longdo]
西厢记[Xī xiāng jì, ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ, 西 / 西] Romance of the West Chamber by Wang Shifu 王實甫|王实甫, #61,977 [Add to Longdo]
罗曼司[luó màn sī, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄙ, / ] romance (loan word), #277,764 [Add to Longdo]
罗曼使[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, 使 / 使] romance; love affair; more commonly written 羅曼史|罗曼史 [Add to Longdo]
罗曼语族[Luó màn yǔ zú, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄩˇ ㄗㄨˊ, / ] Romance language family [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Romanze {f} | Romanzen {pl}romance | romances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーサー王物語[アーサーおうものがたり, a-sa-oumonogatari] (n) Arthurian romances [Add to Longdo]
オフィスラブ;オフィス・ラブ[ofisurabu ; ofisu . rabu] (n) office romance (wasei [Add to Longdo]
ラブロマンス[raburomansu] (n) love romance [Add to Longdo]
レトロマン語[レトロマンご, retoroman go] (n) Rhaeto-Romance (language) [Add to Longdo]
ロマンス(P);ローマンス[romansu (P); ro-mansu] (n) romance; (P) [Add to Longdo]
ロマンスカー[romansuka-] (n) romance car; deluxe train [Add to Longdo]
ロマンス語[ロマンスご, romansu go] (n) Romance languages [Add to Longdo]
[つや, tsuya] (n) (1) gloss; glaze; (2) charm; romance; love; youthfulness; (3) color; colour; feeling; (P) [Add to Longdo]
艶事[つやごと, tsuyagoto] (n) love affair; romance [Add to Longdo]
艶聞[えんぶん, enbun] (n) love affair; romance; one's love story [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Romance
   adj 1: relating to languages derived from Latin; "Romance
       languages" [syn: {Romance}, {Latin}]
   n 1: a relationship between two lovers [syn: {love affair},
      {romance}]
   2: an exciting and mysterious quality (as of a heroic time or
     adventure) [syn: {romanticism}, {romance}]
   3: the group of languages derived from Latin [syn: {Romance},
     {Romance language}, {Latinian language}]
   4: a story dealing with love [syn: {love story}, {romance}]
   5: a novel dealing with idealized events remote from everyday
     life
   v 1: make amorous advances towards; "John is courting Mary"
      [syn: {woo}, {court}, {romance}, {solicit}]
   2: have a love affair with
   3: talk or behave amorously, without serious intentions; "The
     guys always try to chat up the new secretaries"; "My husband
     never flirts with other women" [syn: {chat up}, {flirt},
     {dally}, {butterfly}, {coquet}, {coquette}, {romance},
     {philander}, {mash}]
   4: tell romantic or exaggerated lies; "This author romanced his
     trip to an exotic country"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top