ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roll

R OW1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roll-, *roll*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
rolling in money(phrase) used to say that someone is very rich.

English-Thai: Longdo Dictionary
Rollaway bed[โร้ลเลอะเวย์ เบ้ด] (n) เตียงเดี่ยวที่สามารถพับเก็บได้
spring roll(n) เปาะเปี๊ยะ
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roll(vi) ม้วน, See also: กลิ้ง, หมุน, Syn. spin, whirl, turn over
roll(vt) กลิ้ง, See also: หมุน, ม้วน, Syn. spin, whirl, turn over
roll(vi) ขับเคลื่อนบนล้อ
roll(vi) บิดงอ, See also: บิดตัวเคลื่อนไป, Syn. writhe
roll(vi) เดินโซเซ, See also: โคลงเคลง, โอนเอน, Syn. sway, unsteady
roll(vi) เคลื่อนเป็นลูกคลื่น, Syn. flow, undulate
roll(vt) เคลื่อนเป็นลูกคลื่น, Syn. flow, undulate
roll(vi) คลึงด้วยลูกกลิ้ง, See also: นวดด้วยลูกลิ้ง, Syn. flatten, press
roll(vi) ดำเนินการ, See also: เริ่มปฏิบัติการ, Syn. operate
roll(n) ม้วนเอกสาร, Syn. official list, record

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roll(โรล) vi.,vt. ม้วน,มวน,กลิ้ง,กลอก,บด,หมุน,คลึง,ผ่านพ้นไป,หัน,พเนจร,ออกเดินทาง,เริ่มปฏิบัติการ,ดำเนินการ,ทำให้หมุน,ห่อ,พับ,ใส่หมึกเข้าที่ลูกกลิ้ง,ปล้น,ชิงทรัพย์ n. เอกสารที่ม้วน,มวนบุหรี่,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,ทะเบียน,ลูกโม่,ลูกรอก,เพลากลิ้ง,เครื่องลูกกลิ้ง
roll calln. การขานชื่อ,การเรียกชื่อ,เวลาขานชื่อ
roller(โรล'เลอะ) n. ผู้กลิ้ง,ผู้ม้วน,ผู้มวน,ลูกกลิ้ง,สิ่งที่กลิ้ง,ลูกรอก,ลูกโม่,เพลากลิ้ง
rollick(รอล'ลิค) vi. กระโดดโลดเต้น,เล่นซน,เล่นอย่างร่าเริง,กระทำด้วยความร่าเริง, See also: rollicker n.
rolling(รอล'ลิง) n. การกลิ้ง,การม้วน,การมวน,การกลอก,การบด,การหมุน,การคลึง,เสียงกลิ้ง (เสียงม้วน...) adj. ซึ่งกลิ้ง (ม้วน,มวน..) ,เป็นลูกคลื่น,พลิกกลับ,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,เซไปเซมา,ทำให้เกิดเสียงดังที่ต่อเนื่อง, See also: rollingly adv.
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.
brolly(บรอล'ลี) n. ร่ม
comptroller(คัมโทรล'เลอะ) n. ดูcontroller, See also: comptrollership n. ดูcomptroller
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
roll(n) การกลิ้ง,รายชื่อ,ม้วนกระดาษ,ขมนปัง,เพลา,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่
roll(vi) บด,กลิ้ง,คลึง,หมุน,ออกเดินทาง
roll(vt) กลิ้ง,ม้วน,ทำให้หมุน,บด,ห่อ,ชิงทรัพย์,ปล้น
roller(n) คลื่นลูกโต,เครื่องบด,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่,ลูกรอก
rollick(vi) กระโดดโลดเต้น,สนุกสนาน,เล่นซน,ร่าเริง
rolling(n) การม้วน,การกลิ้ง,การหมุน,การบด,การคลึง
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
corolla(n) กลีบดอกไม้
corollary(n) บทเทียบ,บทแทรก,ควันหลง,ข้อพิสูจน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rollการโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roll barโครงคุ้มกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roll callการเรียกชื่อสมาชิกสภาตามลำดับรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
roll sound; roll; trill; trill soundเสียงรัว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
roll steerการเอียงเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roll weldingการเชื่อมหมุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
roll; roll sound; trill; trill soundเสียงรัว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
Rolle's theoremทฤษฎีบทของรอล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
roller bearingตลับลูกปืนเม็ดยาว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roller guide; wheel guideล้อนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rolled-earthfill damRolled-earthfill dam, เขื่อนดินถมบดอัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rolled-fill damRolled-fill dam, เขื่อนดินถมบดอัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
roller type stilling basinroller type stilling basin, อ่างน้ำนิ่งแบบน้ำวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rollingการกลิ้ง, การเคลื่อนที่ของวัตถุที่หมุนรอบแกนหมุนในขณะเดียวกันศูนย์กลางมวลเลื่อนที่ไปด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
roll cage(n) โครงยันหลังคา
rolling pinไม้นวดแป้ง
rollout(n) (เครื่องบิน)การนำออกแสดงเป็นครั้งแรก, การนำ(สินค้า ฯลฯ) ออกส่สายตาประชาชนเป็นครั้งแรก อจจะด้วยการจัดนิทรรศการ/การโฆษณา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rollA big tear rolled down my cheek.
rollAccording to one story, the money was round so that it could roll from place to place.
rollA coin rolled under the desk.
rollA rolling stone gathers no moss.
roll"A rolling stone gathers no moss" is a saying.
rollA rolling stone gathers no moss. [Proverb]
rollA tear rolled down her cheek.
rollBite down on the cotton roll.
rollCan we roller-skate in this park?
rollHe ate chicken, along with salad and rolls.
rollHe claims to be a socialist, and yet he has two houses and a Rolls Royce.
rollHe is on a roll.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวน(v) roll (a cigarette), See also: make a rollic, Syn. มวนยา, มวนบุหรี่, Example: ลุงคล้อยลุกมานั่งขวางประตูรับลม เอากล่องยาสูบมามวนบูหรี่สูบ, Thai Definition: ม้วนเส้นยาสูบด้วยใบตองหรือใบจากเป็นต้นให้เป็นบุหรี่
มวน(clas) roll, See also: stick, Example: บุหรี่สักมวน เหล้าสักแก้ว ผมไม่เคยเห็นเขากิน, Thai Definition: ลักษณนามของบุหรี่
ถกผ้า(v) roll up (clothing), See also: hold up, Example: ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ, Thai Definition: ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า
ล้อ(n) wheel, See also: roller, caster, Syn. ลูกล้อ, ล้อรถ, Example: รถคันนี้วิ่งไม่ได้เพราะล้อพัง, Thai Definition: ส่วนของรถซึ่งเป็นวงกลมสำหรับหมุนเคลื่อนพารถไป
ลูกกลิ้ง(n) roller, Example: เขาชะลอแท่นพิมพ์ไปบนลูกกลิ้ง, Thai Definition: เหล็กมีน้ำหนักใช้ลากให้กลิ้งทับดินให้ราบ, เรียกสิ่งที่กลิ้งไปได้เพื่อประโยชน์ในการต่างๆ ว่า ลูกกลิ้ง
ส่ายตา(v) roll one's eyes, See also: goggle eyeballs, Syn. กลอกลูกตา, กลอกตา, Example: ผมส่ายตาหาเจ้าของก่อนที่จะนั่งเก้าอี้ตัวนี้
บัญชีชื่อ(n) list, See also: roll, register, roster, party list, Syn. บัญชีรายชื่อ, Example: สหรัฐขู่จะถอนชื่อจีนออกจากบัญชีชื่อประเทศที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการค้ามากที่สุด
เกลือก(v) roll, See also: wallow, welter, rub, tumble, roll over, Syn. เกลือกกลั้ว, คลุก, เคล้า, เกลือกกลิ้ง, Example: บองหลานอนเกลือกฝุ่นปะปนกับหนังสือการ์ตูนเล่มละบาทอยู่ริมทางเดินริมถนนในเมืองหลวง, Thai Definition: กลิ้งหรือเสือกตัวไปมา, เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำเช่นนั้นเพื่อให้สิ่งอื่นติด
เกลือกกลั้ว(v) associate with, See also: roll over, fool around, live in filth, join, Syn. คลุกคลี, พัวพัน, ยุ่งเกี่ยว, คบหาสมาคม, Example: แม้โอกาสชนะเลือกตั้งของตนจะสูงสักเพียงไร ก็จะไม่มีวันลงไปเกลือกกลั้วกับกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งเป็นอันขาด
กลอกกลิ้ง(v) roll to and fro, See also: go forwards and backwards, move back and forth, Example: ตั้งแต่วันนั้นมาเขามักมีเสียงหัวเราะเลื่อนลอย ดวงตากลอกกลิ้งและหวาดระแวง, Thai Definition: เคลื่อนไหวกลับไปกลับมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดำ[baidam] (n) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)
ใบกองเกิน[bai køngkoēn] (n, exp) EN: enroll certificate
บัญชี[banchī] (n) EN: list ; roll ; roster ; catalog  FR: liste [f] ; rôle [m]
บัญชีชื่อ[banchī cheū] (n, exp) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list  FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีค่าจ้าง[banchī khājāng] (n, exp) EN: payroll
บัญชีเงินเดือน[banchī ngoendeūoen] (n, exp) EN: payroll
บัญชีรายชื่อ[banchī rāicheū] (n, exp) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll  FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
ชนะใจตัวเอง[chana jai tūa-ēng] (v, exp) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint  FR: se contrôler soi-même
ดิ้น[din] (v) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about  FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[din dūay khwām jeppūat] (v, exp) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony  FR: se tordre de douleur

CMU English Pronouncing Dictionary
ROLL R OW1 L
ROLLS R OW1 L Z
ROLLE R OW1 L
ROLLI R AA1 L IY0
ROLLO R AA1 L OW0
ROLLA R AA1 L AH0
ROLLY R OW1 L IY0
ROLLER R OW1 L ER0
ROLLEY R AA1 L IY0
ROLLEN R AO1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roll (v) rˈoul (r ou1 l)
rolls (v) rˈoulz (r ou1 l z)
rolled (v) rˈould (r ou1 l d)
roller (n) rˈoulər (r ou1 l @ r)
roll-on (n) rˈoul-ɒn (r ou1 l - o n)
rollers (n) rˈouləz (r ou1 l @ z)
rolling (v) rˈoulɪŋ (r ou1 l i ng)
roll-ons (n) rˈoul-ɒnz (r ou1 l - o n z)
roll-call (n) rˈoul-kɔːl (r ou1 l - k oo l)
roll-calls (n) rˈoul-kɔːlz (r ou1 l - k oo l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
点名[diǎn míng, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, / ] roll call; to mention sb by name; (to call or praise or criticize sb) by name, #10,955 [Add to Longdo]
滚动[gǔn dòng, ㄍㄨㄣˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] roll; tumble, #12,224 [Add to Longdo]
[yǐn, ㄧㄣˇ, ] roll of thunder, #19,352 [Add to Longdo]
[zhǎn, ㄓㄢˇ, / ] roll over on side; turn half over, #28,280 [Add to Longdo]
滚筒[gǔn tǒng, ㄍㄨㄣˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] roller; cylinder (machine part); drum, #29,175 [Add to Longdo]
劳斯莱斯[Láo sī lái sī, ㄌㄠˊ ㄙ ㄌㄞˊ ㄙ, / ] Rolls-Royce PWR, #30,400 [Add to Longdo]
名册[míng cè, ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ, / ] roll (of names); register, #33,878 [Add to Longdo]
轧制[zhá zhì, ㄓㄚˊ ㄓˋ, / ] rolling steel, #40,850 [Add to Longdo]
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, / ] roll round with hand, #41,440 [Add to Longdo]
滚子[gǔn zi, ㄍㄨㄣˇ ㄗ˙, / ] roller, #49,144 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Rolle(n) |die, pl. Rollen| บทบาท
rollen(vt) |rollte, hat/ist gerollt, etw.(A)| ม้วน หมุน พัน เช่น das Fleisch in Zeitungspapier rollen ห่อพันเนื้อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์, Syn. einwickeln
Rollschuhe(n) |die, pl. Rollschuhen| รองเท้าสเก็ต
Rolltreppe(n) |die, pl. Rolltreppen| บันไดเลื่อน
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren
kontrollieren(vt) |kontrollierte, hat kontrolliert| ควบคุมให้อยู่ในสภาพที่ต้องการ เช่น Preise kontrollieren ควบคุมราคา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwaltsliste {f}roll of solicitors [Add to Longdo]
Ballen {m}; Bündel {n} | Stoffballen {m} | ein Bündel Banknotenroll | roll of fabric | a roll of banknotes [Add to Longdo]
Ehrenliste {f}roll of honour [Add to Longdo]
Liste {f}; Register {n} | jdn. von der Liste streichenroll | to strike sb. off the roll [Add to Longdo]
Namensaufruf {m}roll call [Add to Longdo]
Rollladen {m}; Rolladen {m} [alt]; Verschluss {m} | Rollläden {pl}; Rolläden {pl} [alt]shutter | shutters [Add to Longdo]
Rollladen {m}; Rolladen {m} [alt]roll-top [Add to Longdo]
Roll-on-roll-off-Schiff {n}; Ro-Ro-Schiff {m}roll-on-roll-off ship; roll-on/roll-off ship [Add to Longdo]
Rollbahn {f}runway [Add to Longdo]
Rollbandfilter {m}automatic roll filter [Add to Longdo]
Rolle {f}; Röllchen {n} | Rollen {pl} | eine Rolle Papier | die Rollen vertauschenroll | rolls | a roll of paper | to reverse roles [Add to Longdo]
Rolle {f}; Spule {f} | eine Rolle Garnreel | a reel of cotton [Add to Longdo]
Rolle {f} (Theater; Film) | Rollen {pl}role | roles [Add to Longdo]
Rolle {f}; Walze {f}roller [Add to Longdo]
Rollen {n} (der See)roll (of the sea) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ぎょろぎょろ[gyorogyoro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) goggling; rolling (one's eyes) [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
ころ[koro] (n) (obsc) (See ころコンベヤ,ころ軸受け) roller; runner; dried whale blubber [Add to Longdo]
ころころ[korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
ころっと[korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ころり[korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
ころコンベア;ころコンベヤ[koro konbea ; koro konbeya] (n) roller conveyor; roller way; roller path [Add to Longdo]
ころ軸受け[ころじくうけ, korojikuuke] (n) roller bearing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
スクローリング[すくろーりんぐ, sukuro-ringu] scrolling [Add to Longdo]
スクロール[すくろーる, sukuro-ru] scroll (vs) [Add to Longdo]
スクロールバー[すくろーるばー, sukuro-ruba-] scroll bar [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback [Add to Longdo]
ネットワークコントローラ[ねっとわーくこんとろーら, nettowa-kukontoro-ra] network controller [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まき, maki] Rolle, -Band [Add to Longdo]
巻く[まく, maku] rolle, aufrollen, wickeln, aufwickeln [Add to Longdo]
掛け軸[かけじく, kakejiku] Rollbild [Add to Longdo]
掛軸[かけじく, kakejiku] Rollbild [Add to Longdo]
滑走路[かっそうろ, kassouro] Rollbahn, Landebahn [Add to Longdo]
転がす[ころがす, korogasu] rollen, waelzen, umwerfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roll
   n 1: rotary motion of an object around its own axis; "wheels in
      axial rotation" [syn: {axial rotation}, {axial motion},
      {roll}]
   2: a list of names; "his name was struck off the rolls" [syn:
     {roll}, {roster}]
   3: a long heavy sea wave as it advances towards the shore [syn:
     {roller}, {roll}, {rolling wave}]
   4: photographic film rolled up inside a container to protect it
     from light
   5: a round shape formed by a series of concentric circles (as
     formed by leaves or flower petals) [syn: {coil}, {whorl},
     {roll}, {curl}, {curlicue}, {ringlet}, {gyre}, {scroll}]
   6: a roll of currency notes (often taken as the resources of a
     person or business etc.); "he shot his roll on a bob-tailed
     nag" [syn: {bankroll}, {roll}]
   7: small rounded bread either plain or sweet [syn: {bun},
     {roll}]
   8: a deep prolonged sound (as of thunder or large bells) [syn:
     {peal}, {pealing}, {roll}, {rolling}]
   9: the sound of a drum (especially a snare drum) beaten rapidly
     and continuously [syn: {paradiddle}, {roll}, {drum roll}]
   10: a document that can be rolled up (as for storage) [syn:
     {scroll}, {roll}]
   11: anything rolled up in cylindrical form
   12: the act of throwing dice [syn: {cast}, {roll}]
   13: walking with a swaying gait
   14: a flight maneuver; aircraft rotates about its longitudinal
     axis without changing direction or losing altitude
   15: the act of rolling something (as the ball in bowling) [syn:
     {roll}, {bowl}]
   v 1: move by turning over or rotating; "The child rolled down
      the hill"; "turn over on your left side" [syn: {roll},
      {turn over}]
   2: move along on or as if on wheels or a wheeled vehicle; "The
     President's convoy rolled past the crowds" [syn: {wheel},
     {roll}]
   3: occur in soft rounded shapes; "The hills rolled past" [syn:
     {roll}, {undulate}]
   4: flatten or spread with a roller; "roll out the paper" [syn:
     {roll out}, {roll}]
   5: emit, produce, or utter with a deep prolonged reverberating
     sound; "The thunder rolled"; "rolling drums"
   6: arrange or or coil around; "roll your hair around your
     finger"; "Twine the thread around the spool"; "She wrapped
     her arms around the child" [syn: {wind}, {wrap}, {roll},
     {twine}] [ant: {unroll}, {unwind}, {wind off}]
   7: begin operating or running; "The cameras were rolling"; "The
     presses are already rolling"
   8: shape by rolling; "roll a cigarette"
   9: execute a roll, in tumbling; "The gymnasts rolled and jumped"
   10: sell something to or obtain something from by energetic and
     especially underhanded activity [syn: {hustle}, {pluck},
     {roll}]
   11: move in a wavy pattern or with a rising and falling motion;
     "The curtains undulated"; "the waves rolled towards the
     beach" [syn: {roll}, {undulate}, {flap}, {wave}]
   12: move about aimlessly or without any destination, often in
     search of food or employment; "The gypsies roamed the
     woods"; "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The cattle
     roam across the prairie"; "the laborers drift from one town
     to the next"; "They rolled from town to town" [syn: {roll},
     {wander}, {swan}, {stray}, {tramp}, {roam}, {cast},
     {ramble}, {rove}, {range}, {drift}, {vagabond}]
   13: move, rock, or sway from side to side; "The ship rolled on
     the heavy seas"
   14: cause to move by turning over or in a circular manner of as
     if on an axis; "She rolled the ball"; "They rolled their
     eyes at his words" [syn: {roll}, {revolve}]
   15: pronounce with a roll, of the phoneme /r/; "She rolls her
     r's"
   16: boil vigorously; "The liquid was seething"; "The water
     rolled" [syn: {seethe}, {roll}]
   17: take the shape of a roll or cylinder; "the carpet rolled
     out"; "Yarn rolls well"
   18: show certain properties when being rolled; "The carpet rolls
     unevenly"; "dried-out tobacco rolls badly" [syn: {roll},
     {roll up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top