ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roister

R OY1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roister-, *roister*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roister(vi) เอะอะโวยวาย, Syn. bluster
roisterer(n) คนเอะอะโวยวาย
roisterous(adj) ซึ่งเอะอะโวยวาย

English-Thai: Nontri Dictionary
roister(vi) โวยวาย,เอะอะ,วางมาด
roisterer(n) คนวางมาด,คนเอะอะโวยวาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฮฮา(v) revel, See also: roister, enjoy oneself in a boisterous manner, Syn. ครื้นเครง, Example: ผู้ร่วมงานกำลังเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่, Thai Definition: อาการแสดงความสนุกสนานครึกครื้น
เฮฮา(v) revel, See also: roister, enjoy oneself in a boisterous manner, Syn. ครื้นเครง, Example: ผู้ร่วมงานกำลังเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่, Thai Definition: อาการแสดงความสนุกสนานครึกครื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครื้นเครง[khreūnkhrēng] (adj) EN: boisterous ; roisterous ; roistering ; hilarious

CMU English Pronouncing Dictionary
ROISTER R OY1 S T ER0
ROISTER'S R OY1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roisterer (n) rˈɔɪstərər (r oi1 s t @ r @ r)
roisterers (n) rˈɔɪstərəz (r oi1 s t @ r @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  roister
      v 1: engage in boisterous, drunken merrymaking; "They were out
           carousing last night" [syn: {carouse}, {roister}, {riot}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top