ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rod

R AA1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rod-, *rod*, ro
English-Thai: Longdo Dictionary
productivity(n, jargon) ผลิตภาพ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
welding rod(n) ลวดเชื่อม เช่น One clip is attached to any part of the piece being welded. The second clip is connected to a thin welding rod.
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
by-product(n) ผลผลิตพลอยได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rod(n) ไม้หรือโลหะแท่งยาวๆ, See also: ท่อนไม้หรือโลหะ, Syn. bar, stick
rod(n) คันเบ็ด, Syn. fishing rod
rod(n) ไม้เรียว, Syn. whipping stick
rod(n) ไม้วัด, Syn. pole
rod(n) ปืนเล็ก, See also: ปืนสั้น, Syn. pistol
rode(vi) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rode(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rodeo(n) การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและคล้องจับปศุสัตว์ของโคบาล
rodeo(n) การล้อมจับปศุสัตว์
rodeo(n) คอกสำหรับจับปศุสัตว์, Syn. pen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rod(รอด) n. ไม้,ท่อนไม้,แขนงไม้,ท่อนกลมยาว,คันเบ็ด,ไม้วัด,จุลินทรีย์รูปท่อนกลมยาว,ไม้เรียว,คทา,ก้านลูกสูบเครื่องยนต์,การทำโทษ,วินัย,อำนาจกดขี่, Syn. pole, stick, bar
rode(โรด) v. กริยาช่อง 2 ของ ride
rodent(โร'เดินทฺ) adj.,n. (เกี่ยวกับ) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
rodeo(โร'ดีโอ) n. การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและใช้ห่วงเชือกคล้องวัว,การต้อนจับปศุสัตว์,คอกสำหรับจับปศุสัตว์,การแสดงความสามารถในการขี่รถจักรยานยนต์ pl. rodeos
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
aerodrome(แอ' โรโดรม) n. สนามบิน
aerodrone(แอ' โรโดรน) n. เครื่องร่อน
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.
aerodyne(แอ' โรไดน์) เครื่องบินที่นักกว่าอากาศ, เครื่องบิน (heavier-than-aircraft)
anaphrodisiac(แอนแนฟระดิช' ซิแอด) adj. สามารถลดความต้องการทางเพศ. -n. ยาลดกำหนัด

English-Thai: Nontri Dictionary
rod(n) ไม้เรียว,ท่อน,ไม้วัด,กิ่งไม้,คันเบ็ด,ไม้พลอง,คทา
rode(vt pp ของ) ride
rodent(adj) ที่ใช้ฟันแทะ
rodent(n) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
rodeo(n) การต้อนปศุสัตว์,การแสดงขี่ม้าคล้องสัตว์,คอกสำหรับจับสัตว์
aerodrome(n) สนามบิน
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
hermaphrodite(n) สัตว์หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นเพศคู่,กะเทย
heterodox(adj) นอกศาสนา,นอกคอก,นอกรีต,นอกทฤษฎี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rod bearing; connecting-rod bearingรองลื่นก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod big end; big-endปลายใหญ่ก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod boltสลักเกลียวก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod cell; rod, retinalเซลล์รูปแท่งในจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rod small end; little-end; small-endปลายเล็กก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod, retinal; cell, rodเซลล์รูปแท่งในจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rod cellเซลล์รูปแท่ง, เซลล์ประสาทในชั้นจอตามีลักษณะเป็นแท่ง ทำหน้าที่ในการบอกความแตกต่างของปริมาณของแสงสว่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rod puppetsหุ่นกระบอก [TU Subject Heading]
Rodenticidesสารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู, Example: สารที่ใช้ในการกำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ ที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) ซิงค์ฟอสไซด์วาร์ฟาริน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Rodentsสัตว์ฟันแทะ [TU Subject Heading]
Rodents as laboratory animalsสัตว์ฟันแทะที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]
Rodochrositeโรโดโครโซต์, Example: แหล่ง - พบในจังหวัดเลย แพร่ น่าน ที่แหล่งแมงกานีสจังหวัดพิจิตร ในแหล่งแมงกานีสจังหวัดนราธิวาส สุราษฎร์ธานี เกิดในสายแร่ร่วมกับวุลแฟรม ดีบุก และมีฟลูออไรต์เล็กน้อย ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีสที่มีความสำคัญอันดับรอง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rodenticide(n) สารเคมีที่เคยใช้ในการกำจัดสัตว์พวกหนู

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rodA boy snatched my purse as he rode by on his bicycle.
rodAll of us, including me rode the bus.
rodFortune is the rod of the weak, and the staff of the brave.
rodHe can bend an iron rod with his hands.
rodHe mounted his bicycle and rode away.
rodHe rode a bus to the park.
rodHe rode a horse to the sea.
rodHe rode his bicycle at a uniform speed.
rodHer old bike squeaked as she rode down the hill.
rodHe was beaten with an iron rod during a violent soccer match.
rodIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
rodIn spoiling her child, Stella made a rod for her own back in the years that were to follow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูสิก(n) rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มุสิก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว
มุสิก(n) rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มูสิก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว
ไม้ขี้ฉ้อ(n) rod, See also: cane, whip, lash, Count Unit: ท่อน, อัน, Thai Definition: ไม้เรียวที่ปลายแตกแยกเป็น 2 แฉก ที่เรียกว่า ไม้ขี้ฉ้อ เพราะตีครั้งเดียวได้ 2 แนว เท่ากับตี 2 ครั้ง
ไม้เรียว(n) stick, See also: rod, cane, Example: นักเรียนถูกครูทำโทษด้วยไม้เรียว, Thai Definition: ไม้ปลายเรียวเล็กคล้ายไม้แส้สำหรับตีเด็ก
เทวทัณฑ์(n) rod of punishment of the gods (possibly lightning), See also: lightning, Syn. อาชญาเทวดา, Thai Definition: อาชญาเทวดา, เทวดาลงโทษ, บางทีประสงค์เอาฟ้าผ่า, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารนม[āhān nom] (n, exp) EN: dairy product  FR: produit lacté [m]
อากาศพลศาสตร์[ākātphonlasāt] (n) EN: aerodynamics  FR: aérodynamique [f]
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยผล[amnūay phon] (v, exp) EN: produce result ; give ; yield fruits  FR: produire des résultats
อารัมภกถา[āramphakathā] (n) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble  FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย[āthisoērødas jāriyē] (n, exp) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae  FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[āthisoērødas ōmūmōi] (n, exp) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi  FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส[āthisoērødas thailaēndikhas] (n, exp) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
อวัยวะสืบพันธุ์[awaiyawa seūpphan] (n, exp) EN: reproductive organ  FR: organe reproducteur [m]
บังเกิด[bangkoēt] (v) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate  FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître

CMU English Pronouncing Dictionary
ROD R AA1 D
RODD R AA1 D
RODE R OW1 D
RODS R AA1 D Z
RODY R OW1 D IY0
RODA R OW1 D AH0
RODI R OW1 D IY0
RODER R OW1 D ER0
RODAS R OW1 D AH0 Z
RODEN R OW1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rod (n) rˈɒd (r o1 d)
rod (n) rˈɒd (r o1 d)
rode (v) rˈoud (r ou1 d)
rods (n) rˈɒdz (r o1 d z)
rodeo (n) rˈoudˈɛɪou (r ou1 d ei1 ou)
Rodney (n) rˈɒdniː (r o1 d n ii)
rodent (n) rˈoudnt (r ou1 d n t)
rodeos (n) rˈoudˈɛɪouz (r ou1 d ei1 ou z)
rodents (n) rˈoudnts (r ou1 d n t s)
Roderick (n) rˈɒdərɪk (r o1 d @ r i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棒磨机[bàng mó jī, ㄅㄤˋ ㄇㄛˊ ㄐㄧ, / ] rod mill, #343,947 [Add to Longdo]
啮齿类[niè chǐ lèi, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄌㄟˋ, 齿 / ] rodents (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต
kontraproduktiv(adj) ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใส่อารมณ์ เช่น Ist ihre Meinung kontraproduktiv weil innovationsfeindlich oder sind sie notwendige "Bremser" innerhalb einer Gesellschaft die unkontrolliert durch einen dichten Nebel rast?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenspeicher {m}rod memory [Add to Longdo]
Rodelbahn {f}toboggan run; luge run [Add to Longdo]
Rodeln {n}sledging; tobogganing [Add to Longdo]
Rodelsport {m}; Rodeln {n} [sport]luge [Add to Longdo]
Rodeo {n}rodeo [Add to Longdo]
Rodung {f} | Rodungen {pl}clearing | clearings [Add to Longdo]
Rute {f} | Ruten {pl}rod | rods [Add to Longdo]
Stab {m}; Rute {f} | Stäbe {pl}; Ruten {pl}rod | rods [Add to Longdo]
Stabantenne {f}rod aerial [Add to Longdo]
Stäbchen {n} (Auge) [anat.] | Stäbchen und Zapfen (auf der Netzhaut)rod | rods and cones (in the retina) [Add to Longdo]
roden (Bäume)to root out [Add to Longdo]
roden (ernten)to lift [Add to Longdo]
roden (Kartoffeln)to dig up [Add to Longdo]
roden (Land) | rodend | rodet | rodeteto clear; to stub | clearing; stubbing | clears; stubs | cleared; stubbed [Add to Longdo]
roden (Rüben)to pull up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
かん体;杆体[かんたい, kantai] (n) (See 桿状体) rod (shape of cell) [Add to Longdo]
かん体細胞;杆体細胞[かんたいさいぼう, kantaisaibou] (n) rod cell [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
たけり[takeri] (n) ox or whale penis, used as a tonic or aphrodisiac [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
ソフトウェア製品[ソフトウェアせいひん, sofutouea seihin] software product [Add to Longdo]
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer [Add to Longdo]
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time [Add to Longdo]
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule [Add to Longdo]
マクロデータ[まくろでーた, makurode-ta] macro data [Add to Longdo]
ミクロデータ[みくろでーた, mikurode-ta] micro data [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rod
   n 1: a long thin implement made of metal or wood
   2: any rod-shaped bacterium
   3: a linear measure of 16.5 feet [syn: {perch}, {rod}, {pole}]
   4: a square rod of land [syn: {perch}, {rod}, {pole}]
   5: a visual receptor cell that is sensitive to dim light [syn:
     {rod}, {rod cell}, {retinal rod}]
   6: a gangster's pistol [syn: {gat}, {rod}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 r
 
 1. (kıs.) radius, rare, received, recipe, residence, retired, right-hand page, rises, rod, rubber.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top