ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

robber

R AA1 B ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -robber-, *robber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
robber(n) โจร, See also: คนปล้น, คนชิงทรัพย์, Syn. bandit, plunderer, thief
robbery(n) การปล้น, See also: การโจรกรรม, Syn. burglary, larceny, thievery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
robber(รอบ'เบอะ) n. ผู้ปล้น,ผู้ชิงทรัพย์,ผู้แย่งชิง,โจร, See also: robbery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
robber(n) โจร,ขโมย,ผู้ปล้น,ผู้ชิงทรัพย์
robbery(n) การปล้น,การขโมย,การโจรกรรม,การลักขโมย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
robberyการชิงทรัพย์ [ดู rapine] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Robbery investigationการสืบสวนการลักทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
robberA band of robbers attacked the party.
robberAlso many incidents of robbery by threats and violence are occurring.
robberBank robbery will cost you ten years in prison.
robberExchange is no robbery.
robberHe has something to do with the robbery.
robberHe investigated the robbery in detail.
robberHe is suspected of robbery.
robberHe was arrested as an accessory to the robbery.
robberHe was in prison on a charge of robbery.
robberHe was sent to jail for the robbery.
robberMurder and robbery are criminal acts.
robberMy father struggled with the robber.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมษ(n) robber, See also: thief, burglar, housebreaker, pickpocket, mugger, shoplifter, bandit, outlaw, Syn. โจร, ขโมย, โมษก, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ชิงทรัพย์(n) robbery, See also: stealth, theft, piracy, larceny, Syn. การปล้น, การโจรกรรม, Example: ชายคนนี้ถูกจับในข้อหาชิงทรัพย์, Thai Definition: ชื่อความผิดอาญาฐานลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย
กองโจร(n) guerrilla band, See also: robber gang, guerillas, Syn. โจร, Example: กองโจรเข้าปล้นเสบียงของชาวบ้านกลางทาง, Count Unit: กลุ่ม, กอง
การจี้(n) robbery, See also: kidnapping, hijack (a plane), Syn. การปล้น, Example: ในซอยเปลี่ยวนี้มีการจี้เกิดขึ้นบ่อยๆ
โจร(n) robber, See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar, Syn. ขโมย, ผู้ร้าย, มิจฉาชีพ, Example: เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โจรกรรม(n) robbery, See also: theft, piracy, larceny, burglary, Syn. การลัก, การขโมย, การปล้น, Example: เจ้าหล่อนกระตุ้นสามีให้กระทำโจรกรรมในครั้งนี้
โม่ง(n) bandit, See also: robber, Syn. ตัวการ, Example: รัฐบาลกำลังสืบหา ไอ้โม่ง ที่เอาเงิน 8 แสนล้านบาทไป
การโจรกรรม(n) robbery, See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy, Ant. การปล้น, Example: การโจรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีนี้คือการปล้นร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและคนร้ายกวาดทองไปเกือบหมดร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
โจร[jōn] (n) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar  FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[jōn phūrāi] (n) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar  FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m]
โจรกรรม[jōrakam] (n) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary
การช่วงชิงทรัพย์[kān chūangching sap] (n, exp) EN: robbery
สะดม[sadom] (v) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery  FR: piller ; dépouiller
โทษฐานปล้นทรัพย์[thōt thān plon sap] (n, exp) EN: conviction for robbery

CMU English Pronouncing Dictionary
ROBBER R AA1 B ER0
ROBBERS R AA1 B ER0 Z
ROBBERY R AA1 B ER0 IY0
ROBBERIES R AA1 B ER0 IY0 Z
ROBBERSON R AA1 B ER0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
robber (n) rˈɒbər (r o1 b @ r)
robbers (n) rˈɒbəz (r o1 b @ z)
robbery (n) rˈɒbəriː (r o1 b @ r ii)
robberies (n) rˈɒbərɪz (r o1 b @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盗贼[dào zéi, ㄉㄠˋ ㄗㄟˊ, / ] robbers, #17,750 [Add to Longdo]
抢劫罪[qiāng jié zuì, ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] robbery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beraubungsgraben {m}robber trench [Add to Longdo]
Räuber {m} | Räuber {pl} | Räuber spielenrobber | robbers | to play at robbers [Add to Longdo]
Raubritter {m}robber baron [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパート荒らし[アパートあらし, apa-to arashi] (n) apartment house robbery (robber) [Add to Longdo]
ケードロ;ケイドロ[ke-doro ; keidoro] (n) cops and robbers (hide-and-seek game) [Add to Longdo]
ロバ[roba] (n) robber; (P) [Add to Longdo]
雲助[くもすけ, kumosuke] (n) palanquin bearer; coolie; wandering robber [Add to Longdo]
海賊[かいぞく, kaizoku] (n,adj-no) pirate; sea robber; (P) [Add to Longdo]
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies [Add to Longdo]
巨盗[きょとう, kyotou] (n) big-time robber [Add to Longdo]
強奪者[ごうだつしゃ, goudatsusha] (n) robber; plunderer [Add to Longdo]
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P) [Add to Longdo]
強盗に入る;強盗にはいる[ごうとうにはいる, goutounihairu] (exp,v5r) to commit a robbery; to burgle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  robber
      n 1: a thief who steals from someone by threatening violence

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top