ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

risque

R IH2 S K EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risque-, *risque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
risque(adj) ลามก, See also: อนาจาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อัตราเสี่ยง[attrā sīeng] (n, exp) EN: risk level  FR: niveau de risque [m]
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
ดอกจัน[døkjan] (n) EN: asterisk ; star  FR: astérisque [m] ; étoile [f]
ฝ่าอันตราย[fā antarāi] (v, exp) EN: risk one's life ; run risks  FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
การบริหารความเสี่ยง[kān børihān khwām sīeng] (n, exp) EN: risk management  FR: gestion du risque [f]
การเสี่ยงที่พอรับได้[kān sīeng thī phø rap dāi] (n, exp) EN: acceptable risk  FR: risque acceptable [m]
เครื่องหมายดอกจัน[khreūangmāi døkjan] (n, exp) EN: « * » ; asterisk  FR: « * » ; astérisque [m]
ความเสี่ยง[khwām sīeng] (n) EN: risk  FR: risque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RISQUE R IH2 S K EY1

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロい[ero i] (adj-i) (1) (col) erotic; pornographic; risque; (2) (sl) (See 偉い) eminent; great [Add to Longdo]
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 risque
   adj 1: suggestive of sexual impropriety; "a blue movie"; "blue
       jokes"; "he skips asterisks and gives you the gamy
       details"; "a juicy scandal"; "a naughty wink"; "naughty
       words"; "racy anecdotes"; "a risque story"; "spicy
       gossip" [syn: {blue}, {gamy}, {gamey}, {juicy},
       {naughty}, {racy}, {risque}, {spicy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top