ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ring road

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ring road-, *ring road*, ring roa
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
环路[huán lù, ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] ring road, #23,106 [Add to Longdo]
环城[huán chéng, ㄏㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] encircling the city (of walls, ring road etc); around the city, #20,924 [Add to Longdo]
二环路[èr huán lù, ㄦˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Second ring road (Beijing), opened in 1960s, #28,506 [Add to Longdo]
三环路[sān huán lù, ㄙㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Third ring road (Beijing), opened in 1994, #36,066 [Add to Longdo]
五环路[wǔ huán lù, ㄨˇ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Fifth ring road (Beijing), opened in 2003, #48,034 [Add to Longdo]
四环路[sì huán lù, ㄙˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Fourth ring road (Beijing), opened in 2001, #60,285 [Add to Longdo]
六环路[liù huán lù, ㄌㄧㄡˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Sixth ring road (Beijing), opened in 2008, #79,664 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ring road
   n 1: a highway that encircles an urban area so that traffic does
      not have to pass through the center [syn: {beltway},
      {bypass}, {ring road}, {ringway}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top