ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rim

R IH1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rim-, *rim*
Possible hiragana form: りん
English-Thai: Longdo Dictionary
war crimeอาชญากรรมสงคราม
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
primary(adj) ปฐมภูมิ
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
interim[N] ช่วงระหว่างเวลา, See also: ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์
cyber crime(n) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rim(n) ขอบ, See also: ริม, รอบ, Syn. edge, lip, margin, Ant. center
rim(n) ขอบล้อ, See also: กรอบล้อ
rim(vt) ทำให้มีขอบ, See also: ทำให้มีริม
rime(n) เปลือกน้ำแข็ง, Syn. snow, hoarfrost, icicle
rime(vt) เคลือบด้วยน้ำแข็ง, See also: ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
rime(vi) เป็นจังหวะ, Syn. rhyme
rime(vt) ทำเป็นจังหวะ, Syn. rhyme
rimmed(adj) มีขอบ
rimose(adj) ซึ่งแตกร้าว, See also: ซึ่งแยกออก, Syn. rimous
rimous(adj) ซึ่งแตกร้าว, See also: ซึ่งแยกออก, Syn. rimose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rim(ริม) n. ขอบ,ริม,ขอบล้อ,กรอบล้อ,ขอบเหว vt. ทำให้มีขอบ,ทำให้มีริม,กลิ้งรอบขอบ, Syn. outer edge, border
rime(ไรมฺ) n.,vt.,vi. = rhyme (ดู), See also: rimer n.
acrimonious(แอคริดโม' เนียส) adj. รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด. -acrimoniousness n., Syn. sharp, biting, Ant. kind, soft, gentle
acrimony(แอค'ริโมนี) n. ความรุนแรง, ความดุเดือด, ความเหี้ยม, Syn. acerbity
ad interim(แอดอิน' เทอริม) ในระหว่างนั้น
agrimony(แอก' กริโมนี) n. หญ้าพันธุ์มังกรจำพวก Agrimonia
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ
brim {brimmedn. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
brimfuladj. เต็มเปี่ยม
brimmern. ถ้วย (จาน,ชาม) ที่เต็มเปี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
rim(n) กรอบ,ขอบ,ริม
rim(vt) ทำให้มีขอบ,ทำเป็นขอบ
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)
acrimony(n) ความเผ็ดร้อน,ความแหลมคม
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
brim(n) ขอบ,ริม
brim(vt) เปี่ยม,ปริ่ม,ล้น,นอง
brimful(adj) เต็มเปี่ยม,ล้น,นอง
brimstone(n) กำมะถัน,หญิงกล้า
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rimขอบล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rima๑. ช่อง, ร่อง, ง่าม๒. รอยแตก, รอยแยก, รอยร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rima aniร่องก้น, ง่ามก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rima glottidis; glottis, trueช่องหว่างสายเสียงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rima oris; fissure, oralช่องหว่างริมฝีปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rima palpebrarum; fissure, palpebralช่องหว่างหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rima vestibuli; glottis, falseช่องหว่างสายเสียงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rimose๑. มีช่อง, มีร่อง, มีง่าม๒. มีรอยแตก, มีรอยแยก, มีรอยร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rimulaร่องจิ๋ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rimeไรม [อุตุนิยมวิทยา]
Rime fogหมอกไรม [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Rimjob(slang) ภารกิจทางเพศโดยการดูด หรือเลียทวารหนัก ( * w *m iiiita)
rimstone poolทำนบหินปูน, ตะกอนหินปูนที่ก่อตัวขึ้นแล้วมีลักษณะคล้ายเขื่อนหรือทำนบ หรือขั้นบันไดที่กั้นน้ำไว้ เกิดในบริเวณพื้นถ้ำหรือตามแนวทางน้ำไหล เมื่อน้ำไหลจะทิ้งตะกอนหินปูนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rimI enjoy sipping on a Margarita with salt around the rim.
rimThen I slipped out the card (no water leaks out because no air can come in - the rim is too close to the table for that).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำค้างแข็ง(n) frost, See also: rime, hoarfrost, Example: ถ้าใครอยากดูน้ำค้างแข็งให้ไปขึ้นดอยแถวภาคเหนือในช่วงเดือนธันวาคม, Thai Definition: น้ำค้างที่แข็งตัวอยู่ตามต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้พื้นดิน เมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของพื้นดินต่ำกว่า 0 ํซ
ชายขอบ(n) margin, See also: rim, edge, fringe, Syn. ขอบ, ริม, Example: น้ำท่าเป็นน้ำฝนที่ไหลจากชายขอบของพื้นที่ป่าพรุ
กง(n) wheel, See also: rim, circle, Syn. กงล้อ, Example: เขาตรึงยางนอกไว้กับกงล้ออีกชั้นด้วยลวดเพื่อจะได้ไม่ร่อนหลุดออกมา, Count Unit: กง, วง, Thai Definition: ส่วนรอบของล้อรถหรือเกวียน
ขอบ(n) edge, See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, periphery, perimeter, Syn. สัน, ริม, กรอบ, Example: เด็กเล็กๆ มักจะเดินชนขอบโต๊ะ
ขอบกั้น(n) edge, See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, perimeter, periphery, Example: ร่องดินสายนี้มีตลิ่งสูงชันเป็นขอบกั้นอยู่สองด้าน
ขอบตา(n) eye socket, See also: rim of the eyes, edge of the eyelid, periphery of the eyes, Example: คุณแม่ไปหาหมอเพราะที่ขอบตาของเธอมีตุ่มใสๆ ขึ้นหลายเม็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [m]
อัด[at] (v) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich  FR: comprimer ; compresser ; entasser
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[ātchayāwitthayā = ātyāwitthayā] (n) EN: criminology  FR: criminologie [f]
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรมสงคราม[ātyākam songkhrām = ātchayākam songkhrām] (n, exp) EN: war crime  FR: crime de guerre [m]
อาชญากร[ātyākøn = ātchayākøn] (n) EN: criminal ; perpetrator  FR: criminel [m]
อาชญากรสงคราม[ātyākøn songkhrām = ātchayākøn songkhrām] (n, exp) EN: war criminal  FR: criminel de guerre [m]
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[ātyāwitthayā = ātchayāwitthayā] (n) EN: criminology  FR: criminologie [f]
อวัยวะสร้างน้ำตา[awaiyawa sāng nāmtā] (n, exp) EN: tear glands ; lacrimal glands  FR: glande lacrymale [f]
อาญา[āyā] (adj) EN: penal ; criminal  FR: pénal ; criminel

CMU English Pronouncing Dictionary
RIM R IH1 M
RIMA R IY1 M AH0
RIMS R IH1 M Z
RIMES R AY1 M Z
RIMER R AY1 M ER0
RIMEL R IH1 M AH0 L
RIMKUS R IH1 M K AH0 S
RIMMED R IH1 M D
RIMMER R IH1 M ER0
RIMBEY R IH1 M B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rim (v) rˈɪm (r i1 m)
rime (v) rˈaɪm (r ai1 m)
rims (v) rˈɪmz (r i1 m z)
rimed (v) rˈaɪmd (r ai1 m d)
rimes (v) rˈaɪmz (r ai1 m z)
Rimini (n) rˈɪmɪniː (r i1 m i n ii)
riming (v) rˈaɪmɪŋ (r ai1 m i ng)
rimmed (v) rˈɪmd (r i1 m d)
rimming (v) rˈɪmɪŋ (r i1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凸边[tū biān, ㄊㄨ ㄅㄧㄢ, / ] rim; protruding edge [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
リンパ[りんぱ, rinpa] (n) น้ำเหลือง

German-Thai: Longdo Dictionary
Primogenitur(n) |die| การเป็นลูกคนโต, See also: das Erstgeburtsrecht
Jugendkriminalität(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรมเด็ก, อาชญากรรมผู้เยาว์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Felge {f} | Felgen {pl} | abnehmbare Felge | dreiteilige Felge | einteilige Felge | empfohlene Felge | fünfteilige Felge | genietete Felge | geschweißte Felge | mittengeteilte Felge | mögliche Felge | nicht zerstörbare Felge | schlauchlose Felge | theoretische Felge | vierteilige Felge | zweiteilige Felgerim | rims | demountable rim | three-piece rim | one piece rim; single piece rim | recommended rim | five-piece rim | riveted rim | welded rim | centre split rim | alternative rim | non-fangible rim | tubeless rim | theoretical rim | four-piece rim | two-piece rim [Add to Longdo]
Felgenband {n}rim tape; rim band [Add to Longdo]
Radkranz {m} | Radkränze {pl}rim | rims [Add to Longdo]
Randscherbe {f}rim sherd [Add to Longdo]
Abstand zwischen Anlage Radlager und Felgentragsitzrim bevel distance [Add to Longdo]
Abstand zwischen Ringnutsteg und Felgenmitterim base offset [Add to Longdo]
Felge mit außenseitigem Flat Humprim with flat hump outside [Add to Longdo]
Felge mit außenseitigem Flat Hump und inseitigem Humprim with flat hump outside and hump inside [Add to Longdo]
Felge mit außenseitigem Humprim with hump outside [Add to Longdo]
Felge mit beidseitigem Flat Humprim with double flat hump [Add to Longdo]
Felge mit beidseitigem Humprim with double hump [Add to Longdo]
Felgenausführungen {pl}rim types [Add to Longdo]
Felgenbett {n}rim base; rim well [Add to Longdo]
Felgenbezeichnung {f}rim designation [Add to Longdo]
Felgendurchmesser {m}rim diameter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล

Japanese-English: EDICT Dictionary
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
ありんす[arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up [Add to Longdo]
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit [Add to Longdo]
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs) [Add to Longdo]
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
インプリメント[いんぷりめんと, inpurimento] implement(ation) (vs) [Add to Longdo]
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment [Add to Longdo]
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
コンプリメント[こんぷりめんと, konpurimento] complement [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rim
   n 1: the shape of a raised edge of a more or less circular
      object
   2: (basketball) the hoop from which the net is suspended; "the
     ball hit the rim and bounced off"
   3: the outer part of a wheel to which the tire is attached
   4: a projection used for strength or for attaching to another
     object [syn: {flange}, {rim}]
   5: the top edge of a vessel or other container [syn: {brim},
     {rim}, {lip}]
   v 1: run around the rim of; "Sugar rimmed the dessert plate"
   2: furnish with a rim; "rim a hat"
   3: roll around the rim of; "the ball rimmed the basket"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top