ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rightful

R AY1 T F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rightful-, *rightful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rightful(adj) ยุติธรรม, See also: ถูกต้อง, Syn. just, legitimate, proper
rightfully(adv) อย่างยุติธรรม, See also: อย่างถูกต้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rightful(ไรทฺ'ฟูล) adj. โดยชอบธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง, See also: rightfulness n., Syn. legitimate, equitable
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful

English-Thai: Nontri Dictionary
rightful(adj) โดยชอบธรรม,ถูกกฎหมาย,ยุติธรรม
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rightfullyโดยชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rightfulI was robbed of my rightful share.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยชอบธรรม(adv) rightfully, Syn. ตามเหตุผล, Example: พนักงานมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเรียกร้องการชดใช้จากบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบ[chøp] (v) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with  FR: être juste
ชอบ[chøp] (adj) EN: righteous ; proper ; rightful  FR: juste
ชอบธรรม[chøptham] (adj) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful  FR: légitime
โดยชอบธรรม[dōi chøptham] (adv) EN: rightfully
กระหึ่ม[kraheum] (adj) EN: frightfully loud
ทายาทโดยสิทธิ[thāyāt dōi sitthi] (n, exp) EN: legitimate heir ; legitimate heiress ; rightful heir ; rightful heiress  FR: héritier légitime [m]
ถูกต้องตามกฎหมาย[thuktǿng tām kotmāi] (adj) EN: legal ; rightful ; lawful ; legitimate  FR: légal

CMU English Pronouncing Dictionary
RIGHTFUL R AY1 T F AH0 L
RIGHTFULLY R AY1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rightful (j) rˈaɪtfəl (r ai1 t f @ l)
rightfully (a) rˈaɪtfəliː (r ai1 t f @ l ii)
rightfulness (n) rˈaɪtflnəs (r ai1 t f l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やけに[yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
御面相;ご面相[ごめんそう, gomensou] (n) frightful face [Add to Longdo]
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P) [Add to Longdo]
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n,vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) [Add to Longdo]
亮直[りょうちょく, ryouchoku] (n) rightfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rightful
   adj 1: legally valid; "a rightful inheritance"
   2: having a legally established claim; "the legitimate heir";
     "the true and lawful king" [syn: {true(a)}, {lawful},
     {rightful(a)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top