ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rick

R IH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rick-, *rick*
English-Thai: Longdo Dictionary
hat trick(n) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้
brick(vi, vt, slang) (สแลง) เสีย, พัง, ถูกทำลาย, ไม่ทำงาน, หมดค่าลง (เหมือนเป็นเพียงแค่ก้อนอิฐ) เช่น Apple says unlocked iPhones will brick after software update.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rick(n) กองหญ้าแห้ง, See also: กองฟาง, Syn. stack
rick(vt) ทำให้เป็นกอง, See also: กอง, Syn. bunch
rickets(n) โรคกระดูกอ่อน
rickety(adj) จวนจะพัง, See also: ง่อนแง่น, จวนจะแตกหัก, Syn. ramshackle, shaky, unstable
rickety(adj) อ่อนแอ, See also: ขี้โรค, เปราะบาง, Syn. tottering, weak
rickety(adj) ซึ่งเป็นโรคกระดูกอ่อน, See also: ซึ่งมีลักษณะเป็นโรคกระดูกอ่อน
rickety(adj) เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน
ricksha(n) รถลาก
rickrack(n) ลายผ้าที่เย็บแบบซิกแซ็ก
rickshaw(n) รถลาก, Syn. jinrickisha

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rick(ริค) n. กองหญ้าแห้ง,กองฟางข้าว vt. กอง,ทำให้เป็นกอง vt.,n. =wrick (ดู)
rickets(ริค'คิทซฺ) n. โรคกระดูกอ่อนมักเป็นกับเด็กเนื่องจากการขาดแคลนวิตามิน-ดีและแคลเซียม
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm
ricksha(ริค'ชอ,ริค'ชา) n. =jinrikisha, Syn. irkshaw
rickshaw(ริค'ชอ,ริค'ชา) n. =jinrikisha, Syn. irkshaw
brick(บริค) n. อิฐ,ก้อนอิฐ,สิ่งที่คล้ายอิฐ,คนดี,คนใจดี. vt. ก่ออิฐ. adj. ทำด้วยอิฐ,คล้ายอิฐ
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ
brickkilnn. เตาเผาอิฐ
bricklayingn. การก่ออิฐ, See also: bricklayer n.
brickle(บริค'เคิล) adj. เปราะ., See also: brickleness n. ความเปราะ.

English-Thai: Nontri Dictionary
rickets(n) โรคกระดูกอ่อน
rickety(adj) ขี้โรค,เป็นโรคกระดูกอ่อน,ง่อนแง่น,โคลงเคลง
rickshaw(n) รถลาก
brick(n) อิฐ
brick(vt) ก่ออิฐ
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ
brickkiln(n) เตาเผาอิฐ
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย
brickwork(n) การก่อตึก,คนก่ออิฐ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ricketsโรคกระดูกอ่อนในเด็ก [มีความหมายเหมือนกับ rachitis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rickshaw menคนลากรถ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rick rock(n) กองหิน
rickrolling(n) เป็นการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ที่ผู้หลอก แสดงลิงค์ในเรื่องที่ผู้อ่านสนใจแต่เมื่อคลิ๊กลิงค์นั้นๆไปแล้ว เนื้อหาที่ปรากฏกลับเป็นมิวสิควีดีโอของ Rick Astley ในเพลง Never Gonna Give You Up

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rickI haven't seen Rick since he returned from New Zealand.
rickRick and Carol broke up two months ago, but he's still carrying a torch for her.
rickRick was over the moon at passing the exam.
rickRicky, this is my friend Suzuki.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถลาก(n) rickshaw, See also: jinrikisha, jinrickshaw, Example: รถบรรทุกติดหล่มอยู่ในไร่ ต้องใช้รถลากขนาดใหญ่จึงจะสามารถดึงรถขึ้นมาได้, Count Unit: คัน
ตานขโมย(n) malnutrition, See also: rickets with enlargement of the abdomen, Example: เด็กในชนบทมักเป็นโรคตานขโมย, Thai Definition: ชื่อโรคพยาธิลำไส้อย่างหนึ่ง มักเป็นแก่เด็กอายุประมาณ 5 ขวบขึ้นไป มีลักษณะผอม ท้องป่อง ก้นปอด แต่กินอาหารได้มาก มีอาการปวดท้องและซึม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[apjon] (v) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor
อัตคัด[attakhat] (adj) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy  FR: indigent ; nécessiteux
บ้านอิฐ[bān it] (n, exp) EN: brick house  FR: maison en briques [f]
บ่ง[bong] (v) EN: puncture ; prick  FR: piquer
ใช้อุบาย[chāi ubāi] (v, exp) EN: raise a diversion ; fool ; trick  FR: utiliser un stratagème
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ช่างก่ออิฐ[chang kø it] (n) EN: bricklayer ; mason  FR: maçon [m]
ช่างปูน[chang pūn] (n) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer  FR: maçon [m]
เฉโก[chēkō] (adj) EN: crooked ; rascally ; tricky
หักหลัง[haklang] (v) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out  FR: trahir

CMU English Pronouncing Dictionary
RICK R IH1 K
RICKI R IH1 K IY0
RICKE R IH1 K
RICKY R IH1 K IY2
RICKS R IH1 K S
RICKEL R IH1 K AH0 L
RICKIE R IH1 K IY0
RICKEN R IH1 K AH0 N
RICK'S R IH1 K S
RICKER R IH1 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rick (n) rˈɪk (r i1 k)
rick (v) rˈɪk (r i1 k)
Ricky (n) rˈɪkiː (r i1 k ii)
ricks (v) rˈɪks (r i1 k s)
ricked (v) rˈɪkt (r i1 k t)
rickets (n) rˈɪkɪts (r i1 k i t s)
rickety (j) rˈɪkətiː (r i1 k @ t ii)
ricking (v) rˈɪkɪŋ (r i1 k i ng)
rickshaw (n) rˈɪkʃɔː (r i1 k sh oo)
rickshaws (n) rˈɪkʃɔːz (r i1 k sh oo z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人力车[rén lì chē, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄔㄜ, / ] rickshaw, #63,586 [Add to Longdo]
座儿[zuò r, ㄗㄨㄛˋ ㄖ˙, / ] rickshaw seat (Beijing dialect); patron (of teahouse, cinema); passenger (in taxi, rickshaw etc), #83,140 [Add to Longdo]
[gōu, ㄍㄡ, ] rickets; also pr. kou4, #94,347 [Add to Longdo]
[kòu, ㄎㄡˋ, ] rickets; also pr. gou1, #94,347 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, ] rickets, #114,337 [Add to Longdo]
人力车夫[rén lì chē fū, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄔㄜ ㄈㄨ, / ] rickshaw puller, #119,521 [Add to Longdo]
普氏立克次体[pǔ shì lì kè cì tǐ, ㄆㄨˇ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia prowazekii [Add to Longdo]
立克次体[lì kè cì tǐ, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia (genus of intracellular parasitic bacteria) [Add to Longdo]
立氏立克次体[lì shì lì kè cì tǐ, ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia rickettsii [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ricke {f}doe (of roe-deer) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
いとど[itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick [Add to Longdo]
たらたら[taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レッドブリック[れっどぶりっく, reddoburikku] RedBrick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rick
   n 1: a painful muscle spasm especially in the neck or back
      (`rick' and `wrick' are British) [syn: {crick}, {kink},
      {rick}, {wrick}]
   2: a stack of hay [syn: {haystack}, {hayrick}, {rick}]
   v 1: pile in ricks; "rick hay"
   2: twist suddenly so as to sprain; "wrench one's ankle"; "The
     wrestler twisted his shoulder"; "the hikers sprained their
     ankles when they fell"; "I turned my ankle and couldn't walk
     for several days" [syn: {twist}, {sprain}, {wrench}, {turn},
     {wrick}, {rick}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top