ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ribaldry

R AY1 B AA0 L D R IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ribaldry-, *ribaldry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ribaldry(n) ตลกหยาบโลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ribaldry(ริบ'เบิลดรี) n. ลักษณะที่หยาบคาย,ความหยาบคาย,ความสามหาว,คำพูดที่หยาบคาย

English-Thai: Nontri Dictionary
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ

CMU English Pronouncing Dictionary
RIBALDRY R AY1 B AA0 L D R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ribaldry (n) rˈɪbəldriː (r i1 b @ l d r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frechheit {f} | Frechheiten {pl}ribaldry | ribaldries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ribaldry
   n 1: ribald humor
   2: behavior or language bordering on indelicacy [syn:
     {gaminess}, {raciness}, {ribaldry}, {spiciness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top