ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rhubarb

R UW1 B AA2 R B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rhubarb-, *rhubarb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rhubarb(n) พืชจำพวก Rheum ลำต้นอ่อนกินได้ ใบมีพิษ, Syn. pie plant
rhubarb(n) การทะเลาะวิวาท (คำไม่เป็นทางการ), Syn. dispute, quarrel

English-Thai: Nontri Dictionary
rhubarb(n) ผักชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't want dacquoise. I want tortes filled with rhubarb compote.ว่าฉันไม่อยากได้เค้กแด้กคอยซ์ ฉันอยากได้เค้กสอดไส้ผลไม้ในน้ำเชื่อม The Devil Wears Prada (2006)
Too much rhubarb on my Ready Brek.คงกินผักดองมากไปหน่อย ตอนมื้อเช้า แย่เลย Everyone (2009)
Gabriela, this strawberry rhubarb jam to die for.กาเบียลล่า แยมสตรอเบอรี่รูบาร์บนี่มันเยอะมาก Enough About Eve (2009)
We had rhubarb lemonade and pretzel-crusted fried chicken.เรากินน้ำมะนาวรูบาร์บ ไก่ทอดกรอบชุบเพร็ทเซิล Mother's Day II (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
RHUBARB R UW1 B AA2 R B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rhubarb (n) rˈuːbaːb (r uu1 b aa b)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大黄[dài huáng, ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] rhubarb, #17,551 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルバーブ[ruba-bu] (n) rhubarb [Add to Longdo]
大黄[だいおう, daiou] (n) rhubarb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rhubarb
   n 1: long pinkish sour leafstalks usually eaten cooked and
      sweetened [syn: {pieplant}, {rhubarb}]
   2: plants having long green or reddish acidic leafstalks growing
     in basal clumps; stems (and only the stems) are edible when
     cooked; leaves are poisonous [syn: {rhubarb}, {rhubarb
     plant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top