ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rhapsodic

R AE0 P S AA1 D IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rhapsodic-, *rhapsodic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rhapsodic(adj) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์), See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น, Syn. enthusiastic, ecstatic
rhapsodical(adj) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์), See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น, Syn. enthusiastic, ecstatic
rhapsodically(adv) อย่างคลั่งไคล้มาก, See also: อย่างลุ่มหลงมาก, อย่างศรัทธาเหลือล้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rhapsodic(แรพซอด'ดิค) adj. ใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย,คลั่งไคล้,กระตือรือร้นเกินไป,ปิติยินดีเหลือล้น, See also: rhapsodically adv., Syn. rhapsodical.

CMU English Pronouncing Dictionary
RHAPSODIC R AE0 P S AA1 D IH0 K

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rhapsodic
      adj 1: feeling great rapture or delight [syn: {ecstatic},
             {enraptured}, {rapturous}, {rapt}, {rhapsodic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top