ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revitalizing

R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revitalizing-, *revitalizing*, revitaliz
CMU English Pronouncing Dictionary
REVITALIZING R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revitalizing (v) rˈiːvˈaɪtəlaɪzɪŋ (r ii1 v ai1 t @ l ai z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
補法[ほほう, hohou] (n) revitalizing treatment that stimulates the organs or the meridians (in Chinese medicine) [Add to Longdo]
補薬[ほやく, hoyaku] (n) (1) adjuvant; (2) (See 補法) revitalizing stimulant (in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revitalizing
   adj 1: tending to impart new life and vigor to; "the renewing
       warmth of the sunshine" [syn: {renewing}, {restorative},
       {reviving}, {revitalizing}, {revitalising}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top