ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reversion

R IH0 V ER1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reversion-, *reversion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reversion(n) การกลับกัน, See also: การพลิกกลับกัน, Syn. reversing, inversion, reverting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reversion(รีเวอ'เชิน) n. การกลับกัน,การพลิกกลับ,การกลับสู่สภาพเดิม,การกลับหัวกลับหาง,การกลับทิศทาง,การสวนทิศทาง,การคืนทรัพย์สิน,มรดกตกทอด, See also: reversionally adv., Syn. return

English-Thai: Nontri Dictionary
reversion(n) การคืน,การกลับคืน,การสวนทาง,การพลิกกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reversion; reverterการได้กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reversionary annuityดู survivorship annuity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reversionary bonusเงินปันผลเพิ่มพูน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reversionary interestผลประโยชน์ที่จะได้กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reversionary lease๑. การให้เช่าที่มีผลในอนาคต๒. การให้เช่าหลังสัญญาเช่าเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reversionปรากฎการณ์ที่มอดุลัสของยางมีค่าลดลงเมื่อยางเกิดสภาวะการคงรูปมากกว่า สภาวะที่เหมาะสม (เกิดโอเวอร์เคียว) เนื่องจากโมเลกุลหรือโครงร่างแหที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลเกิดการสลายตัว มักเกิดในยางธรรมชาติ (NR) [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With Stark Gravitic Reversion Technology you`ll be able to do just that.ด้วยเทคโนโลยีต่อต้านแรงดึงดูดของสตาร์ค คุณจะทำแบบนี้ได้ Captain America: The First Avenger (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การย้อนกลับ[kān yønklap] (n) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion

CMU English Pronouncing Dictionary
REVERSION R IH0 V ER1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reversion (n) rˈɪvˈɜːʳʃən (r i1 v @@1 sh @ n)
reversions (n) rˈɪvˈɜːʳʃənz (r i1 v @@1 sh @ n z)
reversionary (j) rˈɪvˈɜːʳʃənəriː (r i1 v @@1 sh @ n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umpolung {f}reversion of polarity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隔世遺伝[かくせいいでん, kakuseiiden] (n,adj-no) atavism; throwback; reappearance of an earlier characteristic; skipping a generation; reversion to ancestral type [Add to Longdo]
逆コース[ぎゃくコース, gyaku ko-su] (n) reverse course; reversion [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n,vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf,n) (7) around; about; approximately; nearly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reversion
   n 1: (law) an interest in an estate that reverts to the grantor
      (or his heirs) at the end of some period (e.g., the death
      of the grantee)
   2: (genetics) a return to a normal phenotype (usually resulting
     from a second mutation)
   3: a reappearance of an earlier characteristic [syn: {atavism},
     {reversion}, {throwback}]
   4: turning in the opposite direction [syn: {reversion},
     {reverse}, {reversal}, {turnabout}, {turnaround}]
   5: returning to a former state [syn: {regression}, {regress},
     {reversion}, {retrogression}, {retroversion}]
   6: a failure to maintain a higher state [syn: {backsliding},
     {lapse}, {lapsing}, {relapse}, {relapsing}, {reversion},
     {reverting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top