ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reverend

R EH1 V ER0 AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverend-, *reverend*, reveren
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverend(adj) น่าเคารพนับถือ, Syn. honourable, respected, worshipful
reverend(n) บาทหลวง, See also: พระในศาสนาคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverend(เรฟ'เวเรินด,เรฟ'เรินดฺ) n. น่าเคารพนับถือ,น่าบูชา,เกี่ยวกับพระ n. พระ,บาทหลวง,ตำแหน่งพระ,ตำแหน่งบาทหลวง, See also: reverendship n., Syn. clergyman

English-Thai: Nontri Dictionary
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
reverend(n) พระ,บาทหลวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พี่[Lūang Phī] (n, prop) EN: Reverend Brother
หลวงพ่อ[Lūang Phø] (n, prop) EN: Reverend Father ; venerable bhikku ; elder monk
หลวงปู่[Lūang Pū] (n, prop) EN: Reverend Grand Father

CMU English Pronouncing Dictionary
REVEREND R EH1 V ER0 AH0 N D
REVEREND R EH1 V R AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverend (n) rˈɛvərənd (r e1 v @ r @ n d)
reverends (n) rˈɛvərəndz (r e1 v @ r @ n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
統一教会[とういつきょうかい, touitsukyoukai] (n) Unification Church (religious movement started by Reverend Sun Myung Moon) [Add to Longdo]
牧師[ぼくし, bokushi] (n,adj-no) pastor; minister; clergyman; reverend; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reverend
   adj 1: worthy of adoration or reverence [syn: {reverend},
       {sublime}]
   n 1: a member of the clergy and a spiritual leader of the
      Christian Church [syn: {clergyman}, {reverend}, {man of the
      cloth}] [ant: {layman}, {layperson}, {secular}]
   2: a title of respect for a clergyman

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rev.
 
 1. (kıs.) Revelation, Reverend.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top