ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revel

R EH1 V AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revel-, *revel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revel(vi) สนุกสนาน, See also: เพลิดเพลิน, ครื้นเครง, Syn. delight, enjoy
revel(vi) อยู่ในงานรื่นเริง, See also: จัดงานรื่นเริง, Syn. celebrate, make merry
revel(n) งานสนุกสนานครื้นเครง, Syn. celebration, party
revelry(n) การเที่ยวหาความสนุกสนาน, Syn. festivity;
revel in(phrv) สนุกสนานมากกับ, See also: สำราญกับ, Syn. riot in
revelation(n) การเปิดเผย, See also: สิ่งที่เปิดเผย, Syn. disclosure, exposure
revelation(n) สิ่งประหลาดที่ถูกเปิดเผย, Syn. discovery, manifestation
revelation(n) การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: การแสดงให้เห็นความจริง, Syn. light of truth
revelatory(adj) ซึ่งเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revel(เรฟ'เวิล) vi.,n. (การ) ชอบมาก,มีความสุขมาก,หลง,สนุกสนาน,เที่ยวสำมะเลเทเมา,ครึกครื้น,งานสนุกสนานและอึกทึกครึกโครม, See also: reveler n. reveller n. revelment n. revelry n., Syn. delight, festivity, Ant. dislike
revelation(เรฟ'วะเล'เชิน) n. การเปิดเผย, การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: revelational adj. revelationist n., Syn. disclosure, news
revelator(เรฟ'วะเลเทอะ) n. ผู้เปิดเผย,ผู้เผย,ผู้แสดงให้เห็น,ผู้แสดงให้เห็นความจริง, See also: revelatory adj.
revelry(เรฟ'เวลรี) n.,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity

English-Thai: Nontri Dictionary
revel(n) ความครึกครื้น,การสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
revel(vi) ครึกครื้น,สนุกสนาน,ชอบ,เที่ยวสำมะเลเทเมา
revelation(n) การแสดงให้เห็น,การเปิดเผย,การเผย
revelry(n) ความครึกครื้น,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revelationวิวรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
revelation(n) พระคัมภีร์วิวรณ์ เป็นพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ใหม่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revelHe revels in soccer.
revelHis extensive knowledge of music was a revelation to us.
revelIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
revelIt was a revelation to me.
revelThe girls reveled in dancing.
revelThe party ended up with great revelry.
revelThey reveled in the success of their sales.
revelWhat a revelation!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำราญ(v) revel, See also: live it up, make merry, carouse, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: พอได้เป็นแชมเปี้ยน เขาก็ลืมตนสำราญอยู่ในวงสุรานารี, Thai Definition: มีความสุขมักเป็นเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
การเผย(n) revelation, See also: uncovering, disclosure, opening, exposure, propagation, spread, dissemination, unveiling, Syn. การเปิดเผย, การประกาศ, Example: การเผยของนายกรัฐมนตรีต่อผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเศรษกิจของไทยว่าจะดีขึ้นในปีหน้า ทำให้ประชาชนมีกำลังใจดีขึ้น, Thai Definition: การขยายออก, การแย้มออก
เฮฮา(v) revel, See also: roister, enjoy oneself in a boisterous manner, Syn. ครื้นเครง, Example: ผู้ร่วมงานกำลังเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่, Thai Definition: อาการแสดงความสนุกสนานครึกครื้น
สำเริงสำราญ(v) revel, See also: live it up, make merry, carouse, Syn. สำราญ, สำราญใจ, สุขสำราญ, Ant. เศร้า, เศร้าโศก, Example: ภรรยาเห็นเขาสำเริงสำราญอยู่กับหญิงอื่น, Thai Definition: มีความสุขมักเป็นเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
สำเริงสำราญ(v) revel, See also: live it up, make merry, carouse, Syn. สำราญ, สำราญใจ, สุขสำราญ, Ant. เศร้า, เศร้าโศก, Example: ภรรยาเห็นเขาสำเริงสำราญอยู่กับหญิงอื่น, Thai Definition: มีความสุขมักเป็นเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
เฮฮา(v) revel, See also: roister, enjoy oneself in a boisterous manner, Syn. ครื้นเครง, Example: ผู้ร่วมงานกำลังเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่, Thai Definition: อาการแสดงความสนุกสนานครึกครื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉ[chaē] (v) EN: reveal ; disclose ; show  FR: révéler ; divulguer
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
ไข[khai] (v) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose  FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ขยายความลับ[khayāi khwāmlap] (v, exp) EN: divulge a secret ; reveal a secret  FR: divulguer un secret ; révéler un secret
ความรื่นเริง[khwām reūnroēng] (n) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry  FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m]
เผย[phoēi] (v) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans  FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
เผยความลับ[phoēi khwāmlap] (v, exp) EN: reveal a secret ; let out a secret  FR: divulguer un secret ; révéler un secret
เผยความลับของทหาร[phoēi khwāmlap khøng thahān] (v, exp) FR: divulguer un secret militaire ; révéler un secret militaire
เปิด[poēt] (v) EN: disclose ; reveal ; give away  FR: révéler ; dévoiler
เปิดเผย[poētphoēi] (v) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare  FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer

CMU English Pronouncing Dictionary
REVEL R EH1 V AH0 L
REVELL R EY0 V EY1 L
REVELS R EH1 V AH0 L Z
REVELES R EY0 V EY1 L EH0 S
REVELER R EH1 V AH0 L ER0
REVELED R EH1 V AH0 L D
REVELRY R EH1 V AH0 L R IY0
REVELLO R EH0 V EH1 L OW0
REVELLE R IH0 V EH1 L
REVELERS R EH1 V AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revel (v) rˈɛvəl (r e1 v @ l)
revels (v) rˈɛvəlz (r e1 v @ l z)
revelry (n) rˈɛvəlriː (r e1 v @ l r ii)
revelled (v) rˈɛvəld (r e1 v @ l d)
reveller (n) rˈɛvələr (r e1 v @ l @ r)
revellers (n) rˈɛvələz (r e1 v @ l @ z)
revelling (v) rˈɛvəlɪŋ (r e1 v @ l i ng)
revelries (n) rˈɛvəlrɪz (r e1 v @ l r i z)
revelation (n) rˌɛvəlˈɛɪʃən (r e2 v @ l ei1 sh @ n)
revelations (n) rˌɛvəlˈɛɪʃənz (r e2 v @ l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启示者[qǐ shì zhě, ㄑㄧˇ ㄕˋ ㄓㄜˇ, / ] revelator, #737,561 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
ヨハネ黙示録[ヨハネもくしろく, yohane mokushiroku] (n) (See 黙示録) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible) [Add to Longdo]
レベル(P);レブル[reberu (P); reburu] (n) (1) level; (2) rebel; (3) revel; (P) [Add to Longdo]
レベレーション[rebere-shon] (n) revelation [Add to Longdo]
飲めや歌え[のめやうたえ, nomeyautae] (n) revelry [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
啓示[けいじ, keiji] (n,vs) revelation (i.e. divine revelation); (P) [Add to Longdo]
顕示[けんじ, kenji] (n,vs) revelation [Add to Longdo]
御祭り騒ぎ;お祭り騒ぎ[おまつりさわぎ, omatsurisawagi] (n) festival merrymaking; revelry [Add to Longdo]
事を好む[ことをこのむ, kotowokonomu] (exp,v5m) to revel in trouble and discord; to be bent on making trouble; to like starting fights [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revel
   n 1: unrestrained merrymaking [syn: {revel}, {revelry}]
   v 1: take delight in; "he delights in his granddaughter" [syn:
      {delight}, {enjoy}, {revel}]
   2: celebrate noisily, often indulging in drinking; engage in
     uproarious festivities; "The members of the wedding party
     made merry all night"; "Let's whoop it up--the boss is gone!"
     [syn: {revel}, {racket}, {make whoopie}, {make merry}, {make
     happy}, {whoop it up}, {jollify}, {wassail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top