ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retrench

R IY0 T R EH1 N CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retrench-, *retrench*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retrench(vi) ประหยัด, Syn. economize
retrench(vt) ประหยัด, See also: ตัดทอน, Syn. cut down, make economics
retrenchment(n) ความประหยัด, See also: การลดค่าใช้จ่าย, Syn. decrease, curtailing, thriftiness, frugality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retrench(รีเทรนชฺ') vt.,vi. ตัดทอน,ประหยัด,ขุดสนามเพลาะป้องกัน, See also: retrenchable adj. retrenchment n., Syn. diminish, curtail

English-Thai: Nontri Dictionary
retrench(vt) ตัดทอน,ตัดออก,ประหยัด
retrenchment(n) การตัดออก,การตัดทอน,การประหยัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retrenchmentการยุบตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
RETRENCH R IY0 T R EH1 N CH
RETRENCHED R IY0 T R EH1 N CH T
RETRENCHING R IY0 T R EH1 N CH IH0 NG
RETRENCHMENT R IY0 T R EH1 N CH M AH0 N T
RETRENCHMENTS R IY0 T R EH1 N CH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retrench (v) rˈɪtrˈɛntʃ (r i1 t r e1 n ch)
retrenched (v) rˈɪtrˈɛntʃt (r i1 t r e1 n ch t)
retrenches (v) rˈɪtrˈɛntʃɪz (r i1 t r e1 n ch i z)
retrenching (v) rˈɪtrˈɛntʃɪŋ (r i1 t r e1 n ch i ng)
retrenchment (n) rˈɪtrˈɛntʃmənt (r i1 t r e1 n ch m @ n t)
retrenchments (n) rˈɪtrˈɛntʃmənts (r i1 t r e1 n ch m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊縮[きんしゅく, kinshuku] (n,vs,adj-no) shrinkage; contraction; economy; retrenchment; (P) [Add to Longdo]
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n,adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment [Add to Longdo]
切り詰め[きりつめ, kiritsume] (n) retrenchment; curtailment [Add to Longdo]
節減[せつげん, setsugen] (n,vs) retrenchment; curtailment; economy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retrench
   v 1: tighten one's belt; use resources carefully
   2: make a reduction, as in one's workforce; "The company had to
     retrench"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top