ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retina

R EH1 T AH0 N AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retina-, *retina*
English-Thai: Longdo Dictionary
retina(n) จอประสาทตา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retina(n) เยื่อชั้นในของลูกตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retina(เรท'ทะนะ,เรท'นะ) n.เยื่อเรตินา,เยื่อชั้นในสุดของส่วนหลังของลูกตา มีหน้าที่รับภาพจากแก้วตา, See also: retinal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
retina(n) ม่านตาดำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retina; optomeninxจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinal-จอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinal cone; cell, coneเซลล์รูปกรวยในจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinal detachment; detachment of retinaจอตาลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinal rod; cell, rodเซลล์รูปแท่งในจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
retinaเรตินา, จอตา, เนื้อเยื่อชั้นในสุดของลูกตา ประกอบด้วยเซลล์ประสาทรูปกรวยและรูปแท่ง ที่มีความไวต่อแสงเป็นจำนวนมาก เป็นบริเวณที่ทำหน้าที่รับแสงหรือรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Retinal detachmentจอประสาทตาหลุดออก [TU Subject Heading]
Retinal diseasesโรคจอตา [TU Subject Heading]
Retinal Implantตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลาง, Example: ความหมายเดียวกับ Bionic Eye หรือ Retinal Prosthesis [Assistive Technology]
Retinal Prosthesisตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลาง, Example: ความหมายเดียวกับ Bionic Eye หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
Retinal vesselsหลอดเลือดจอตา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retinaI had retinal detachment five years ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นจอตา(n) retina, Syn. จอตา, Example: ชั้นจอตาถ้าขาดออกซิเจน หรือขาดเลือดไปเลี้ยง จะตายภายในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง
จอตา(n) retina, See also: eye part, Syn. เรตินา, Example: ภาวะที่ขาดวิตามินเอมีผลทำให้จอตาเสื่อม, Thai Definition: เป็นเยื่อชั้นในสุดของตา ทำหน้าที่เป็นจอรับภาพ ประกอบด้วยเซลล์ 2 ชนิด คือเซลล์รูปกับเซลล์รูปกรวย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอตา[jøtā] (n) EN: retina  FR: rétine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RETINA R EH1 T AH0 N AH0
RETINAL R EH1 T AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retina (n) rˈɛtɪnə (r e1 t i n @)
retinae (n) rˈɛtɪniː (r e1 t i n ii)
retinal (j) rˈɛtɪnəl (r e1 t i n @ l)
retinas (n) rˈɛtɪnəz (r e1 t i n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
视网膜[shì wǎng mó, ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ, / ] retina, #10,423 [Add to Longdo]
网膜[wǎng mó, ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ, / ] retina (anat.), #41,418 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
retinal {adj}; die Netzhaut betreffend [med.]retinal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レチナール[rechina-ru] (adj-f) retinal [Add to Longdo]
盲斑[もうはん, mouhan] (n) (obsc) (See 盲点) blind spot (on the retina) [Add to Longdo]
網膜[もうまく, moumaku] (n,adj-no) retina; (P) [Add to Longdo]
網膜スキャン[もうまくスキャン, moumaku sukyan] (n) retinal scan [Add to Longdo]
網膜照合[もうまくしょうごう, moumakushougou] (n) retina verification; retinal scan [Add to Longdo]
網膜剥離[もうまくはくり, moumakuhakuri] (n) detachment of the retina [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  retina
      n 1: the innermost light-sensitive membrane covering the back
           wall of the eyeball; it is continuous with the optic nerve

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top