ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retainer

R IH0 T EY1 N ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retainer-, *retainer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retainer(n) ผู้คอยติดตาม, See also: ผู้คอยรับใช้, Syn. attendant, lackey, servant

English-Thai: Nontri Dictionary
retainer(n) ผู้ติดตาม,ค่าจ้าง,คนใช้,บริวาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retainer๑. ผู้มีสิทธิยึดหน่วง๒. การจ้างทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retainerส่วนยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
retainer lock; valve keeper; valve key; valve lock; valve-spring-retainer lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าทนายความ(n) retainer, See also: lawyer fee, retaining fee, Example: เขาเสียค่าทนายความในการดำเนินคดีนี้ค่อนข้างแพง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[børiwān] (n) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue  FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ค่าทนายความ[khā thanāikhwām] (n, exp) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees ; retainer
ทนาย[thanāi] (n) EN: master's representative ; royal officer ; retainer

CMU English Pronouncing Dictionary
RETAINER R IH0 T EY1 N ER0
RETAINER R IY0 T EY1 N ER0
RETAINERS R IH0 T EY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retainer (n) rˈɪtˈɛɪnər (r i1 t ei1 n @ r)
retainers (n) rˈɪtˈɛɪnəz (r i1 t ei1 n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
遺臣[いしん, ishin] (n) surviving retainer [Add to Longdo]
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer) [Add to Longdo]
下臣[かしん, kashin] (n) low-rank retainer [Add to Longdo]
下剋上;下克上[げこくじょう, gekokujou] (n) juniors dominating seniors; retainer supplanting his lord [Add to Longdo]
家臣[かしん, kashin] (n,adj-no) vassal; retainer [Add to Longdo]
家人[けにん, kenin] (n) retainer [Add to Longdo]
家来(P);家礼;家頼[けらい, kerai] (n) retainer; retinue; servant; (P) [Add to Longdo]
家老[かろう, karou] (n) chief retainer; daimyo's minister [Add to Longdo]
旗本[はたもと, hatamoto] (n) shogunal vassal; direct retainer of a shogun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retainer
   n 1: a fee charged in advance to retain the services of someone
      [syn: {retainer}, {consideration}]
   2: a person working in the service of another (especially in the
     household) [syn: {servant}, {retainer}]
   3: a dental appliance that holds teeth (or a prosthesis) in
     position after orthodontic treatment

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top