ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restroom

R EH1 S T R UW2 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restroom-, *restroom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restroom(n) ห้องน้ำ, Syn. waiting room, toilet, can, rest room

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restroomsห้องน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restroomWhere's the nearest restroom?
restroomWhere's the restroom?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องน้ำ[hǿng-nām] (n) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม[hǿngsūam] (n) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTROOM R EH1 S T R UW2 M
RESTROOMS R EH1 S T R UW2 M Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
トイレ[toire] (n) (abbr) (See トイレット) toilet; restroom; bathroom; lavatory; (P) [Add to Longdo]
公衆トイレ[こうしゅうトイレ, koushuu toire] (n) public lavatory; public restroom [Add to Longdo]
手洗い(P);手洗[てあらい, tearai] (n) (1) washing one's hands; water (or basin, etc.) for washing one's hands; (2) (See お手洗い) restroom; lavatory; toilet; (3) hand-washing (laundry, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restroom
   n 1: a toilet that is available to the public [syn: {public
      toilet}, {comfort station}, {public convenience},
      {convenience}, {public lavatory}, {restroom}, {toilet
      facility}, {wash room}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top