ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restlessness

R EH1 S T L AH0 S N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restlessness-, *restlessness*, restlessnes
English-Thai: Nontri Dictionary
restlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความไม่สงบ,ความกระวนกระวาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restlessness; uneasiness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTLESSNESS R EH1 S T L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restlessness (n) rˈɛstləsnəs (r e1 s t l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restlessness
   n 1: the quality of being ceaselessly moving or active; "the
      restlessness of the wind"
   2: a lack of patience; irritation with anything that causes
     delay [syn: {restlessness}, {impatience}]
   3: a feeling of agitation expressed in continual motion; "he's
     got the fidgets"; "waiting gave him a feeling of
     restlessness" [syn: {fidget}, {fidgetiness}, {restlessness}]
   4: inability to rest or relax or be still [syn: {restlessness},
     {uneasiness}, {queasiness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top